YAZARLAR

Yazık; Y.Doç.lik kalkmasın diye uğraşan Prof. larımız var!..

Akademik gelişmeyi engelleyen, her şey düzeltilmelidir.

Basında yer alan habere göre, OSYMBaşkanı Prof.Dr. Mahmut Özer,  A.A. demeçvermiş;

“Birimin her bir sınavla ilgili çoksayıda farklı analizi gerçekleştireceğini belirten Özer, şunlarıkaydetti: "Bu bağlamda her bir sınav için tüm sınav merkezlerineyönelik derinlemesine olağan dışılık analizi yapılacak. Aynızamanda biyometrik analiz yaparak bir adayın yerine başka birininsınava girip girmediğini tespit edebileceğiz. Söz konusu birim,ihbarları değerlendireceği gibi her bir adaya yönelik kapsamlıanalizler yaparak olağan dışı bulguları tespit edecek. Birimde, herbir adayın girmiş olduğu aynı tip sınavlarda sınav sonuçlarıdeğerlendirilecek ve olağan dışı bir bulguya rastlanması halindeadayların eşdeğer sınava çağrılması için gerekli süreç deyönetilecek."  Analizlerin kasım ayı sonu itibarıylabitirileceğini açıklayan Özer;"Söz konusu birimin ilk olarak AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalarakonu sınavları analiz etmeye başladığını vurguladı. Sonrasoruşturma olup olmadığına bakmaksızın son 10 yılın tümsınavlarının olağan dışılık raporlarını hazırlayacağız. Olağan dışıbir durum tespit edilmesi durumunda suç duyurularında bulunacağız.Süreçte elde edilecek  bulgulara bağlı olarak 10 yıllıkinceleme süresi genişletilebilecek. Birime bağlı komisyonlarınçalışmaları sonucunda, şu ana kadar 34 joker adaybelirledik.  "43 adayın sınav sonuçlarını iptal ettik vetoplam 77 kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 21 adayıeşdeğer sınava çağırdık. Eşdeğer sınava katılan 6 adaydan 3'ününsınavı geçersiz sayıldı. Sınav güvenliğine yönelik çalışmalarımızdevam ediyor" bilgisini verdi.

Tebrikler, hemşerimizM.Özer’e…Nihayet yapılan sınavlarda bir araştırma/soruşturma haberiduyuldu. Özellikle ÜDS/YDS mutlaka  öne alınmalı… Buciddi çalışmanın devam etmesini diliyoruz.

Dün bir konferans sonundaakademisyenlerle otururken, konu Y.Doç. lerle ilgili yeni yasatasarısına geldi. Bir kısım akademisyen; ‘Y.Doç. kaldırılmalı,yazık oluyor gençlere, özellikle sanat/spor alanlarında mağduriyetartıyor. Cumhurbaşkanı inşallah çözecek’ dediler.

O ara TV konuşmalarına sürekli çıkanve konuşmacı olarak orada bulunan  bir Prof.Dr.E.Yıldırım; ‘Biz Cumhurbaşkanı ile görüştük, anlattık,inandırdık, vazgeçirdik,  Y.Doç.lik  kaldırılmayacak’deyince, ister istemez  sinirler gerildi.

Bir çok Prof. un,Cumhurbaşkanımızın  bu talimatına rağmen,buna  karşı çıktıklarını duyuyorduk.

Zaten, üniversitede; Prof.lar, Doç.istemez, Doç. ler Y.Doç. istemezler…

Sn.Prof. hocalarımız;

Özellikle 2007’den sonra yapılan ÜDSsınavlarının hakkı ile yapıldığına inanıyor musunuz?

Doç.lik jürilerinin,  bazıörgütlerce/cemaatlerce  ayarlanmadığını söyleyebiliyormusunuz?

İki kelime yabancı dilizor  konuşan/yazan Doç. ve Prof. laratanırken/yükselirken neden sesinizi çıkarmadınız?

Kurumunuzda ÜDS’yi, yanlış yollardanaşanları bilmiyor musunuz?

Biliyorsanız, neden susuyor,mücadele etmiyorsunuz da, etik olan/yanlış yollara sapmayanY.Doç.ler konu olunca ortaya çıkıyorsunuz?

Dekanlıkları/Bölüm Başkanlıklarınızıüzerinize alarak, idareci olarak -yoğun olarak- kullandığınızY.Doç. leri ezmeye devam mı etmek istiyorsunuz?

Ya da; yanlış yollara sapan/etikolmayan –maalesef kazanan- akademisyenlerle, bir arada olmaktanmutluluk mu duyuyorsunuz?

Sn.Prof. hocalarımız;

Y.Doç. ler, Doç-Prof. olunca sizinekmeğinizi mi elinizden  alacaklar?

