BIST 10.677
DOLAR 32,24
EURO 34,98
ALTIN 2.440,01
HABER /  GÜNCEL

Barolar Birliği AK Parti'ye sert çıktı

Türkiye Barolar Birliği AK Parti'nin ''yüksek yargının tek çatı altında toplanması'' önerisine sert tepki gösterdi.

Abone ol

Türkiye Barolar Birliği, AK Parti'nin 'ileri demokrasiye geçiş', 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına devrim' olarak sunduğu modelin çok gerisinde olduğu' iddiasında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırladığı ve basın aracılığı ile kamuoyuna yansıyan, Yüksek Yargı organlarının yeniden yapılandırılmasını konu alan teklifin, Anayasa'nın 8, 9, 87, 89, 101, 102, 104, 109, 112, 138, 139, 140, 145, 146, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. maddelerinde öngörülen yasama, yürütme erklerinin yapılanmasına, yetki ve görevlerine, yargı erkinin bağımsızlığına, Yüksek Mahkemelerin oluşumuna ilişkin hükümlere aykırı olduğu ileri sürüldü.

Önerinin aynı zamanda Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Komisyonu'nun anayasal danışma organı olan Venedik Komisyonu'nun ölçütlerine de aykırı olduğu savunulan açıklamada, ''Venedik Komisyonu'nun 'Adli Atamalar Raporu'na göre bizim ülkemizdeki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na tekabül eden 'yargı kurulu' üyelerinin Anayasamızın 159. maddesinde öngörülen biçimde; önemli bir çoğunluğu bizzat yargı tarafından, Kurulun demokratik meşruiyetini sağlamak amacıyla geriye kalan üyeler mümtaz hukuki niteliklere sahip kişiler arasından Parlamento tarafından seçilmelidir'' ifadesine yer verildi.

ÜYELERİN KAZANILMIŞ HAKLARI ELLERİNDEN ALINIYOR

AK Parti tarafından Başkanlık sistemi esas alınarak hazırlanan öneriye göre, halen 15'i yargı içindeki değişik kademelerden seçilen 20 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Adalet Bakanı ve Müsteşarının doğal üye olarak yer alacağı 22 üyeden oluşacağı, üyelerin 16'sının siyasi erk sahibi olan Başkan ve Meclis çoğunluğu, 6'sının ise hakim ve savcılar tarafından seçileceğine dikkat çekilen açıklamada, teklifte aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın birleşmesi sonucu oluşacak Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçünün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, dörtte birini ise Başkan'ın seçmesinin öngörüldüğü kaydedildi. 

Aynı şekilde, halen üç üyesi Meclis çoğunluğu, geriye kalan 14 üyesi yargı organları ve YÖK'ün gösterdiği adaylar arasından tarafsız Cumhurbaşkanı makamı tarafından seçilen 17 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesinin Meclis çoğunluğu, 8'inin ise siyasi bir kişilik olan Başkan tarafından seçilmesinin önerildiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''Öneride yer alan düzenlemelere göre mevcut Anayasa'da anamuhalefet partisine verilen Anayasa Mahkemesi'nde dava açma yetkisi geri alınmakta, muhalefet partilerinin kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları durumunda Anayasa Mahkemesine başvurma yolu muhalefet partilerine kapatılmakta, Anayasa Mahkemesi'nin halen yetkisinde olan Anayasa değişikliklerini inceleme yetkisi kaldırılmakta, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin mevcut üyelerinin kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır.

Teklifte öngörülen bu model, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde mevcut olmadığı gibi AK Parti'nin 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda 'ileri demokrasiye geçiş', 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına devrim' olarak sunduğu, kabulü yönünde her türlü propaganda aracını kullandığı modelin çok ama çok gerisindedir. Demokrasinin evrensel standartlarına, hepimizin ortak güvencesi olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine, 'demokratik ülkeleri demokratik olmayan ülkelerden ayıran en önemli ölçü olan' kuvvetler ayrılığı öğretisine aykırıdır.''

SEÇİLMİŞ KRALLIK MODELİ

Taslakta öngörülen ve olağanüstü yetkilerle donatılan ''Başkanlık sistemi'' modelinin, özünde ''seçilmiş bir krallık'' modeli olduğu ileri sürülen açıklamada, ''bunun farkında olan Amerikan Anayasası'nı yapanların, yürütme yetkisini Başkana verirken güç temerküzünü, iktidarın/yetkinin kötüye kullanılmasını engellemek için yasama, yürütme ve yargı arasında bir çeşit fren/denetleme/dengeleme işlevi görmek üzere kuvvetler ayrılığı ilkesini vazettikleri, yasama organını çift meclis olarak kurdukları'' belirtildi.

Bu bağlamda, Başkanlık sistemi modelinin, devletin yasama, yürütme ve yargı organları arasında anayasal ve siyasal kuvvetler ayrılığı ile karakterize edildiği ifade edilerek, ''Sonuç itibarıyla, Cumhuriyetimizin demokrasi yönünde evrilmesi, yargımızın demokratik meşruiyet ilkesi içerisinde bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşturulması, toplumda bir hukuka aidiyet bilincinin yerleşmesi, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün her kademede egemen kılınması, ülke barışının ve istikrarının korunması, çatışma kültürünün yerini uzlaşma kültürünün alması yönündeki her türlü çabaya ve çalışmaya katkı veren bir kuruluş olarak; sözü edilen taslakta öngörülen ve örneği dünyadaki hiçbir demokratik hukuk devletinde görülmeyen Başkanlık modeli sistemine, bu sistemin içerisine yerleştirilen yargı modeline karşı olduğumuzu, bunda ısrar edilmesinin rejim kavgasına, yeni çatışmalara, kutuplaşmalara neden olacağı ve bunun da ülke barışına ve demokrasisine zarar vereceği endişesi taşıdığımızı kamuoyunun değerli dikkatlerine ve takdirlerine sunarız'' ifadesine yer verildi.