HABER / GÜNCEL

2022 aylığında maaş kuyruğu bitti

SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 2022 aylıklarına ilişkin getirdiği düzenlemeler ile vatandaşın işini kolaylaştırdı.

2008 yılında aylık bağlama sürecinde bürokratik işlemlerin fazlalığı, aylık bağlama süre ve süreçlerinin çok uzun olması, kurumsal eksikliklerden kaynaklanan yersiz ödemelerin vatandaşı mağdur etmesi (sosyal güvenlik taramaları, yazılım programları vb), ödeme dönemlerinde yaşanan sıkıntılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza etkin hizmet sunumu yapılamaması gibi gerekçelerle 17.04.2008 Tarihli ve 6754 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlara yapılacak ödeme gün ve dönemleri Kurum yetkisine bırakılmıştır. Buna uygun olarak aşağıdaki düzenlemeler gerçekleştirilmiştir;

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE PROTOKOL

2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlı ve özürlü aylığı almakta olan 1.250.000 vatandaşımızın aylıkları her ayın 1’inde ve Ziraat Bankası şubelerinden ödenmekteydi. Bu durumun aylık ödeme gününde izdiham yaşanmasına neden olduğu bilinmekteydi.

2022 Sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşların aylıklarının ödenmesi sırasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla 13 Mayıs 2008 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında bir protokol imzalanarak vatandaşların Haziran 2008 döneminden itibaren istedikleri PTT şubelerinden aylıklarını alabilmesi sağlanmıştır.

2022 AYLIKLARININ GÜNLERE YAYILARAK ÖDENMESİ

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşların PTT şubeleri önünde yığılmalarını önlemek amacıyla, ayın 5. gününden itibaren doğum yıllarının son rakamlarına göre beş güne bölünerek ödemelerin yapılması uygulamasını başlatmıştır.

Bu uygulamaya göre yılın 3. ödeme dönemi olan Eylül 2008 tarihinden itibaren ;

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5 inci günü,

Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6 ncı günü

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7 nci günü

Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8 inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9 uncu günü ödeme yapılmaktadır.

KONUTTA ÖDEME

01.09.2008 ödeme döneminden itibaren 85 yaş üzeri yaşlılar ile %70 ve üzeri özür oranı bulunan vatandaşlara talepleri üzerine konutta ödeme uygulaması başlatılmıştır. Haziran 2009 dönemi itbiriyle bu kapsamda talepte bulunan yaklaşık 29.862 kişiye konutta ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu ve birçok kurumun, örnek uygulama olarak gösterdiği projenin temel hedefi ise ödeme yapılabilecek potansiyel kişi sayısı olan 250 bin hak sahibinin maaşlarının evlerinde ödenmesidir.

Yorumlar3 yorum