YAZARLAR

Ağar ol Can efendi Ağar!..

Bakan Soylu'nun terör ile mücadeledeki başarısını fitne gölgelemeye gücünüz yetmez.Çünkü biliyor ki Allah var gam yok.

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Türkiye’ nin şöyle son 30 yılına baktığımız zaman İçişleriBakanı olarak tarihe not düşen, terör ile mücadelede son derecebaşarılı olmuş iki isim öne çıkıyor..

Biri Mehmet Ağar..

Diğeri Süleyman Soylu..

Ağar bürokrasiden geldi, Soylu ise siyasetin tabanından tavanınakadar teşkilatlarında büyüyerek ve genç yaşta genel başkanlıkyaparak geldi..

Ağar 90’ lı yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleriBakanlığı görevleri boyunca büyük işlerin altına imza atarak PKK’nın ve bütün kaynaklarının çökertilmesinde ekibi ile büyük roloynadı…

Milletin huzurunda ‘Unutulmaz Emniyet Genel Müdürü..İçişleri Bakanı’ olarak adını tarihe başarı ileyazdırdı…

Güvenlik güçleri içerisinde hala Ağar ismi büyük saygıgörür..

Arkasında ise terörle mücadelede her yolu açık tutan BaşbakanTansu Çiller vardı. Sayın Çiller o dönem terörle mücadelede Ağar veekibini desteklemek için  unutulmayacak şu sözüsöylüyordu:

“Bu ülkede devlet için kurşun atan da, yiyen de bizimiçin şereflidir ve saygı ile anılır.”

O tarihten sonra bu sözü nedeniyle Çiller’e karşı linçkampanyası başlatılmıştı!

Asala nasıl, kimlerle çökertilmişti?

PKK o yıllarda bütün kaynakları ile nasıl bitirilmenoktasına gelmişti?

Çiller’in o mesajı güvenlik güçlerine sahip çıkışın belgesiydiaslında…

Ama birileri rahatsız olmuştu…

Yıllar sonra o günlerin sözde hesabı soruldu..

Ağar, Aydın’ın Yenipazar İlçesi Cezaevi’nde yatmak zorundakaldı..

Ama isyan etmedi, cezaevi önündeki sözleri ilede dersverdi..

Dedi ki:

"Benim içeride olmamterörle mücadelededevlete yardımcı olacaksa bu süreci de bir görev olarakaddediyorum. Bin şükür ki bugüne kadar olan hizmetimizde, halktabiriyle söyleyeyim, ehli imana da, ehli namusa da, ehli vatana dave kimseye bir zararımız dokunmamıştır. Sonuçta böyle bir tecelliolmuşsa, bu önce Allah'tan, sonra devletten gelendir. Başımızınüzerinedir.

Bizim meselemiz Türkiye'nin geleceği ve 75 milyonunkardeşçe, birlikte, huzur içinde yaşamasıdır. Allah devlete milletezeval vermesin. Ne milletimi ne sevenlerimi üzecek veya mahcupedecek hiçbir davranışım olmamıştır. Allah yardımcımız olsun.Hiçbir kimseye kırgınlığım olamaz. Bu tür hizmetlerde çalışaninsanların Cumhuriyet öncesinde de Cumhuriyet sonrasında daörnekleri vardır.”

Ağar devleti için bedel öderken böylesine “Helalolsun” dedirtiyordu.

Mehmet Ağar zaten buydu…

Ağar cezaevinde yatarken birileri mutlu olacaktı!

Kimdi onlar..

Demokrasiyi terör örgütü ile  örtüştürensiyasetçiler, sözde aydınlar!

Bugün de bu tipler var!

Bakmayın seslerinin fazla çıkmamasına..

Oraya geliyoruz zaten!

                                              ***

Aradan uzun yıllar geçti…

2016 yılı  Ağustos ayı geldi..

İçişleri Bakanlığı öyle bir adama emanet edildi ki o adamlayeniden tarih yazılmaya başlandı…

Güvenlikte ‘yüzde yüz milli duruş’ başladı.

Ömrünü siyasete vermiş, ‘Yeter söz milletin’diyerek teşkilatlarda büyümüş, genç yaşta genel başkanlık yapmışsonra “Erdoğan’da Adnan Menderes’i görüyorum. Onu budemokrasi yolculuğunda yalnız bırakamam” diyerek AKParti’ye katılan bir adam geldi…

Önce partinin teşkilatlarına ona emanet edildi, ardından ÇalışmaBakanlığı sonrasında İçişleri Bakanlığı…

Uzun yıllar sonra özlenen bakan profili geldi…

Tıpkı o 90’lı yıllarda olduğu gibi…

Ama bu kez sadece PKK ile değil DAEŞ, PYD, FETÖ ve PKKgibi Türkiye’nin başına aynı anda musallat olan bütün terörörgütleri ve siyasi uzantıları ile mücadele etmek zorunda kalan, hainlerin üzerine gece gündüz demeden cesaretle giden, Doğuve Güneydoğu illerini asla ihmal etmeyen bir bakan  milletiylebuluştu

O bakan Süleyman Soylu…

Hiç kuşkusuz tıpkı Ağar döneminde olduğu gibi hainlerin kafasınabalyoz gibi inilmesi, Güneydoğu’da devletin şefkatli elininmilletin üzerine değmesi, silahlı silahsız bölücülük yapan hainlerehadlerinin bildirilmesi üzerine milletin ‘İşte özlediğimizbakan’ diyerek bağrına bastığı bir  adam yinebirilerini rahatsız edecekti..

