HABER /  GÜNCEL

Terörle mücadele kanun teklifi komisyondan geçti

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Abone ol

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler komisyondan geçti. Teklife göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı  durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin  ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli  yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi  bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını,  toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek;  ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

GERKLİ TEDBİRLER ALINACAK: Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa "önleme araması" başlığıyla  eklenen maddeye göre, tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne  göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde  sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının ya da askeri kurum amiri,  hukuk hizmetleri başkanı ve birim amirinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde  kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınacak.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun  gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde  aramanın sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı  süre belirtilecek. Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da  makama bir tutanakla bildirilecek. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde  önleme araması yapılamayacak.

Asker kişiler dahil askeri mahallere girmek veya çıkmak isteyenler,  duyarlı kapıdan geçmek zorunda olacak. Bu kişilerin üstleri duyarlı kapının ikaz  vermesi halinde metal dedektörle kontrol edilecek, eşyaları teknik cihazlardan ve  güvenlik sistemlerinden geçirilecek, aracı teknik cihazlarla gerektiğinde elle  kontrol edilebilecek.

Şüphe halinde veya bu cihazların bulunmadığı yerlerde, herhangi bir  emir veya karar olmasına bakılmaksızın kontrol elle yapılabilecek. Teknik  cihazların ikazının sürmesi halinde, bu kişiler ancak elle kontrolü kabul  ettikleri takdirde askeri mahallere girebilecek.Teklifle 2017 yılında yapılan değişiklikle sıkıyönetim rejimi  Anayasadan çıkarıldığından, bu düzenlemeye uyum için Sıkıyönetim Kanunu  yürürlükten kaldırılıyor.

AİHM'in ihlal kararı dışında dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon gibi usullerle sonuçlandırılan başvuruları da "yargılamanın yenilenmesi"  sebepleri arasına alınıyor. Böylece, dostane çözüm veya tek taraflı deklarasyonla  sonuçlandırılan başvurularda, ihlal kararı verilen başvurularda olduğu gibi  yeniden yargılama yoluna başvurulabilmesi mümkün hale getiriliyor, AİHM önündeki  başvurularda ihlal kararı verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ERBAŞ VE ERLERİN ÜST VE EŞYA ARAMALARI: Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa "erbaş ve erlerin üst ve eşya  aramaları" başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin veya suç işlenmesinin  önlenmesi amacıyla usulüne göre verilen sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere  bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birlik komutanı ile kurum  amirinin yazılı emri üzerine, sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileriyle  yüzer unsurlarında, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü,  özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri  koruma altına alınacak.Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun  gerekçeleriyle gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde aramanın  sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre  belirtilecek.Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir  tutanakla bildirilecek.Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması  yapılamayacak.

JANDARMA ERBAŞ İLE ERLERİN ÜST VE EŞYA ARAMALARI: Jandarma erbaş ve erlerin üst ve eşya aramaları da aynı esaslara  bağlanıyor.Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda yapılan değişikliğe  göre; vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleriyle üye aidatlarına  ilave olarak Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.  Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim  merkezlerinin merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel  bütçeden karşılanabilecek.

VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI ZORLAŞTIRMAYACAK: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda, Anayasa Mahkemesinin  kararları doğrultusunda değişiklik yapılıyor. Buna göre, toplantı ile gösteri  yürüyüşünün yer ve güzergahı, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz  derecede zorlaştırmayacak.

Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla  dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar  yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gece vaktinin başlamasından sonra  devam edeceği konusunda geçerli neden bildirilmişse açık yerlerde yapılan  toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati mahallin en büyük mülki amirinin  kararıyla en geç saat 24.00'e kadar uzatılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS 2018 sınavında kaç soru çıkacak-KPSS soru dağılımları tablosu
Google Görseller'e Idiot (Aptal) yazınca Trump çıkıyor!
Hyundai'den Iron Man'li Kona!
ABD heyeti 'İran'a yaptırımlar' için geldi! İşte ayrıntılar...
Hollanda ile Türkiye barıştı! NATO vesile oldu ilk adımı bakın kim attı
Bugün Avcılar'da cuma namazı kılınacak camiler hangisi?
Yorumlar