HABER /  GÜNCEL

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru sayfası-2018

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı resmi başvuruları 2 Mayıs'ta başladı. Sahil güvenlik başvuruları için son gün ise 15 Mayıs 2018 saat 14.00. Sahil güvenlik'in yayınladığı ilana göre uzman erbaş alımları muhafız, kurbağa adam, şoför, kamarot ikmal’ kadroları için gerçekleştirilecek.Peki sahil güvenlik uzman erbaş alımları başvurusu nasıl olue, başvuru şartları neler, sahil güvenlik iş ilanı kılavuzu haberimizde.

Sahil Güvenlik uzman erbaş personel alımı 2 Mayıs'ta başladı ve resmi internet sayfasındaki duyuruta göre sahil güvenlik iş başvuruları 15 Mayıs saat 14.00'e kadar devam edecek. ahil güvenlik'in yayınladığı ilana göre uzman erbaş alımları muhafız, kurbağa adam, şoför, kamarot ikmal’ kadroları için gerçekleştirilecek. Peki sahil güvenlik uzman erbaş alımları nasıl olacak, adaylarda aranan şartlar neler, sahil güvenlik iş başvurusu kılavuzu haberimizde.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI: İlana başvuru yapacak olan adayların başvuruları Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından aranan şartları taşımadıkları takdirde geçersiz sayılacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki şartlara haiz olan adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanına başvuru yapabileceklerdir:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

k. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

l. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak,

m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

n. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.

ÖNCEKİ HABERLER
34 ilde kripto operasyonu! Çok sayıda askere gözaltı
Ünlü Gazeteci ve sanatçılar biraraya geliyor
Evde bakım maaşı yatan iller yeni güncel liste-2018
Bakan müjdeyi verdi! 4 yıl sonra kadroya alacağız
YÖK Başkanı: İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir model deneyeceğiz
Recep ayı orucu ne zaman tutulur 3 aylar başlama orucu kaç gün tutulur?
Yorumlar