YAZARLAR

Yeni vergi indirimi araç ve gayrimenkul fiyatlarını düşürecek!

ÖTV indirimi, yılsonu bayi indirimleri, çeşitli kampanyalar da düşünüldüğünde 31 Aralık 2018 tarihine kadar sıfır kilometre araç fiyatlarında hatırı sayılır bir düşüş yaşanacak.

Döviz kurunun aşırı yükselmesi sonucunda otomobil fiyatlarınınhaddinden fazla artmış olması ile araç; kredifaizlerinin akıllara zarar yükselişi nedeniyle de kredilikonut alımının nerdeyse imkânsız hale geldiği bu günlerde“müjde niteliğindeki” açıklama Hazine ve MaliyeBakanı Berat Albayrak’tan geldi…

Yeni araç veya gayrimenkul almak isteyenleri yakından ilgilendirenmüjde niteliğindeki bu açıklamada yer alan vergi avantajlarınelerdir derseniz…

Motor silindir hacmi 1600 cc altındaki binek araçlara yüzde 15 ÖTVindirimi yapılacak.

Ticari araçlardaki yüzde 18 olan KDV, yüzde 1’e düşürülecek.
31 Ekimde son bulan, gayrimenkuldeki KDV (yüzde 18’den yüzde 8’e)ve tapu harcı indirimi (yüzde 4’den yüzde 3’e) devam edecek.

Hemen belirtmekte fayda var, bu avantajlar süreklilik arz etmiyor.Vergi indirimi “1 Kasım - 31 Aralık 2018 dönemi”ile sınırlı. Yani otomobil veya gayrimenkul alacakların elini çabuktutmalarında fayda var.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK…

Gelelim ÖTV indiriminin araç fiyatlarına ne kadaryansıyacağına…
Binek araçlarda uygulanacak yüzde 15’lik ÖTV indirimi, sadece motorsilindir hacmi 1.600 cc’ye ve vergisiz (çıplak) fiyatı 120 binTL’ye kadar olan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmi1.600 cc’yi geçen ve vergisiz fiyatı 120 bin TL den fazla olanaraçlarda herhangi bir indirim yok. Doğal olarak da bu araçlarınfiyatlarında herhangi bir düşüş olmayacak.

ÖTV indiriminin fiyatlara ne kadar yansıyacağını bir örnekleaçıklamak gerekirse;

İndirim öncesi vergisiz fiyatı 120 bin TL olan bir otomobilin; 60bin TL ÖTV’si, 32 bin TL de KDV’si olduğundan aracın“vergiler dâhil satış fiyatı “212 bin TL’ye”geliyordu. Aynı araç yüzde 15’lik ÖTV indirimi ile (42 bin TL ÖTV,29 bin TL KDV) “vergiler dâhil 191 bin TL’ye”alınabilecek.
KDV matrahı; ÖTV üzerinden hesaplandığından, ödenecek KDVtutarında da bir miktar düşüş olacağından vergi indirimindenkaynaklanan toplam “avantaj 21 bin TL’yi” bulacak.

Hatta bu aracı ticari işletmesine (Avukat, Mali Müşavir,Konfeksiyoncu gibi) veya şirketine (Limited, Anonim gibi) alacakolanlar; ÖTV ve KDV’yi aynı ay içerisinde direk gideryazabileceğinden avantajları da ikiye katlamış olacak. (Detaylıbilgi için Bkz: Özkan Taştan, 27.12.2017, “Aralık ayında işletmeyesıfır araç almanın vergi avantajları” yazısı)

Örnekle açıkladığım ÖTV indirimi, yılsonu bayi indirimleri, çeşitlikampanyalar da düşünüldüğünde 31 Aralık 2018 tarihine kadar sıfırkilometre araç fiyatlarında hatırı sayılır bir düşüş yaşanacak. Budurumun sıfır araç fiyatlarındaki indirim tutarı kadar olmasa da“ikinci el araç fiyatlarına yansıması” kaçınılmazolacak.

BİR DİĞER AVANTAJDA “İKİNCİ EL TİCARİ ARAÇLARINI” SATMAKİSTEYENLERE…

Ticari araçlar için yılsonuna kadar geçerli olmak üzere getirilenKDV indirimi ise; ticari araç almak isteyenlerden çok elindeki“ikinci el ticari aracını satmak” isteyenlerisevindirecek.

Neden derseniz; 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ticariaraç satışlarındaki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülürken“sıfır veya ikinci el ayrımı” yapılmamıştır.Dolayısıyla da 31 Aralık 2018 tarihine kadar elindeki ticariaracını satmak isteyenler “yüzde 17’lik bir vergiavantajı” elde edecek. Örneğin;

(A) firması, vergi indirimi öncesi ticari aracını KDV dâhil 177 binTL’ye satar ise KDV tutarı olan 27 bin TL’yi devlete ödemesigerekeceğinden, satış sonrası firmaya kalacak olan tutar 150 bin TLolacaktı.

Fakat aynı aracı, aynı tutarda 31 Aralık 2018 tarihine kadarsatması halinde ödeyeceği KDV “bin 750 TL’ye düşeceğinden, firmayasatış sonrası kalacak olan tutar 175 bin 250 TL olacaktır. Budurumda (A) firmasının “vergi avantajı 25 bin 250TL’yi” bulacaktır.

GAYRİMENKUL ALACAKLARA İKİNCİ BİR ŞANS…

31 Ekimde son bulan KDV (yüzde 18’den yüzde 8’e) ve tapu harcıindiriminin (yüzde 4’den yüzde 3’e) 31 Aralık 2018 tarihine kadaruzatılmasını, bu günlerde “konut veya işyeri almakisteyenlere ikinci bir şans olarak” nitelendirmek herhaldeyanlış olmayacaktır. Çünkü aynı gayrimenkulü bu gün değil de iki aysonra alanlar yaklaşık “yüzde 11 daha fazla”ödeyecektir. Örneğin;

Ali Bey, vergi indiriminin devam ettiği bu günlerde KDV dâhilfiyatı 648 bin TL olan bir ofisi aldığında tapu masrafı ilebirlikte yaklaşık 658 bin TL ödemesi gerekirken, aynı ofisi iki aysonra almak isterse yaklaşık 722 bin TL ödeyecektir. Bu durumda AliBey’in ofis almak için “iki ay beklemesinin bedeli 64 binTL fazla ödemek” olacaktır.

ÖNCE BİNDİRİP, SONRA İNDİRENLER TESPİTEDİLMELİ…

Bir tarafıyla kur etkisi ile daralan sektörleri canlandırmak, birtarafıyla da enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla yolaçıkılan bu vergi indirimleri, hem satıcılar hem de vatandaşlar içinbüyük bir fırsat niteliğindedir. Fakat bu vergi indirimlerininamacına ulaşabilmesi için “uygulamanın sıkı şekilde takipedilmesi, denetlenmesi, uygulamayı istismar edenlerin ifşa edilmesive cezalandırılması” büyük önem arz etmektedir.

Aksi takdirde kötü niyetli olan firmalar vergi indirim tutarlarını“önce fiyatlarına bindirip sonra da indirim yapıyormuş gibiyaparlarsa”, hem istenilen hedeflere ulaşılamamış hemtoplanması gereken vergilerden mahrum bırakıldığı için devletzarara uğratılmış olacaktır.

Not: Soru ve görüşleriniz içiniletisim@ozkantastan.com adresine mail atabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA TAKİP
facebook.com/s.m.m.m.ozkantastan
twitter.com/ozkantastan1

Yorumlar6 yorum