YAZARLAR

Yönetmelikler doğru yazıl(a)mayacaksa, 200 üniversiteniz olsa neye yarar ki?!..(1)

Üniversitede; etiklik, nitelik, kalite, üretim paralel gitmelidir.

GÜNCEL/YÖK’e SORUYORUZ: Son yıllarda, lisans mezunu olanların Y.L. ve Dr./Sy. eğitimini aldıkları başka bir alanda (özellikle müzik/sanat alanı),  kadroya geçtikleri, bu alanda Doç. ve Prof. oldukları ve böylece lisans mezunlarının önünü kapattıkları görülmektedir. 2547’de lisans mezunlarının, farklı alanda Y.L. ve Dr./Sy. eğitimi alsalar da, sadece lisans alanlarında kadrolu olacakları yönetmeliklerde yazılıyordu. Böyle bir uygulamaya izin verilmiyordu. Bu kalktı mı? Ne zaman? Hangi kanun/yönetmelikle? Kalktı ise bu doğru mu? Neden kaldırıldı? Yoksa; üniversiteleri çoğalmasıyla ve idari konuları takip etmeyen/bilmeyen akademisyenlerin çoğalmasıyla konu sulandırılmış mı? Yani, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği alanına Doktor Öğr.  Üyesi ilanı açıklama bölümünde;“Spor Yöneticiliği, Spor Yönetim Bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış Olmak.” yazılmış. Beden Eğitimi/Spor Bilimleri Y.O. lisans mezunu olmayıp, sadece yukarıdaki alanda Dr. yapmış olan kişi (mesela İşletme Fak. lisansı mezunu)  kadroya alınabilecek mi? Alınıyor mu?  

Kısaca; Y.L.ve Dr./Sy. eğitiminde alınan “dersler”, lisansta alınan “4 (1+4) yıllık  eğitimi” karşılayabiliyor mu? Tartışmaları giderecek olan cevabınızı, yayınlamak üzere bekliyoruz. 

Gelelim konumuza..

Nitelik olarak sayısı her geçen gün artan üniversitelerin, ortak bir potada buluşması, “birbirine benzemezlerin” aynı yönetmelik kurallarına uyması,  yönetmeliklerinin aynı olması v.b. sürekli tartışılıyor.

Her siyasi parti YÖK’ü kaldıracağım diyor, ama iktidara gelince onun gücünü kullanmayı seçiyor. Şimdi, kaldıracağım diye iktidara gelen AK Parti+MHP  bir yanda, kaldıracağım diyen muhalefet bir yanda!..Bu yazımızda; YÖK tarafından yayımlanan son yönetmeliklerle yapılan önemli değişiklikleri ve üzerindeki  görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağız.

1/ M.Ü. GSF Müzik Bölümü'nün, YÖK tarafından "şehven"kapatıldığı ve bölümün açıldığı duyuruldu. Ancak, bu kapatılma girişiminin şehven olmadığını, bize gelen bilgilerden anlıyoruz. Sorunlu olan GSF Dekan’ının derhal görevden alınması lazım. Öğrencilerin mağduriyeti giderildi. Ancak; dünya yeni yapılanmada GSF ile Müzik'i ayırıyor. YÖK'e çağrımız; yeni GSF Müzik Bölümleri'ne izin vermemesidir. Konservatuarlar ve Eğitim Fak. GSE Bölümü Müzik Eğitimi ABD’ler  yeterli ve doğru yapılanmadır.

2/ Yeni kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Ün., zaman geçirilmeden ikiye ayrılmalı; “Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi” ile “Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi” yapılanmasına gidilmelidir.

https://www.internethaber.com/muzik-universitesi-yapilanmasi-nasil-olmali-aman-dikkat-1748142y.htm

Yine, Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin de içinde olacağı, 14 binadan oluşan kampüse Bakanlık birimlerinin  girmesi önlenmelidir. https://www.internethaber.com/muzik-ve-gs-universitesi-muzik-ve-sahne-sanatlari-yapilarak-bagimsiz-olmalidir-1880569y.htm

 3/ “MADDE 7 – (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartı aranır.”

