YAZARLAR

Erçin Yalçın’dan Öncesi ve Ondan Sonrası

Nerde Kalmıştık? Parti mi? Eğlence mi ? Animasyon mu?

Merhabalar,

Otelciliğin muhteşem çocuğu Erçin Yalçın’ın bitmek tükenmek bilmez enerjisi dur durak tanımıyor. Eğlence endüstrisinin Turizm sektöründeki otelcilik dünyasına getirdiği renk dünden bugüne çok yönlü turizm animasyonu ile ilgili merak edilen her şeyi bugüne kadar bir çok organizasyona imzasını atmış Erçin Yalçın ile unutulmaz tatillerin hatıralara kazınmasında ve bir otelin misafir memnuniyetinin daimi misafir oranlarının çoğalmasında yadsınmaz katkısı olan bu renkli eğlence dünyası kendine özgü disiplini, özverisi ve emeğiyle otelcilik dünyasının vazgeçilmezi…

 

   

 

Nerde Kalmıştık? Parti mi? Eğlence mi ? Animasyon mu?

“Turizm Animasyonu hitap ettiği kitleler açısından büyük bir hareketlilik ve süreklilik getiren bir hizmettir”

Bu sektörde çalışacak olan gençlerin bir sorumluluk duygusuna ve bir olgunluğa sahip olmaları gerekir. yönetme ve inisiyatif kullanma yeteneklerinin olması gerekir.

   

Animasyon departmanında çalışan tüm bireylerde bulunması gereken özellikler gerek eğlence müdürü konumunda olsun gerekse mini club,


1.Çok iyi Beşeri ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olması
2.Sempatik sıcakkanlı hoş görülü, sabırlı olmak ve düzgün bir fiziki görünüme sahip olmak
3.Etkili iletişim kurmak ve üstün bir algılama yeteneğine sahip olmak
4.Mantıklı karar almak, açık kararlı olmak, İnsanları işini ve ülkeyi sevmek
5.Turistlerin davranışlarını algılaya bilmek ve değerlendirebilmek.
6.Pazarlama bilgi ve becerisine sahip olmak özellikle animasyon istasyonlarında ürün bilgisi verebilmek
7.Aktivitelere toplu katılımı sağlamak, espritüel ve güldürebilme yeteneğine sahip olmak
8.Objektif değerlendirme yapabilmek, Turistlerin ortak değerlerini anlamak kural ve beklentileri de dikkate almak
9.Turistlerin ihtiyaçlarını önceden sezinleyebilmek gerekli önlemleri almak değişimlere uyum sağlamak
10.Hitap ettiği grubu görev aldığı işletmeyi, yaşadığı ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek
11.Departman içi departman dışı kişi, grup veya birimlerle etkin iletişim koordinasyon kurabilme yeteneğine sahip olmak.

Bu nitelikler hem personel alımında hem de kadroda bulunan personelde eksiklikleri varsa giderilmesi gerekmektedir. Müşterilere uygulanan anketlerle animatörlerin değerlendirmesi yapılmalı , müşterilerin animatörlerden beklentileri belirlenmelidir.

 

   

KÜLTÜREL ANİMASYON ÇEŞİTLERİ

 

DAHA OLGUN DAHA YAŞLI MÜŞTERİ KİTLESİNE HİTAP EDER
DAHA ÇEŞİTLİ OLMAK HAREKETLİ VE YA HAREKETSİZ KÜLTÜR FAALİYETLERİNİN HER YÖNÜNÜ KAPSAMALIDIR
KONSERLER MODEREN MUSİC RESİTALLERİ
TİYATRO SİNEMA ETKİNLİKLERİ
FESTİVAL PROGRAMLARI
SOKAK ORKESTRALARI
PANDOMİM OYUNLARI VE SİHİRBAZLAR
KONFERANSLAR
SERGİ VE GALERİLER
KÜTÜPHANE VİDEOTEK OLANAKLARI
BALO SALONLARI
MÜZELER
KONGRE MERKEZLERİ
DENİZ EVİ
KİLİSE
AÇIK HAVA TİYATROSU GİBİ

 

   

DAHA FAZLA GENÇLERE HİTAP EDER
DENİZ KIYISININ ÇOGRAFİ KONUMU GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR(yelken geziler su kayağı su yarışları plaj oyunları
KLASİK EKİPMANLARLA DONATILMALIDIR
TENİS
GOLF
SPOR SAHALARI
HAVUZLAR
KOŞMA PARKURLARI
DENİZ TEDAVİSİ MERKEZLERİ
BOWLİNG BİLARDO SALONLARI
JİMNASTİK SALONLARI
FİTNES MERKEZLERİ
PARAŞÜTÇÜLÜK
ATA BİNME MERKEZLERİ VS

 

   

Boş zaman;  İnsanların sınırlı yaşam süresinin çalışma (iş), çalışma ile ilgili etkinlikler ( işe gidiş, geliş vb.), yaşamı sürdürmek için gerekli etkinlikler ( beslenme, uyuma vb.) ve diğer zorunlu davranışlar dışında kalan bölümdür.

