YAZARLAR

Vergiye uyumlu mükellefe VERGİ İNDİRİMİ…

Yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler 5 puanlık vergi indirimi alabilecek... Ama şartların ağırlığı göz önüne alındığında maliye indirim konusunda oldukça cimri davranıp, adeta siz iyisi mi bu indirimi unutun demektedir.

Maliye, vergileri kanuni süresinde tahsiledebilmek,

Son yıllarda çok sık çıkan afkanunları ile mükelleflerde azalan vergi bilincini yeniden tahsisedebilmek,

Vergisini zamanında ödemeyenleraffedilirken, tüm yükümlülükleri harfiyen yerine getirenlereherhangi bir ayrıcalık tanınmaması kaynaklı ‘haklışikâyetleri’ sonlandırabilmek, 

Anayasamızda yer alan “Vergiyükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyalamacıdır.” ifadesinden hareketle vergide adaleti sağlayabilmekgibi nedenlerle 01.01.2018’den itibaren ‘vergiye uyumlu mükelleflere’ vergi indirimi hakkıtanımıştır.

Mükelleflere vergi indirimişeklindeki bu uygulamanın en azından vergi sistemimize girmişolması gerçekten çok önemli. Fakat yazının sonunda söylememgerekeni şimdi söyleyecek olursam, indirimdenyararlanma şartların çok ağır oluşu, bu indirimden yararlanacakmükellef sayısını da oldukça düşürecektir.

VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLERYARARLANABİLECEK

- Ticari, zirai veya meslekifaaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefiyetibulunanlar, (konfeksiyoncu, mobilyacı, çiftçi, avukat, doktorgibi)

- Finans ve bankacılık sektörü ilesigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, emeklilik yatırım fonlarıdışında kalan tüm kurumlar vergisi mükellefleri (Anonim, Ltd. gibi tüm şirketler) belirli şartların varlığı halindegelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerindendoğan verilerinden yüzde 5 indirim yapabiliyor.

VERGİ İNDİRİMİNDENYARARLANABİLMENİN ŞARLARI

a-) İndirimin uygulanacağıbeyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla aitvergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş (Düzletme veyapişmanlıkla verilmesi ihlal sebebi sayılmaz) ve bu beyannamelereait vergileri kanuni süresinde ödenmiş (her bir beyannameiçin 10 TL’ye kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmaz),

b-) İndirimin uygulanacağıbeyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla aitdönemlerde vergi dairesince yapılan bir incelemeye dayalı vergihesaplanmasına maruz kalmamış (incelemeye dayalı vergininkesinleşmiş yargı kararı, uzlaşma veya düzeltme yoluyla tamamenortadan kalkması ihlal sebebi sayılmaz),

c-) İndirimin uygulanacağıtarihte vadesi geçmiş vergi borcu (vergi aslı) tutarı1.000-TL’nin altında olan,

d-) İndirimin uygulanacağıyıl ile önceki dört yıl içerisinde vergi kaçakçılığı fiilleriniişlememiş olan (VUK 359. Maddede sayılan fiiller)

Bütün mükellefler 5 puanlık vergiindiriminden yararlanabilecek. (İndirim tutarıtoplamı 1 milyon TL’nin üzerinde olamaz.)

Özetle; şartların ağırlığı göz önünealındığında maliye indirim konusunda oldukça cimri davranıp, adetasiz iyisi mi bu indirimi unutun demektedir.

Özellikle indirimin uygulanacağıbeyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla aitbeyannamelere ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi gerektiğinedair metnin, “beyannamenin verildiği dönemde vadesigeçmiş vergi borcunun olmaması” şeklinde değiştirilmesi yerindeolacaktır. Zira ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdüşünüldüğünde, vergi borcunu 3 yıl içerisinde bir gün bilegeciktirmemiş mükellef sayısı oldukça düşüktür.

GEÇİCİ VERGİLERDE İNDİRİMDENYARARLANAMAMAK…

Kanunun uygulaması ile ilgili birdiğer sorun da, indirimin Geçici Vergi dönemlerindekibeyannamelerde uygulanamaması. Bu durum mükelleflerin önceden fazlavergi ödemesine, mükelleflerin ve idarenin de bu fazla ödemelerimahsup yolu ile giderilmek için ekstradan iş yüküne katlanmasınasebebiyet verecektir. Bu nedenle uygulamanın daha işlevselolabilmesi için 5 puanlık indiriminin Geçici Vergilerde deuygulanması gerekmektedir.

Sonuç olarak; vergisini düzenliödeyen mükellefe teşekkür mahiyetinde olan bu düzenlemenin vergikanunlarımızda yerini alması önemli bir gelişme olmakla birlikte5 puanlık vergi indirimi aynen SGK indirimde olduğugibi basit anlaşılır ve uygulanabilir şekilde yedidendüzenlenmelidir.

NOT:Soru vegörüşleriniz için iletisim@ozkantastan.com adresine mailatabilirsiniz.

Yorumlar4 yorum