Bize göre 35 yaş çoktur. 18 yaşında üniversiteyi bitiren bir gence 4 senede master/Dr.ya versek 22, -hadi olsun- 25 yaşında akademisyenliğe başlaması gerekir.  Yanlış yazılmış bir yönetmelik maddesidir. Arş.Gör. olmak için “lisans mezunu olmak” şarttır.  O zaman “..en az” kelimesine gerekte yoktur. Devlet ile Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında ki Arş.Gör. alımının neden “aynı olmadığı da” ayrı bir konudur. Para, eğitimi de baskılıyor mu acaba?!.

4/ “(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: a) Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. b) Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.(4) Uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranır.”

Yine yanlış yazılmış bir  madde  daha.

a) maddesinde “lisans düzeyinde” diyor, sonra

b) maddesinde “Konservatuarlar ile ön lisans” diyerek Konservatuarları ön lisans yapan eğitim kurumu seviyesine düşürüyor. Bu, çok yanlıştır.

Sonra “..en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak..” diyor. “En az” demek, daha aşağısı olmaz demektir, cümlenin sonuna “lisans mezunu olmak” gelemez!..

Oysa; “…lisans mezunu olmak ve 2 yıl tecrübeli olmak şarttır. Tezli  yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir” veya “Tezli  yüksek lisans mezunu olmak şarttır” denilmelidir.

5/   “MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.”

Gözümüz aydın!;

Y.Doç.liği kaldırmak için yola çıkan, ama kaldıramayan 7100 Sy yasa görüşmelerinde; “yabancı dil olmayan akademisyen olamaz” diye ayağa kalk!..

Sonra; Dr.Öğr.Üyesi alımında,150-200 kelimelik “yabancı dil çeviriyi” kaldır!..

Sonra; Öğr.Gör  alımında “yabancı dil puan şartı” getir.

Zaten, Öğr.Gör alımlarında “tezli yüksek lisans mezunu olmak”  şartı, Sanat Kurumları/Konservatuarlar için eksi bir durumdur. Alanında çok iyi olan, yararlanılması düşünülen isimlerin kadroya alınması bu yönetmeliklerle engellenmiş olmaktadır.

Eğitim, bir bütün olarak düşünülmelidir.

Eğer sanat kurumları öncelenmiyecek ve pozitif ayrımcılık yapılmayacaksa; sanat kurumlarını MEB’na bağlayalım, olsun bitsin.

Devam edeceğiz…

BİR ÖĞRETİM ÜYEMİZİN TALEBİ….

Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine yardımcı doçentlikle ilgili bir düzenleme gerçekleşti ve mevcut yardımcı doçentler Dr. Öğr. Üyesi oldu. Doçentlikte sözlü sınav kalktı. İngilizce puanı düşürüldü. Ancak Dr. Öğretim görevlileri bu düzenlemeden yararlanamadılar. Mevcut yardımcı doçentlerin durumu tenzili rütbe olarak algılanmakta ve AK partiye oy vermiş öğretim üyeleri arasında bile infial var.  Doçentlik için yayın şartları özellikle bazı alanlarda halen çok ağır olarak değerlendirilmekte. 

Öte yandan mevcut durumda;

·         Hazırlanan ders kitapları doçentlik için hiçbir puan getirmemektedir. Halbuki bir bilimsel komitenin denetiminden geçen güncel ders kitaplarının olması ülkemizin kalkınmasına destek olacaktır.

·         SCI, SSCI vb. yayınlar için sınırlı sayıdaki yabancı dergide yayın için birçok bedele katlanılmaktadır. YÖK, ÜAK veya TÜBİTAK bünyesinde kurulan bir veri tabanında, ulusal/uluslararası jüri üyelerinden oluşan bir yayın değerlendirme komitesince değerlendirilerek;  A, B ve C yayın kalitesi kategorisi olarak yayınlanmalı ve buna göre alınan puanlar akademik yükselmede değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim.