Boş Zaman Değerlendirme, Rekreasyon ve Animasyonla ilgili diğer kavramlar

Hobi : İnasnların severek yaptıkları, alışkanlık haline getirdikleri ve sürekli uğraştıkları; dinlendirici, eğlendirici, doyum sağlayıcı, boş zaman değerlendirme etkinlikleridir.
Hobiler; insanların seyahatleri esnasında gerçekleştirmek istedikleri önemli unsurlardır ve bu unsurlar ile alakalı olarak turizm faaliyetlerini gerçekleştirirler.

  

Eğlence: Neşeli ve hoşça vakit geçirme sürecidir.
Eğlence; Rekreasyon ve animasyon birer eğlence faaliyetidir ve bu faaliyetler sayesinde tatillerinin sıkıcı geçmesini engellemiş olurlar.

Dekorasyon:  Gösterim sanatlarında sahnelenen oyun konusunun geçtiği yeri ve özelliklerini, çevre ve dönemin özelliklerine uygun biçim, kalıp, renk ve ışıklandırmayla canlandırma, bir mekanı süsleme ve döşeme sanatıdır.
Dekorasyon; Rekreasyon ve animasyon faaliyetlerinde mekanın hazırlanmasında, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde tamamlayıcı rol oynarlar.

 

   

Turizm Rekreasyonu ve Eğlence Yönetimi

Asıl yaşadığı yerin dışında başka bir yere eğlence, tatil, kültür, arkadaş ve akraba ziyareti, aktif spor, toplantı, görev, iş, öğrenim, sağlık, transit vb. amaçlarla seyahat etmenin doğurduğu olaylar bütünü olarak tanımlanan turizm kavramı Türkiye’nin çeşitlilik gösteren doğal güzellikleri ve zengin kalıntılarıyla önemli bir yere sahiptir.

Türkiye, son yirmi yılda geçirdiği ve geçirmekte olduğu önemli sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte turizm alanında da büyük bir canlılık yaşamıştır. Günümüzde yaklaşık 20 milyon yabancı turistin tatil destinasyonu olarak Türkiye’yi seçtiği süreçte Turizm sektörünün amacı, turizm girdilerini yükseltmek ve Türkiye’nin gizli kalmış turizm potansiyelini ortaya çıkarmak olmalıdır.

  

Ülkemizde Turizm Rekreasyonu, kültürel, sanatsal, dini ve spor (futbol, dağcılık, kanoculuk  tenis, trekking, golf vb gibi) başta olmak üzere birçok alanda uygulanmakta ve potansiyele sahiptir. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi eserleriyle, çok kültürlü yaşam tarzlarıyla, dört mevsimin yaşanabildiği iklim koşullarıyla ve doğal güzellikleriyle turizm rekreasyonu açısından dünya üzerinde çok önemli bir niteliğe sahiptir ve gün geçtikçe hem ülkemize gelen turist sayısı artmakta hem de Türkiye turizme daha fazla önem vermektedir.

   

Bireyin tatil amacına en uygun çözümlerin üretilmesi ve tatil amacı dışındaki zamanların; kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle, yörenin günlük yaşamı ve tarihi değerleri hakkında bilgilenme, öğrenme, sürece dahil olma ve yapılacak animasyon faaliyetleri ile doldurulması bireyin tatilden elde edeceği tatmin düzeyini arttıracaktır. Bu aktiviteleri planlayacak, yürütecek ve denetleyecek bireylerin yetiştirilmesi faaliyetin kendisi kadar önemlidir. Fakat bu alandaki uzmanlar özellikle otellerde yurt dışında eğitim görmüş yabancı uyruklu kişiler tarafından karşılanmaktadır çünkü eğlencenin yönetimi konusunda ülkemiz de eğitim sadece üniversitelerde seçmeli ders düzeyindedir.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye’nin turizm rekreasyonu ve başta animasyon olmak üzere eğlence yönetiminin daha nitelikli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak, sektörün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını etkin yönetebilecek ve profesyonel çözümlerin üretebilecek uzmanların yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

    

Eğlence Endüstrisinin Kapsamı

Eğlence endüstrisi çok geniş yelpazeye sahip ürünler için kullanılan bir endüstridir. Bu bakımdan eğlence endüstrisi için ortaya konan rakamlar diğer endüstrilerin kümülatif toplamından elde edilmektedir. Endüstriyi tanımlamakta bu anlamda yetersizlikler de görülmektedir. Endüstri olarak eğlence 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren, özellikle sinema filmlerinin ortaya çıkışı ile büyük bir ilerleme kat etmiştir. Eğlence endüstrisindeki asıl patlama ise 2. Dünya Savaşından sonraki dönemlere rastlamaktadır. 1930'lu yıllardaki Büyük Ekonomik Buhran boyunca eğlence üreticileri, o karanlık günlerin üzüntüsünden insanları kurtarmak için zevk verici aktiviteleri insanların hizmetine sunmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hollywood sineması önemli oranda dikkat çekmeye başlamış, televizyonun ortaya çıkışı ve özellikle de yaygınlaşmaya başlaması ile de şekil değiştirmiştir. Günümüz dünyasında eğlence pazarı milyar dolarlar ile ifade edilen rakamlara ulaşmıştır. Pazar içinde yer alan şirketler de hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha büyük pay alabilmek için yeni stratejiler geliştirmektedirler. Artık eğlence pazarı kavramı, diğer pazarlama alanlarından ayrılarak kendine özgü yapısı ve politikası ile pazarlama dünyasında yer edinmeye başlamıştır.