Etti de..

Öyle ki…

’İçişleri Bakanlığı’nı Mehmet Ağar’ınyönettiği’ şeklinde haddini aşan bir yorumla milletinkafası karıştırılmak isteniyor...

Bunu yapan Can Ataklı..

Bu bir algı operasyonuyla devletin güvenlik politikasına sektevurmaya çalışılmasından başka ne olabilir ki!

Can efendi mesnetsiz iddiasını ‘Mal bulmuşmağribi’ gibi ortaya attı.

Bir gün sonrada kaynağını da “eski bir DYP' li”olarak açıkladı...

Kim bu DYP’ li!

Can efendi Gölgeler üzerinden fitne üretmek gazetecilikdeğildir. Mert olan, konuşan DP’linin adını da verir...

Bu açık ve net  bakan Soylu’ya karşı fitne harekatıdır.Fitne yaparak Soylu’nun terörle mücadeledeki başarısını gölgelemekistenmesinden başka bir şey değildir...

Ve AK Parti içerisinde de ona karşı muhalefet oluşturmaktır.

Ama nafile çabalar!..

Can efendi bu ülkenin içişleri bakanını fitne ile“Yöneten değil  dışarıdan yönetilenbakan” konumuna sokma hakkını kim veriyor sana diye sormak gerekmez mi?

Bu ülkenin asayişinin son derece önemli olduğu bir noktadasadece emri Başbakan ve Cumhurbaşkanından alan İçişleri Bakanınıneski içişleri bakanı ile fikir alışverişinde bulunduğu doğru isebundan övgü ile bahsetmek gerekirken, neden  gocunur sun CanEfendi!..

Bak PKk'nın  ' Halo dayı' kod adlı kilit isimlerinden biridaha yakalandı!..

Rahatsız mı oldunuz?

Açıkçası  bu algı operasyonu ile kime, kimlere hizmetediyorsun Can Efendi?

Bu kafalar olsa olsa 'Sabetayist' kafaolur..

Unutma ki bu ülkeye hizmete kendini adamış Soylu gibi adamlarınarkasında önce Allah sonra millet vardır…

Sizler sırça köşkleriniz de varsanız  bizler de Anadolu’davarız!.. 

                                         ***

Peki Sayın Mehmet Ağar ne diyor?

Yazımdan sonra aradı.Duyarlılığım nedeni ile teşekkürederken“Bütün kalbim ile Sayın Bakan Soylu’ yudestekliyorum. Son derece başarılı işler yapıyor. Terör ilemücadelede  devlet ve millet topyekun hareket etmeli.Kimbundan rahatsız olabilir ki.”dedi.

Ağar bu çirkin iddiaya karşı avukatı Abdullah Egeli aracılığıile Can Ataklı’ya ‘Tekzip’ metni  gönderipcevap verdiğini söylerken bize de gönderdi. Fakat 13 Şubat’tagönderilen tekzip metni düne kadar Ataklı tarafındanyayınlanmadı…

Peki ne diyor Sayın Ağar o metinde;

“Belirtilen yazıda geçen ‘Mehmet Ağar’dan amandilenmiş’, ‘Ağar sık sık İçişleri Bakanlığı’na gidiyormuş’, ‘Ağaremniyetten atılan polislerin listesini belirliyormuş’ gibi benzeriifadelerle ve ‘Artık İçişleri Bakanlığı Ağar’a emanet’ gibisöylemlerle, gerçek dışı asılsız anlatımlara yer verilerekkamuoyunda yanlış ve yanıltıcı algı oluşturulmayaçalışılmıştır.

Bu anlatımlar hiç kuşkusuz gerçeğe aykırıdır.Müvekkilim, Sayın Bakan göreve geldiğinde devlet terbiyesiçerçevesinde sadece tebrik ziyaretinde bulunmuştur.

Sayın Bakan görevini, kimsenin rehberliğine ihtiyaçduymadan büyük gayret, fedakarlık ve güçlü bir irade ilesürdürmektedir. Müvekkilim pozisyonunda bulunan kişilere düşen isebaşarıları için manevi destek ve dua etmektenibarettir.

Söz konusu yazıdaki ifadelerin bir hak ihlali teşkilettiğini, gerçek dışı ve hayal mahsulü olduğunu kamuoyununbilgisine saygı ile sunarız.”

                                              ***

Sayın Ağar’ ın  cevabı bu…

Şu unutulmasın ki…

Bu vatan topraklarında devleti, milleti ve bayrağı içincanla başla çalışmış ve çalışan Süleyman Soylu’lar bu milletinsinesine, duasına ve itimadına emanettir..

Onların..

Ehli imana da, ehli namusa da, ehli vatana da ve kimseyebir zararı dokunmamıştır…

Süleyman Soylu’ da budur..

Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Temmuz 2015’te de demişti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözde siyasetçi, sözdeaydın, sözde STK temsilcisi herkesten şehitlerinin kanlarınınhesabını sorma gücüne sahiptir.”

Devlet şimdi hesap soruyor!..

Meydan boş değildir..

İşte bütün  rahatsızlık budur...

Can Ataklı  ve onun gibilere de söylenecek söz şudur..

AĞAR OLUN AĞAR!..

Bu büyük devletin arkasında tıpkı 15 Temmuz gecesiolduğu gibi SOYLU  bir millet iradesi vardır...

Millet biliyor ki;

ALLAH VAR GAM YOK…

Yorumlar2 yorum