Y.Doç. ler, Doç-Prof. olunca sizinmakamlarınızı mı elinizden  alacaklar?

Y.Doç. ler, Doç-Prof. olunca sizinders ücretlerinizi mi elinizden  alacaklar?

Yapmayın, mağduriyetlerin önünegeçin…

Biz sıkıntı çektik, onlardaçeksinler demeyin!…

Sayıları binleri bulan, etik olan,çalışmaları ile bir çok Doç. ve Prof. geride bırakan, Y.Doç. lerin,bir kereye mahsus yabancı dilden muaf tutulup, bilimsel/sanatsalçalışmalarıyla müktesebi olan unvanlara yükseltilmesi akademikbarış ve üretim için çok önemlidir.

Dr. unvanı tekrar öğretim üyesisınıfına alınmalı, yabancı dil konusu buraya kadarhalledilmeli,  Y.Doç.lik; kaldırılmalıdır.

Y.Doç.lere  hayalkırıklığı yaşatılmamalıdır.

O nedenle ÖSYM’nin, yukarıdakiçalışmasını olumlu ve gerekli görüyoruz. Yanlış yapanın yanına karkaldığı bir sistem, üstelik üniversitede aslaolmamalıdır.

Ayrıca, Y.Doç.ler, bedava unvanistemiyorlar; çalışmalarının, hayatlarının, çocuklarının,üretimlerinin, özlük haklarının, birileri tarafından; geçersizkılınmış/delinmiş/satın alınmış/değiştirilmiş  biryabancı dil  puanı yüzünden geri kalmasındanmuzdaripler.

Türkiye bir müstemleke memleketideğildir…

ÜNİVERSİTELER CİDDİ KURUMLARDIR…

Üniversitelerin can damarı etikolmaktır. Kanunlarda kişiye özgü yönetmelik ve ilan verilemeyeceğiyazılıdır. Ama, olmuyor, bir taraftan  -kimse görmez/duymazdiye- delinmeye çalışılıyor. Bize o kadar çok yazılıyor ki, amaçoğunu yazamıyoruz, gönlümüz razı gelmiyor…Biz, üniversiteyi;toplumun en üst eğitim kurumu, akademisyenleri  de; saygınolarak görmek istiyoruz.

Karamanoğlu Mehmet Bey ÜniversitesiRektörlüğü verdiği bir ilanla gündeme oturdu. İlanda; “Kuran vesünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerineçalışmaları olmak...” şartını getirmiş.  Ve, bu başlığın birDr. tezinde aynen yer aldığı ortaya çıkmış. Danışman: İlahiyatçıProf.Dr.Abdullah Özbek, öğrenci:Mustafa Çoban. İkisi de Konya’lı.M.Çoban, Kahraman Maraş Sütçü İmam Ün. Y.Doç.Dr. görev yapıyor.Herhalde geri Konya’ya dönmek için verilen bir ilan. Olay basınadüşünce YÖK ilanı iptal etmiş.

YÖK Başkanı D.Zeyrek'e (Hürriyet)konuşmuş:  “Yönetim ve idari işler söz konusu olduğunda üstyöneticiler kriterleri yerine getirmeleri şartıyla kendiekipleriyle çalışmak isteyebilir. Ancak burada ‘akademik liyakat’söz konusu ve daha nesnel davranılması gerekiyor. Alt uzmanlıkarayabilirsiniz ama burada kamuoyunu yaralayan şey, Türkiye’de,hatta tez başlığı verilmek suretiyle yeryüzünde sadece bir kişiyeuyan ilanlar verilmesidir. Bu tür ilanlar akademiye zararvermektedir. Olayın başka bir boyutu da var. O da ‘kul hakkı’dır.Burada devletin bir kadrosu, yani eve götürülecek ekmek, rızık sözkonusudur. Hak eden biri dururken hak etmeyen biri o kadroyu alırsakul hakkı yenmiş olmuyor mu? O nedenle basına yansıdığında,öğrendiğimizde bu tür ilanları hemen iptalediyoruz.” 

Her yanlış; üniversitelerden birşeyler koparıyor, toplumda saygınlığı azaltıyor…

Bunlara gerek var mı?

Ayrıca, basına yansımayanlar neolacak?!

Üniversite etik kurulları  neyapıyor?

Sorumlu yine olmayacakmı?!.

Yazık…

GÜNÜN TÜRKÜSÜ:  Tabii ki;Neşet Ertaş’tan…

Cahildim dünyanın renginekandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin,
Seni ilelebet benimsin sandım,
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin,
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Sözüm yok şu benden kırıldığına
Gidip başka dala sarıldığına
Gönlüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sel oldu kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Gönlüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sel oldu kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Yorumlar7 yorum