   

Eğlence Pazarlamasının Gelişimi

20. yüzyılın başlarında sanat olayları ile ilgili performanslar eğlencenin önemli bir kısmını temsil etmekteydi. Sanat olayları performansı tiyatro, bale, opera ve konserleri kapsamaktadır. Pazarlama, poster, gazete, dergi ve ağıdan ağza iletişim ile sınırlıydı. Herhangi bir profesyonel eğlenceden yararlanmak için insanlar tiyatro veya konser salonlarına seyahat etmek zorundaydı. Zira bu salonlar eğlence üzerine odaklanmaktaydı. Burada yerine getirilen şovlar canlıydı. Eğlence tedarikçileri performansı yerine getirenlerin elde ettiği haz ve alkışlar sayesinde tüketicilerden anında geri bildirim almaktaydı.

   

 

Eğlence Pazarlamasında Dört C

1. İçerik (Content)

Gerçek eğlence ürününün içeriğini tanımlamak için benzetmeden yararlanmak mümkündür. İçeriği bir soğana benzetmek gerekirse; soğanda pek çok katman bulunmaktadır ve bir sonraki katmanı tutmaksızın kabuğunu soymak neredeyse imkansızdır. Eğlence bakımından içerik, tüketiciye veya birinden ötekine nihayetinde dağıtılan, gerçek eğlence ürününü üretmek üzere ortaya çıkan her şeyi kapsar.

2. Kanal (Conduit)

Kanal, bir eğlence ürününün ileri teknoloji çağına uygun biçimde dağıtılması veya iletilmesidir. Kanal konusu ürünün nasıl ve nereye dağıtılacağına ilişkin sorulara cevap bulmaya çalışır. Daha basit bir ifadeyle kanal, ürünün alacağı son şekil hakkında bilgi verip, ürünün dağıtılacağı gerçek süreci ortaya koyar. Örneğin, bir salon kanal olarak düşünülürken, bir
filmin sergilenmesi tüketilebilir olarak değerlendirilebilir.

  

3. Tüketim (Consumption)

Tüketim aşaması bitmiş eğlence ürününün bütünleşik pazarlama iletişimi sayesinde kamuoyuna veya hedef kitleye sunulmasıdır.  Tüketim  aşaması, pazarlama uygulamasının tüketiciyi başarılı bir biçimde cezp etme yeteneğine bağlıdır.

4. Yakınsama (Convergent)

Yakınsama, hem teknolojik hem de içerik bakış açılarından geleceğin gerçek dalgasıdır. Yakınsamanın kalbi, sinema, sanat, müzik ve haberleri dijital bir formatta bilgileri yaratmak, iletmek ve elde tutmaktır. Dijital dünyada bilgi "1" ve "0"a indirgenmektedir. Bu sayede, ürün yeni teknolojilerin uygun formları üzerinden iletilebilmektedir. Bu yeni teknolojiler; telefon, televizyon, kablolu sistem, CD, ROM, PC ve uydu yayınlarını kapsar. Kablolu veya kablosuz bir noktadan diğer bir noktaya bilgiyi taşıma yeteneği bilgi, eğlence ve hizmetlerde yeni bir dünya yaratmaktadır

Plato'nun "İnsanlar tanrıların en iyi oyuncaklarıdır ve bu yüzden en yüce oyunları oynamalıyız" şeklindeki söylemi, oyunlar konusu ile ironik bir bağlantı oluşturmaktadır. Yaşamın içinde oyunlar bir şekli ile hep var olagelmiştir. Değişen oyunlar ve mecralar olsa da hayatın kendisi belki de oyundan ibaret olarak değerlendirilebilir, insanlar gerek yaşamın kendisini gerekse boş zamanlarını değerlendirmede oyunlardan rekreatif amaçlı bir şekilde yararlanmaktadır. Günümüzde bu oyunların taşındığı önemli mecralardan biri bilgisayar ve dolayısı ile İnternet olmuştur.

   

Son olarak söyleyeceğim, Türkiye ve dünyada eğlence sektörü teknolojinin gelişimiyle birlikte çok farklı boyutlara taşınmıştır. Özellikle internet eğlenceye ulaşımı oldukça kolaylaştırmıştır. Gelecekte eğlence sektörünün nerelere gideceğini bugünden kestirmek güçtür

Yaratıcı fikirler en iyi eğlenceli bir ruha sahip mekanlarda gelişir. Kimse eğlenmek için işte değildir ancak bu işte eğlence olmayacağı anlamına gelmez” diyor Erçin Yalçın ve ekliyor “Herkesi bekleriz, her zaman hazırız ve enerji doluyuz. Hep söylerim ne ektiyseniz onu biçersiniz”

 Tatil tadında kalın

 

 

Yorumlar