HABER /  EKONOMİ

Ağaoğlu'nun projesine mühür vuruldu!

Ali Ağaoğlu'na bir darbe de Bakırköy Belediyesi'nden geldi.

Yolsuzluk ve  Rüşvet Operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan işadamı Ali Ağaoğlu'na bir darbe de Bakırköy Belediyesi'nden geldi.

Hürriyet sinin haberine göre Ağaoğlu'nun Bakırköy'deki Bakırköy 46 inşaat projesine mühür vuruldu.

Ağaoğlu, serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamalarında 8 saatlik sorgusu sırasında ‘Bakırköy 46' projesiyle ilgili sorular sorulduğunu söylemişti.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bakırköy Belediyesi projeye mühür vurulması ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi 869 ada 19,20,88,93,112,34,35 ve 36 parselleri kapsayan alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamı oluru ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin 1.Fıkrası(Ğ) bendi gereğince ÖZEL PROJE ALANI ilan edilerek bu alanda Bakanlıkça yapılacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları teklifi hakkında Başkanlığımızın görüşü sorulmuştur.

03.01.2013 tarihli yazımızla 1/1000 ölçekli teklif imar planı hakkındaki Başkanlığımızın olumsuz görüşü beklenilmeden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihinde onanmıştır. Bakanlık tarafından hazırlanıp onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 10.01.2013-08.02.2013 tarihleri arasında askıya çıkartıldığı tespit edilmiştir. Askı süresi içinde imar planlarına Başkanlığımızca itiraz edilmiştir. Bakanlığın 15.03.2013 tarih ve 3936 sayılı yazısı ile itirazımızın reddedildiği, planın kesinleştiği, uygulamalara başlanabileceği Başkanlığımıza bildirilmiştir.

İtirazımızın reddedilmesinden sonra 60 günlük yasal dava açma süresi içinde 30.04.2013 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’ne 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptal edilmesi hususunda Başkanlığımızca dava açılmıştır.

Mahkemece plan iptali davası açılmasıyla birlikte hemen yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi sebebi ile yasal ve zorunlu olarak 25.09.2013 tarihinde Başkanlığımızca yapı ruhsatı tanzim edilmiştir.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 06.12.2013 tarihli ve 2013/1898 sayılı kararı ile imar planları hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Karar Başkanlığımıza 24.12.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkeme kararına istinaden yasal işlemleri yapılarak 27.12.2013 tarihinde inşaat mühürlenmek sureti ile durdurulmuştır."

Yorumlar 24 yorum