TALEBİMİZ:

Yayın esaslı doçentliğe ilaveten SÜREYE BAĞLI DOÇENTLİK, yani Dr. Unvanını aldıktan sonra 5 yıl öğretim elemanı olarak görev yapan Dr. Unvanlı öğretim elemanlarına doğrudan doçentlik hakkı verilmesi.

SON DÜZENLEME İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER YAPILIRKEN HAZIRLAYIP PAYLAŞTIĞIM YARDIMCI DOÇENTLİK İLE İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİM AŞAĞIDADIR:

 

1.       Yardımcı Doçentlik kaldırılmalıdır. Mevcut Yardımcı Doçentlerden 3. Maddedeki şartları sağlayanlar Doçentliğe yükseltilmeli, sağlamayanlar, sağlayana kadar yardımcı doçentlikte bekletilmelidir.

2.       Dr. Öğretim Görevlisi yerine Dr. Öğretim üyeliği ihdas edilmelidir.

3.       Doçentliğe geçiş: Doktora derecesine sahip olunduktan sonra;

a.       Süre esaslı geçiş

        i.      Belli bir süre Dr. Öğretim Elemanı olarak çalışanlar (örneğin 5 yıl)

        ii.      Kamuda doktora derecesine sahip olanlardan belli bir kadro derecesiyle yönetici konumunda belirlenen sürede (örneğin 4-5 yıl) çalışanlar. Ancak burada iki yarıyıl bir yükseköğretim kurumunda ders verme şartı (ders saat ücretli de olabilir) aranabilir.

b.      Yayın esaslı geçiş: Doçentliğe geçiş süresi aşağıdaki şartlarda daha da kısaltılabilir (YÖK tarafından atanacak bir jüri tarafından değerlendirilmek koşuluyla)

         i.      Patent veya buluş yapmak 

        ii.      Ulusal veya uluslararası proje yapmak

        iii.      Belli sayıda,  ulusal/uluslararası indekslerde taranan yayın yapmak

        iv.      Farklı ülke bilim adamlarınca (örneğin; en az 5 farklı ülke olabilir) hazırlanmış güncel yayınlardan oluşturulan ders kitabı hazırlamak (ders slaytları ve testleri ile birlikte hazırlanmış olmalı).

4.       Profesörlüğe geçiş: Doçentlik derecesine sahip olunduktan sonra;

a.       Süre esaslı geçiş:

i.       Belli bir süre Doç.Dr. unvanlı öğretim üyesi olarak çalışanlar (örneğin 5 yıl) Profesörlüğe yükseltilebilir…

ii.      Kamuda çalışan ve Doç.Dr. unvanı alındıktan sonra genel müdür ve üstü konumlarda yönetici konumunda belirlenen sürede (örneğin 4-5 yıl) çalışanlar. (İki yarıyıl bir yükseköğretim kurumunda ders verme  şartı– daha önce ders vermemiş olanlardan aranabilir).

b.      Yayın esaslı geçiş: Profesörlüğe geçiş süresi aşağıdaki şartlarda daha da kısaltılabilir (YÖK tarafından atanacak bir jüri tarafından değerlendirilmek koşuluyla):

      i.      Patent veya buluş yapmak

     ii.      Ulusal veya uluslararası proje yapmak

     iii.     Belli sayıdaki ulusal/uluslararası indekslerde taranan yayın yapmak

    iv.      Farklı ülke bilim adamlarınca (örneğin; en az 5 farklı ülke olabilir) hazırlanmış güncel yayınlardan oluşturulan ders kitabı yazmak (ders slaytları ve testleri ile birlikte hazırlanmış olmalı).

5.       Bürokraside geçen süreler yetmiyorsa öğretim üyeliğiyle tamamlanabilir.

6.       Yabancı dille eğitim yapan kurumlarda istenen yabancı dil şartı ilgili okula bırakılmalıdır.

 

Yorumlar 1 yorum