BIST 2.406
DOLAR 16,81
EURO 17,52
ALTIN 977,74
HABER /  EKONOMİ

2013 yılında bunları yapmak artık yasak

Hükümet, 2013 yılındaki İthalat Rejimi'ni değiştirdi. İşte yeni yılda yasak olan şeyler;

Abone ol
Hükümet, 2013 yılında ekonomik programı yeniden reviz ediyor. İlk olarak Ekonomi Bakanlığı, yeni yıldaki İthalat Rejimi'ni değiştirme kararı aldı. Yeni rejimde özellikle telsiz ve telekomünikasyon malzemelerinde özel denetim getiriliyor.

Ekonomi Bakanlığı'nın, 2013 Yılı İthalat Rejimi'nin uygulanmasıyla ilgili tebliğleri, bugünkü Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği'ne (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) göre, Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatı, 2313 sayılı Uluşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine göre yapılacak.
 
İlgili listede yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol belgesi ile belgelenecek. Kontrol bölgesi, söz konusu ürünlerin ithalatında ilgili gümrük idaresine sunulacak.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Hakkında Tebliğe göre, ekli listede belirtilen tarım ve hayvansal ürünlerin ithalatında ilgili mevzuata uygun olarak ön bildirim yapılacak.
 
Yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülki ve askeri erkana hediye edilen, özel ve resmi hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve Türkiye'ye bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmeyecek.
 
KİMYASAL İTHALATI
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği'ne göre, ekli listede yer alan kimyasalların ithalatı "Kontrol Belgesi" ile belgelenecek. Kontrol Bölgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak.
 
Krosidolit, amozit, antofillit, aktinolit, tremolit, krizotil, karbon tetraklorür gibi kimyasalların ithali yasak olacak.
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği ile ekli listede yer alan katı yakıtların ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 
Buna göre, antrasit, kokluk bitümenli taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, taşkömüründen elde edilen topaklar, linyit, aglomere linyit, kalsine edilmemiş petrol koku ve kalsine edilmiş petrol koku gibi yakıtların ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilecek.
 
TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON
 
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği'ne göre, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.
 
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ile ekli listede belirtilen ürünlerin (çeşitli makine, elektrikli teçhizat, asansör güvenlik aksamları, basınçlı ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, sıcak su kazanları...vs) ithalatta, tabi bulundukları mevzuata göre uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacak.
 
OYUNCAK VE YAPI MALZEMELERİ
 
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi, Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği ve Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği ile oyuncak, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri ve kişisel koruyucu donanım ürünlerinin (eş işlerinde kullanılan eldivenler, dalgıç elbisesi, metalden koruyucu burunlu ayakkabılar, koruyucu elbiseler, röntgen gözlükleri, gaz maskeleri...vs) ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılması şartı getirildi. Tebliğ kapsamına giren oyuncakları ithal etmek isteyen firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekecek.
 
Pil Akümülatörlerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmalardan, Çevre Uyum İzni almış olma şartı aranacak. İthalat başvurusuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen belgeler yazılı olarak Ekonomi Bakanlığı'na iletilecek ve başvurular Ekonomi Bakanlığı tarafından sonuçlandırılacak.
 
ORMAN YETİŞTİRME METARYALLERİ
 
Orman Yetiştirme Materyallerinin Denetimi Tebliği'ne göre, çelik, fidan ve orman ağaçlarının tohumları ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkili birimlerince tespit edilecek.
 
İthalatçı tarafından doldurulacak Kontrol Belgesi formu ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na başvurulacak. Uygun görülen talepler için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenecek. Kontrol belgesinin süresi 4 ay olacak ve bu süre değiştirilemeyecek.
 
TÜTÜN VE ALKOL İTHALATI!
 
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği'ne göre, etil alkol, metanol ile tütün ve tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nca uygunluk belgesi aranacak.
 
Dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı, nakli ve ithali yapılamayacak.
 
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ile ginseng kökü, katı süt yağı, yılan serumu, kızamık, kabakulak, BCG, kolera aşıları, karma aşı, tifo aşısı, bazı hormon ürünleri, diş macunları veya tozları, rayoaktif iyot, diyet mamaları gibi ürünlerin ithalatında, ürünler gümrüğe gelmeden önce Kontrol Belgesi düzenlenecek. Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmayacak.
 
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğine göre de salyangoz, tavuk yumurtası, taze patates, domates, kuru soğan, taze sarımsak, pırasa, karnabahar, brüksel lahanası, acı marul, havuç, hıyar, kereviz, taze bezelye, kuşkonmaz, enginar, taze bakla, patlıcan, sivribiber, maydanoz, nohut, yeşil mercimek, sarı mercimek, taze incir, fındık, avokado, taze üzün, limon, mahlep, zeytinyağı, ayçiçek tohumu, susam, badem, aspir yağı gibi tarım ürünleri ithalat ve ihracat sırasında risk analizi esaslı olarak denetlenecek.
 
Ticari kalite denetimleri için gerekli analizler bölge müdürlüğü laboratuvar müdürlükleri tarafından yapılacak. Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili standarda veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen özelliklere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda ürün reddedilebilecek.
 
METAL HURDA İTHALATI!
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği'ne göre, ekli listede yer alan hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla, metal hurda ergiterek işlem yapan sanayiciler, metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu artırmak üzere ön işlem uygulayan sanayiciler ithal edebilecek.
 
Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme atıkları, testere talaşları, eğe talaşları, kurşun döküntü ve hurdalarının ithalatı yasak olacak.
 
İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ ile ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tabi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta ve ne şekilde denetime tabi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da tehlikeli gerginlik
Afyonkarahisar'da tehlikeli gerginlik
Hangi emekli ne kadar zam alacak?
Hangi emekli ne kadar zam alacak?
Dövizi azalan Mısır IMF görüşmesinde
Dövizi azalan Mısır IMF görüşmesinde
Haşimi'den Mursi'ye diyalog cağrısı!
Haşimi'den Mursi'ye diyalog cağrısı!
Rus uçak Moskova'da çakıldı
Rus uçak Moskova'da çakıldı
Çakılan Rus uçağın yeni görüntüleri
Çakılan Rus uçağın yeni görüntüleri
Rusya Suriye'ye gemi gönderiyor!
Rusya Suriye'ye gemi gönderiyor!
İmam hırsızı camiye kitledi!
İmam hırsızı camiye kitledi!
Obama 'mali uçurum' baskısını arttırıyor
Obama 'mali uçurum' baskısını arttırıyor
Töre cinayetinde ceset skandalı!
Töre cinayetinde ceset skandalı!