BIST 9.368
DOLAR 31,12
EURO 33,80
ALTIN 2.033,50
HABER /  POLİTİKA

Seçim döneminin yasakları

Yüksek Seçim Kurulu, seçim ve propaganda döneminde uygulanacak yasakları belirledi. İşte yasaklar;

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim ve propaganda döneminde uygulanacak yasakları belirledi.
    
Yüksek Seçim Kurulu, yasakları iki ayrı başlık altında düzenledi. Seçimin başlangıç tarihi olan 4 Mayıs 2007'den itibaren seçim dönemine ilişkin yasaklar ile 12 Temmuz'da başlayacak propaganda dönemine ilişkin yasaklardan oluşacak.
    
* Seçim döneminde belediye ya da özel kişi veya kurumlara ait bilboard, ilan ya da reklam panoları, talep eden tüm siyasi parti veya bağımsız adaylara talep etmeleri halinde eşit miktar ve sürede kiralanacak.
    
* Seçim döneminde belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılan raylı
araçlar, bu araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezler, raylı araçların
içerisinde bulunan reklam monitörleri gibi yerlerle özel halk otobüsleri ve
benzeri toplu taşıma araçları siyasi propaganda aracı olarak kullanılamayacak.
    
HEDİYE VE EŞANTİYON YASAK
* Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü seçim çalışması yapılamayacak, parti bürosu kurulamayacak.
    
* 12 Temmuz 2007 Perşembe günü başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe seçim kurullarınca gösterilenlerin dışında açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılamayacak.
    
* Partiler ve adaylar, kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak ve dağıttıramayacak.
    
* El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kişilerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.
    
* Kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev alanlar, siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunamayacak.
    
* Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler bulundurulmayacak. Seçim propagandalarında, Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılmayacak.
    
* Bankalar Kanunu'na tabi teşekküller, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla hiç bir yayında bulunmayacak.
    
* Daha önce basılmış ve yayınlanmış olan aynı nitelikteki kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da yasak olacak.
    
* Hiçbir siyasi parti veya bağımsız aday tarafından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüğü Kanunu'nun 60/2. maddesinde sayılanlar hariç 2 Temmuz 2007 Cumartesi akşamına kadar duvar ilanı, flama ve bayrak asılamayacak.
    
* Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, başvurmaları halinde 2 Temmuz 2007 Cumartesi akşamına kadar sabit reklam yerlerinden eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanabilecek.
     
CEP TELEFONUNDAN PROPAGANDA YASAK
* Cep telefonlarıyla belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası yapılamayacak, yapılması halinde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketleri sorumlu olacak.
    
* Bütün uygulama ve yasaklar, seçimin başlangıç tarihi olan 4 Mayıs 2007 tarihinden 2 Temmuz 2007 tarihine kadar mülki idare amirlerinin yetki, gözetim ve denetimi altında; 2 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar ilçe seçim kurullarının denetimi ve gözetimi altında yürütülecek.
    
* Postaya açıktan, ambalajsız olarak verilecek el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtlar, belli bir adresi içermesi şartıyla sadece PTT kanalıyla oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar dağıtılabilecek.