YAZARLAR

Sn.Cumhurbaşkanım; ilk 100 günde, Kültür-Turizm birlikteliği “sinerjiyi” yakalayamadı?..

Maalesef, “kültürdeki enerji” boşa akıyor..

İlk söz: Sanatçılar ve  sanat/müzik STK’ları, durumdan memnun değil!…

Bu konuda CB Hükümeti kurulurken çok /yıllarca yazdık, “Kültür Bakanlığı  bağımsız olmalı veya en yakın olan MEB’e bağlanmalı” diye. https://www.internethaber.com/baskan-kultursanat-projeleri-ile-yeni-donemi-ateslemek-istiyor2-1895154y.htm

Ama, olmadı Cumhurbaşkanımız böyle bir takdirde bulundu. Bakan olarak ta turizmle ilgili bir kişiyi atayınca, saygı duyduk, bekledik…Ama,uygulamalara bakınca  kültürde memnuniyetsizlik had safhaya yükseldi..

Neden mi?

1/Bakan Sn.Mehmet Ersoy, sürekli turizmle ilgileniyor.

2/Toplantılar, demeçler  "turizm" üzerine…

3/Turizmcilerin imkanlarını geliştirmek, turizmcilere para kazandırmak ve onların üzerinden devlete para kazanmak istiyor.

4/ İlk 100 günde, bir tane; sanat, sanatçılar, hakları, sanatçıların maaşları-ikramiyeleri, ek göstergeleri v.b. konusunda konuşması ve tweeti yok.

5/ Bakan Yard. Sn.Haluk Dursun’da öyle. Bu konularda suskun. Oysa, yıllarca müsteşardı. Şikayet eden değil, icracı makamındaydı. Bunları yetkililere anlatması, uygulamaya geçirmesi lazımdı.

6/ Sn.Haluk Dursun’da; güncele uymuş, toplantı toplantı geziyor, ama bütün tweetleri  turizm üzerine resimlerle örülü..

7/ Diğer Bak.Yard. Sn.N.Alparslan’dan ses yok!..Oysa, eski Müsteşar Yard.

8/ Diğer Bak.Yard. Sn.Ö.Arısoy’dan da ses yok!.. Oysa, o da,  eski Müsteşar Yard.

Yani, Sn. Cumhurbaşkanımız, "kültürde başarısız" demiş, sonra da aynı kadroyu Bakan Yard. Yapmış ve başarı bekliyor. Yorum sizlerin!..  Genel kabul gören bir söz vardır; “Başarısız kabul edilen yönetimlerdeki,aynı kişilerle, yeni başarılar elde edilemez.”

Sn.Cumhurbaşkanımız, hani AK Parti’nin en başarısız olduğu alanlar eğitim ve kültürdü. Kültürümüzün neyi eksik ki, kadrolarını bir türlü bulamıyor.

Son yıllarda bakan yaptığınız; Sn. Mahir Ünal, Sn.Ömer Çelik, Sn.Numan Kurtulmuş, bakanlıkla ilgilenmediler ki? Hep yüksek perdeden konuştular;  aşağıya, insanlara, kültür inemediler…

Söylemek isteriz ki; Bakanlığın kültür bölümü, sanatçılar, sanat/müzik STK’ları durumdan  memnun değiller…

2014 yılında gündeme gelen; TİP Sözleşmesi ile çalışan, Devlet Sanatçılarının ek göstergelerinin  6400 olması, ikramiyelerin maaşa katılarak bütünlük sağlanması (TRT Kurumu sanatçıları gibi) bile yılan hikayesine dönmüştür. Sanatçılar emekli olmak istemekte, ama yasa ha çıktı, ha çıkacak diye bekletilmektedir. Ancak, üst yönetimden 100 günde bu konuda tek cümle duyulmamıştır. Çok mu zor, yoksa hak etmiyorlar mı?

