YAZARLAR

Tilkilerin kuyrukları dolaşmasın…

Aleyna Tilki muhabbeti aldı başını gidiyor. Eurovision'a Tilki'nin gitmesinden tutun da son klibinin pedofili mesajlar taşımasına, oradan 16 yaşındaki bir çocuğun aşk hayatına varıncaya kadar...

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Son günlerde bir Aleyna Tilkimuhabbeti aldı başını gidiyor. Eurovision'aTilki'nin gitmesinden tutun da sonklibinin pedofili mesajlar taşımasına, oradan 16yaşındaki bir çocuğun aşk hayatına varıncaya kadar onlarcadedikodu magazin sayfalarını ve sosyal medyayı gereğindenfazla meşgul ediyor.

Türkiye gibi genç nüfusu dünya ortalamasının üzerinde olan birülke 16 yaşında tek yeteneği şarkı söylemek olan bir genci bu kadarçok gündemde tutmamalı, zihinlerimiz daha ciddi konularlameşgul olmalı.

Mesela mucit gençlerimizi konuşmalıyız. Niye bizim dünyaçapında mucit gençlerimiz yok?

Mesela üniversite gençliğinin başarılarını konuşmalıyız. Kaçtane haber var bu konuda medyada... Neredeyse hiç yok.

Mesela basketbolda dünya dördüncüsü olan 18 yaşındakigençlerimizden kaç kişinin haberi var? AleynaTilki'nin klibini 6 milyon kişi izlemiş ama gençlerin4.cülük maçını sosyal medya üzerinden sadece 250 kişi takipetmiş.

Dünya gençliği artık 4-5 dili öğrenirken biz niçin liseden mezunolmuş bir gencimize İngilizceyi veya herhangi bir yabancı diliöğretemiyoruz...

Uluslararası bilimsel yayınlarda yayınlanan makalesayılarımız niye binlerle değil de yüzlerle ifadeediliyor?

Nüfusu 80 milyonu bulan ülkenin bu alanda ulaştığı rakam böylemi olmalı?

Gençlerimiz uyuşturucu ve eroin bataklığında kayboluyor bizniçin bu konu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmıyoruz?

Sosyal medya bağımlılığı artık her ailenin sorunu. Niçinbu konuda çözümler üretecek paneller yapılmıyor?

ÇİRKİN VE İTİCİ ÇOCUK

Gençliğimizi meselesiz bir nesil haline getirerek ruhifonksiyonlarını disiplinize edememiş kimliksiz hale sokmayaçalıştılar-çalışıyorlar.

Hayatına sadece zevk-u safa ve eğlenceye zemin hazırlamatelaşında ve derdinde olan gençliğimize gayri milli güçlerinegemenlik tarihi yaşatılıyor.

Heva ve heves uğruna, ahlâkî kuralların olmadığı birhayat her zaman daha caziptir. Cazip hayat; dava sahibiolması gereken gençlerimizin hayat tarzlarını değiştirmektedir.

Ahlâkî anlamda yozlaşmalar, bozulmalar başlamış durumda. Budurum gelecek neslimiz, çocuklarımız, torunlarımız için endişevericidir.

Kendi ellerimizle idam sehpasına bırakmayalımneslimizi!

Benliğimize özümsetmeden giydiğimiz başka milletlere ait kültürlibasları bize yakışmadı-yakışmıyor. Hatta diyebilirim ki çoğuzamanda üzerimizde komik duruyor.

Kültür-sanat ve spor dünyamızın fikir mimarları olmak üzere sözsahibi herkes silkelenerek kendi öz ruhu ile hareket etmekdüşüncesini birey olarak üzerine almaz ise içinde debelendiğimizdurum yüzyıllar boyu devam edecek.

Justin Bieber denilen çirkin ve itici bir çocuğu dünyaçocuklarının ve genç adaylarının sahnesine bir proje olarakkoydular. Yeni kurulacak dünya düzeninde genç adayı çocuklarımızınve gençlerimizin fikir sahibi olmaksızın her şeyi kabullenmelerinisağlamak ve boyun eğmelerini gerçekleştirmek üzere sahneyeatılan ucube bir proje.

Müslüman devletlerde dahi genç adayı küçük yavrularımız,bu ucubeye benzemeye, şarkılarını dillendirmeye vehayatına özenmeye başladılar.

Her bir şarkısında, sahne dekorlarında, giyiminde,hareketlerinde ve aykırı yaşantısında sürekli genç adaylarınbeynine nakşedilen mesajlarla yeni nesli yok etmeyeçalışıyorlar.

TİLKİLERE ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ

Jeopolitik konum olarak düşündüğümüzde ise coğrafyamızın enönemli kilit noktası Türkiye. Yenidünya düzeninin inşası esnasındabu coğrafya gençlerinin engel olmalarından ya da kendifikirlerini zikretmelerinden endişe ediyorlar.

Dolayısı ile pasif, telef olmuş ve zevk uğruna hayatını inşaeden özenti bir neslin yetişmesi kurulacak yenidünya düzenindesözüm ona engel olmayacaktır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi 16 yaşında şarkıcı yapılan veşarkı söylemekten başka hiçbir özelliği olmayan bir projenin esiriyapmayalım.

Çünkü bu esaret zihinlerimizde ve idrakimizde ahlaksızlığı inşaedecektir.

Son günlerde medyanın da, siyasilerin de, hemen her bir yeniliğeitiraz eden sözüm ona modern insanların da feveran ettikleriMüftülükte nikâh çocuk yaşta evliliklere nedenolur kaygısı nerede kaldı?

Bu kaygı ahlaki bir kaygı mıydı yoksa İslam düşmanlığından mıkaynaklanıyordu?

Çocuk gelinlere hayır diyen sesler neden çocuk yaştaobje haline getirilen Tilki’ye sahip çıkıp ailesini,milletini ve bütün bir medyayı uyarmıyorlar?

Gerçek bir aydınlanma yolunda gençlerimizi ve çocuklarımızıilerletmek istiyorsak kime, neye ve nasıl teslimettiğimize-ettirildiğimize dikkat edelim.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin odak merkezinde ise çok dahaönemli konuların yer alması gerekir. Bunun zeminini sağlayarak buucube projelerden neslimizi uzak tutalım.

Çocuklarımızın ve genç adaylarımızın AleynaTilki'den daha önemli sorunları olmalı. Gençlerimizleilgili daha ciddi konuları konuşmalı ve tartışmalıyız. Bizimzihnimizi bir tilki değil bin tilki meşgul etmelive biz hepsine bir çözüm üretebilmeliyiz...

Dikkat edelim de tilkilerin kuyrukları dolaşıp damilletin değerlerini alt üst etmesin!

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:


Yorumlar8 yorum