YAZARLAR

Yeni KDV kanun tasarısı “Araç veya Gayrimenkul” fiyatlarını düşürür mü?

33 yaşında olan KDV Kanunumuzda, köklü değişiklikleri öngören yasa tasarısı doğrusuyla yanlışıyla meclisten geçti.

Gözümüz aydın…

33 yaşında olan KDV Kanunumuzda, köklü değişiklikleri öngörenyasa tasarısı doğrusuyla yanlışıyla meclisten geçti.

Düzenlemeye gidilen konulardan biri de araç veyagayrimenkul satışlarında KDV olayı…

Tasarıdan haberi olmayan ya da konuyu yakından takip etmeyenleriçin hemen belirtmemde fayda var, boş yereheyecanlanmayın. 

Konu senelerdir eleştirilen ve çözülmesi beklenen “binekaraç alışlarında ödenen KDV’nin indirim konusuyapılabilmesi” değil.  Bunun çözümü için sanırım bir33 sene daha beklemek zorundasınız.

Araç alışında ödenen KDV’nin indirim konusuyapılamaması ile ilgili çok yazılıp çizildiğindenyazımda bu konuya değinmeyeceğim.

Olay, ikinci el taşıt veya gayrimenkul ticareti ileuğraşan kişilerin, mükellef olmayanlardan alarakvasfında esaslı bir değişiklik yapmadan sattığıikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların satışında özelmatrah uygulanması.  Bu işlemlerde matrah, araç veyataşınmazın alış bedelini düştükten sonra kalan tutar olacak.

Kafanız karışmış olabilir. Bu konuyu bir örnekleaçıklayayım.

Ticari faaliyeti araç alış-satışı olan (X) Ltd. Şirketi, vergimükellefi olmayan Ali Bey’den 100.000-TL değerinde birticari araç almış ve bu aracı aynı gün120.000-TL (KDV Dâhil)’ ye Mehmet Bey’e satmıştır. (Araç ticariolduğundan KDV oranı %18’dir.)

ESKİ KANUNA göre, (X) Ltd. Şirketi araçalışında Ali Bey’e KDV ödemese de satış faturasını 120.000-TL(101.695 TL matrah, 18.305 TL KDV) olarak kesecekti. FaturanınKDV’si 18.305-TL’yiMaliyeyeödeyeceğinden şirketin kasasında1.695-TL kalacaktı. Yanibu işten şirket 1.695-TL kazanacaktı.

YENİ KANUNA göre , (X) Ltd. Şirketi, aracı aynıfiyata sattığında satış bedeli olan 120.000-TL’den alış tutarı olan100.000-TL’yi düşüp, arada kalan fark (20.000-TL) üzerinden KDVhesaplayacak. Bu durumda şirket, Maliyeye 3.050-TLödeyecek, şirketin kasasına da 16.950-TL kalacak.

Diğer bir ifade ile yasadan önce 18.305-TL vergi maliyeti olan(X) şirketinin değişiklik sonrası vergi maliyeti 3.050-TL’yedüşecek.

Yazının başlığındaki sorunun cevabınagelince…

İkinci el araç veya gayrimenkul satışı ile iştigal eden kişiveya kuruluşların üzerindeki bu anlamsız vergi yükükaldırıldığından hem ikinci el taşıtların hem degayrimenkullerin fiyatlarında bir düşüş olacak.

Bu düşüş, ikinci el binek araçlar ve %1 KDV ilesatılan gayrimenkuller için çok fazla bir anlam ifade etmese deticari araçlarda ve özellikle ofis olarak alınıp satılangayrimenkullerde epeyce kendini hissettirecek.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE…

Bir de olayın kayıt dışı ile mücadele boyutu var.

Yıllardır ikinci el araç veya gayrimenkul alımında KDVolmaması, satışta ise KDV’nin satış bedeliüzerinden hesaplanması, uygulamada sorunları da beraberindegetirmekteydi. Hal böyle olunca satıcılar ya fiyatları yukarıçekiyor ya da mükellef olmayan yakınları (Anne, baba, eş, amca vb.)üzerinden alım-satım yaparak kayıt dışına yöneliyordu.

Yeni uygulama, ikinci el araç veya gayrimenkul ticaretindekikayıp ve kaçağı önleme konusunda ne denli işe yarayacak bekleyipgöreceğiz.

Malumunuz burası Türkiye…

Özellikle vergi konusunda o kadar çok yasal boşluk var ki.

Doğal olarak da yasalar çerçevesinde, yasaboşluklarından istifade etmeyi iyi bilen birmilletiz… 

Not: Soru ve görüşleriniz içiniletisim@ozkantastan.com adresine mailatabilirsiniz.

Yorumlar5 yorum