Kültür; tutucu, saklayıcı, muhafaza edici, yatırıcı, derleyip-toparlayıcı” dır. Amacı “kazanmak” değil; “bu milleti var eden değerleri gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmayı” sağlamaktır.

Kültür insanı/sanatçısı; kendisinin bulunmasını, değerlendirilmesini, onurlandırılmasını, aranmasını bekler, gidip kapıları aşındırmaz, mütevazidir.

Turizm ise; “satıcı-alıcı, tanıtıcı, kazandırıcı” dır, yani amacı “kazanmak” üzerinedir? Turizmci, sürekli kapıları aşındırır, kaynakların artırılmasını talep eder, yatırım ister…

Söyler misiniz; bu iki farklı alanın bir arada olmasından “sinerji” doğar mı?

Cevabınızı duyar gibiyim: Elbette; OLMAZ,OLAMAZ…

Sn.Cumhurbaşkanımız;

İkinci 100 gün hazırlanıyorsa, lütfen bizlerin sesine kulak veriniz;

1/ Kültür Bakanlığı mutlaka bağımsız olmalıdır.

2/ Yapılanmada;  “yapılanmayanlar masaya yatırılmalı ve neden yapılamadığı, nasıl yapılacağı, kimlerle yapılacağı” belirlenerek atamalar yapılmalıdır.

3/ Acil olarak Ocak 2019’dan itibaren; TİP Sözleşmesi ile çalışan, Devlet Sanatçılarının ek göstergeleri  6400’e yükseltilmeli, ikramiyeler maaşa katılarak (TRT Kurumu sanatçıları gibi)bu konu kapatılmalıdır. Bu şekilde, hem; emekli olanların yerine yeni konservatuar mezunu gençlerin alınması sağlanacak, hem de; daha düşük ücret verilerek (başlangıçta) denge kurulmuş olacaktır.

4/ CB’na bağlı olarak çalışacak kurul üyeleri ile ilgili görüşlerimi yazmıştım. Enerji dolu genç bir kadronun olmasını tercih ederdik, bu da maalesef olmamıştır.Ama, yeni isimlerle desteklenmelidir.

5/Bakanlık içinde “Kültür Koordinasyon Kurulu” oluşturulduğu bilinmektedir. CB’na bağlı kurulla, bu kurulun entegresi sağlanmalıdır. Birisi Bakanlık içi işleri düzenlerken, diğeri dışardaki işleri organize ederken, birbirlerinden habersiz olması çatışmalara sebep olacaktır.

6/ Bakanlığa bağlı İl Kültür Müdürlerinin, sadece protokol karşılama, makam ziyaretleri yapma, gelen makamların peşinde gezme v.b. işlerinin yanında, il içinde büyük önemli projelere imza/el atan, “vizyoner kişilerden” atanması şarttır. Maalesef, bu konuda hem Bakanlık Kültür Müdürlerinden hem Belediye  Kültür Müdürlerinden yoğun şikayetler  gelmektedir. Kültür Müdürü; coğrafyasını tanıyan kültür insanı/sanatçısı, ilgili alan mezunu  olmalıdır.

7/100.000 okulda ençok seçilen/yapılan sosyal faaliyetler; müzik, çalgı, spordur.

100.000 okulda üzerinde ençok oynanan alanlar; müzik, çalgı, spor

Bir seçmeli, bir zorunlu, bir sene 2 saat, bir sene 1 saat, bir sene kaldırılma!..

Neden? Çünkü sahipsiz alanlar!..

Başka alan mensupları, genel müdürleri bu alanlara karar veriyor. Şimdi de,Güzel Sanatlar Liseleri, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor!..

Sn.Cumhurbaşkanımız, lütfen talimat veriniz ve MEB Müzik, Güzel Sanatlar ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına öncülük ediniz. Yetenekli çocuklarımız zayi olmasın!..

Sonuç: Maalesef “sinerji” yok ve “enerjimiz” boşa akıyor..

Yorumlar