BIST 10.677
DOLAR 32,25
EURO 34,99
ALTIN 2.444,83
HABER /  POLİTİKA

30 kişilik sınıflar geliyor

Erdoğan büyük düşündü.. 5 yıllık program rüya gibi.. İşte ana başlıklar..

Abone ol

Erdoğan, özellikle eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanında Türkiye'yi Batı standartlarına getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hedef, tam bağımsız yargı

Hükümet programında, bağımsız ve tarafsız yargı 'adaleti sağlamanın ön şartı' olarak nitelendirildi. Bu çerçevede yeni dönemde adalet ve yargı reformu ile ilgili çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek. 'Koruyucu Hukuk' uygulamaları geliştirilecek. 

Programa göre, yeni dönemde bütün kurumların hizmetleri elektronik ortama taşınacak. Kısa bir süre içerisinde, 'Tek Kart' projesi hizmete sunulacak. Böylece, vatandaşın her kurum için ayrı ayrı kartlar taşımak yerine, üzerinde bulunduracağı tek bir kartla; vergi ve nüfus-vatandaşlık işlemlerini yapabilecek, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek ve ehliyet, ruhsat, pasaport vb. işlemlerini yürütebilecek.

Kişi başına 10 bin dolar gelir

Erdoğan, "2013 yılı için hedefimiz 800 milyara yaklaşan bir milli gelire ulaşmak, kişi başına geliri 10.000 dolara çıkarmaktır. Enflasyonu tek haneli seviyelere getirmekle yetinemeyiz. Yeni dönemdeki hedefimiz fiyat istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmektir. 2013 yılında ihracatımızın 200 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılında satın alma paritesine göre milli hasıla büyüklüğü bakımından ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması ana hedefimizdir." diye konuştu.

Vergi indirimi sürecek

Yeni dönemde öncelikle istihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranları indirilecek. Damga Vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergiler kademeli olarak kaldırılacak. Vergi mevzuatı sadeleştirilecek.

Her ile doğalgaz

Yeni dönemde tüm şehirlere doğalgazın ulaştırılması öngörülüyor. Yatırım programında yer alan hidroelektrik ve termik santral projeleri hızla tamamlanarak, alternatif enerji kaynakları geliştirilecek. Enerji kaynaklarına nükleer enerjinin de eklenmesi için gerekli hukuki çalışmalar hızla sonuçlandırılacak, özel sektörün bu alandaki yatırımları desteklenecek. 2006 sonu itibarıyla 17 milyar dolara ulaşan turizm gelirlerinde hedef ise 2013 yılında 40 milyar dolara ulaşmak.

Köylü ve esnafa destek

KÖYDES projesi kapsamında köylerin altyapı sorunları çözülecek. Ayrıca köylüye yönelik faizler daha da aşağıya çekilecek. Esnaf kesimini güçlendirmeye yönelik çalışmalara da ağırlık verilecek. Bu kapsamda KOBİ'lerin müşterek yatırımları kümelenme yaklaşımı ile desteklenecek.

Sınıflar 30 kişiye inecek

İlk ve ortaöğretimde tekli öğretime geçmek kaydıyla, sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesine imkan sağlanacak. Mesleki eğitimde yüzde 28'den yüzde 35'e çıkan oranın yüzde 50'yi aşması için çaba gösterilecek.

YÖK devre dışı kalacak

Üniversitelerimizin, yönetişim ve öğretimdeki farklılaşmaları ile temayüz etmeleri desteklenecektir. Farklı insani, fiziki ve mali kaynaklara sahip olan üniversitelerimizin tek tip ve tek merkezli yönetim anlayışı yerine küresel rekabete katılabilen, dünyaya açık ve Türk toplumunun beklentilerini karşılayan dinamik kurumlar haline gelmesi sağlanacaktır.

Aile hekimliği tüm ülkeye yayılacak

Sağlıkta daha kaliteli, adil ve ulaşılabilir bir hizmetin sunulması yönündeki çalışmalar devam ettirilecek. Özellikle aile hekimliği uygulaması yurt geneline yayılacak. Zengin-fakir ayrımı gözetmeden halkın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı standartta faydalanacağı, yoksulların primlerinin devletçe karşılanacağı, 18 yaşın altındaki çocukların tamamının sağlık güvencesi altında olacağı 'Genel Sağlık Sigortası' sistemi, 2008 yılında uygulamaya konulacak.

SSK primleri yeniden düzenleniyor

İktidar, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak işsizliği görüyor. Son 5 yılda kısmi bir gelişme sağlandı ve işsiz oranı yüzde 10'nun altına indirildi. Bu dönemde istihdamın artırılması, daha fazla ve daha kaliteli iş imkanlarının oluşturulması için çaba gösterilecek. Bunun için SSK işveren prim oranı, 2008 yılında beş puan ile başlamak üzere kademeli olarak indirilecek.

Cep telefonu vergisi düşüyor

Elektronik imza, evrensel hizmet, numara taşınabilirliği, üçüncü nesil lisanslar ve internet suçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılacak. Önümüzdeki dönemde telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme hızlandırılacak. Haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bütçe imkanları dahilinde tedricen makul seviyelere çekilecek.

AB hedefine tam yol

Başbakan Erdoğan, AB katılım sürecini "hem bir entegrasyon hem de Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standartlarını yükselten bir yeniden yapılanma süreci" olarak görüyor. Bu yüzden fasılların müzakerelere resmen açılıp açılmamasına bakılmaksızın pek çok alanda reform yapılacak.

Kuzey Irak'a operasyon mesajı verdi

Irak'ta istikrarsızlıktan beslenen terör tehdidine karşı her türlü tedbiri en etkin bir şekilde alınacak. Hiçbir komşu ülke toprağının ülkemize yönelik terörist eylemler için bir üs olarak kullanılmasına izin verilmeyecek.