YAZARLAR

TBMM Eğitim Komisyonu; Y.Doç. tasarısında, beklentilere cevap verebilmeli!...

Y.Doç.ler için son aşamada ve son sözlerdeyiz.

Sn.Cumhurbaşkanımız’ın talimatı, YÖK’un tasarı hazırlaması ve TBMM’ye verilmesi ile Y.Doç.liği kaldıracak tasarı gündeme düştü. Önemliydi, çünkü “yabancı dilin baraj olmasından” dolayı mağdur olan Y.Doç. sayısı 30(5).000’lerde. Dört kişi ile çarparsanız büyük bir “mağdur kitle” demek.

Bugün ve bu hafta, mevcut  Y.Doç.ler için kader haftası olacak.

Bugün, saat 10.30 da TBMM Milli Eğitim Komisyonu toplandı.

Siyasi Partilerimizde bir sınav verecek. Çünkü, her parti eğitim komisyonu üyeleriyle konuyu, kendilerine gelenleri tartışıp komisyona getirecek.

Ben, şahsen,38 yıllık sanatçı-akademisyen Y.Doç.Dr. olarak, eğitim komisyonuna bazı konularda bilgi vermeyi, tartışmayı çok isterdim. Ama, zaman geçmiş değil diye düşünüyorum.

YÖK’ün hazırladığı tasarı, yoğun eleştiri aldı. Y.Doç.ler; Cumhurbaşkanına, Komisyon Üyelerine, Siyasi Partiler Grup Başk.Vekillerine  eleştirilerini ve beklentilerini yazılı olarak bildirdiler.

Sanatçılar ve Akademisyen Y.Doç.ler; geçici kanun teklifi örneklerini de (dört adet) ulaştırdılar.

Edirne’den Ardahan’a, Urfa’dan İzmir’e, tarafıma gelen notlardan hareketle çözümler üretmeye, TBMM’nin, doğru/uygulanabilir  bir tasarı kabul etmesine çalışılmakta.

Sorun, ülkemizin yabancı dil eğitimi sorunu!…Daha Türkçe’yi öğretemeyen bir toplum olarak, yabancı dili öğretemediğimiz/öğrenemediğimiz bir gerçek. Kolej mezunu olanların kazandığı, Anadolu’dan gelenlerin kazanamadığı ve mağdur olduğu, sorun yaratan  bir üniversite sisteminde şikayet var...Yabancı dilin, bilim/sanat çalışmalarına engel olması ve yabancı dilin öncelenmesi handikap.  Oysa; o kadar yazdık/söyledik;yabancı dilin %30-25+bilim/sanat çalışmalarının%70-75=60 alanın başarılı olduğu sistemi getirmek çok mu zor?

Maalesef, sorunu çıkaran yönetmelikleri hazırlayan da biziz, sorunu görmeyen-gözünü-kulağını kapatan da biz!, sonra da çözmek için uğraş veriyoruz.

Enerjilerimiz boşa harcamakta bir numarayız vesselam!...

Son durum ve çözüm önerileri  şunlar;

1/Üniversitelerin idari görevlerini yerine getiren, üreten, alanlarında bir yabancı dili yeteri kadar bilen, mevcut  Y.Doç.ler, kesinlikle “bedava unvan” istememektedirler. Çalışmalarına/üretimlerine güvenmektedirler. Bedava” diyen  Prof., yazar ve bürokratların; “soruları çalanlara” tek bir kelime etmemeleri manidardır.

2/Bir unvanı kaldırıp, yerine yeni bir unvan yaratılması istenmiyor. Dr.Öğr. Gör. den vazgeçildi, ama Dr.Öğr.Üyesi. de olmuyor. O zaman, Doç.Öğr.Üye. mi denecek?, çünkü hepsi aynı “Öğretim Üyesi” sınıfında olacak.

a)Y.Doç.lik kalsın, ama gösterge rakamı 3600 den 4800’e yükseltilsin, makam tazminatı verilsin, ek gösterge rakamı 250 den 300’e yükseltilsin…

b) Yabancı dil Dr./Sy. döneminde bitirilsin.

c)Öğretim Üyesi Sınıfı, Dr./Sy.,Y.Doç.,Doç,Prof. olsun.

3/Y.Doç.lik kalksın. Öğretim üyesi sınıfı:Dr./Sy., Doç.,Prof. olsun.

Mevcut,Dr./Sy. den sonra, en az 8 yılı dolduran Dr.Arş.Gör, Dr. veya  Y.Doç.lere, yabancı dilden bir defalık muaf tutulup, bilim/sanat dosyalarına göre bir üst unvana geçme hakkı verilsin. Böylece “liyakatlı” Öğretim Üyesi açıklarının da giderilmesi sağlanmış olacaktır.

4/ Mevcut Y.Doç.leri üst unvana yükseltmeyen (dosyalarına göre) hiçbir tasarı geçerli, sağlıklı ve doğru olamayacaktır. Çünkü, yabancı dillerin çeşitli/uygun olmayan yollarla geçenlerin önü ancak bu şekilde, “etik Y.Doç.lerin” bir üst unvana  yükseltilmesi ile kesilecektir. Aksi takdirde, yine yanlış yapanlar kazanmış olacak, akademi kaybedecektir.

5/ Sanatta Yeterlik yapan, ama unvan kullanamayanlara unvan hakkı mutlaka çözümlenmelidir; “Ph., veya Art.Dr.”  Bu;yıllardır dilekçelere konu edilen, nedense çözülemeyen bir konudur.

6/ Yabancı dilin, mağduriyet yarattığı en büyük alan müzik/sanat alanı. Bu alan,sürekli üretmeye dayalı olduğu için,  pozitif ayrımcılık yapılması, sanat alanı için yabancı dilin “ön şart’tan” çıkarılması bekleniyor/ isteniyor.

7/ Ana kanunda; Öğretim üyesi sınıfı: Arş.Gör., Dr.Öğr.Üye., Doç., Prof. tan oluşuyor.(Bütün dünyada en önemli kariyer olan Dr. kaldırılıyor)

8/ Y.Doç.lerin otomatik olarak Dr.Öğr.Üye. yapılması kesin gibi, ama getireceği haklar tartışılmıyor. Dr.Öğr.Üye. nin, maaş göstergeleri ve ek ders göstergeleri, makam tazminatında karar verilmesi gerek.(2.a maddesi)

9/ Dr./Sy. unvanı  olanların da Dr.Öğr.Üye. olup-olamayacakları bilinmiyor. Dr./Sy., unvanlıların, otomatik olarak  ya da belli bir yılı dolduranların  Dr.Öğretim Üyesi olup olamayacakları hala gündemde değil.

10/ Dr./Sy.  bitirenler Dr.unvanı mı alacaklar, Dr.Öğr.Üyesi unvanı mı? Henüz belli değil?

Komisyonun karar vereceği son tasarı, TBMM’de gündeme alınıp, görüşülürken MV’nce belirlenen/verilecek kanun teklifler  ile değişebilecek ya da ekleme yapılabilecek.. Ancak, bunlar  bağımsız olmuyor, hükümetin ve komisyonunda kabul etmesi gereken teklifler olacak.

Biz; TBMM’nin mevcut Y.Doç.lerin, yıllardır biriken “hak kayıplarını giderecek”, yukarıda belirtilen “formüller üzerinde duracağına”, geçici maddelerle “mevcut Y.Doç.leri üst unvanlara taşıyacağına”  ve  “kabul edilebilir bir tasarıyı" hayata geçireceğine inanıyoruz.

Yorumlar 5 yorum