YAZARLAR

(Referandum) Halk Oylamasının Parametreleri

“Evet” diyen sadece mevcut pozisyondaki yoğun bir sevda ile peşinden gittiği liderine olan sevgisi için sandığa giderek oy verecekse vatanı için bir şey yapmış olur mu?

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Bir önceki yazımda Halk Oylaması için küçük bir önerim var dedim.

Ve bazı araştırmalar yapılması sonucunda seçmenin oy kullanmasını salık verdim.

Bu tavsiye taraflı olmak adına değil bizatihi “bilinçli” oy verilmesinin ne kadar şerefli ve erdemli olduğu içindir.

İdeolojik dürtüler neticesinde sandık başına giderek oy vermenin ne şahsi ne de vatani çıkarları olamaz.

“Evet” diyen neden dediğinin “bilincinde” olmalı.

Olmalı ki vermiş olduğu oy’un davasını güdebilsin.

İdeolojisinin dahi ne olduğunu bilmeden sadece inat uğruna “hayır” demek çobandan gelen direktiflere boyun eğmekten ibarettir!

İnat ne şahsiyet kazandırır ne de kişilik oluşturur!

Yapılması gereken en önemli ve duyarlı davranış memleketin bekası için yapılması gereken “doğrudur.”

Yapılmaya çalışılan düzenleme siyasi getirim ya da particilikten öte bir sistem yenilenmesidir.

Ne Mustafa Kemal önderliğinde hayata geçirilmiş rejimin ortadan kaldırılması ne de Osmanlının yeniden hayata geçirilmesi değildir.

Güzel ülkemizin bekası için; 95 yıllık geçmişinde vesayet sisteminden dolayı koalisyon kaoslarına hapsolmuş ve ulus devlet öz güvenini kazanamamış bir milletin öz benliği ile rüştünü ispatlamış bir sistem ile yeniden inşa edilmesi şarttır.

Restleşmek, ders vermek ya da cezalandırmak adına gerilen yaya yerleştirilen ok’un Anayasa kitapçığı olarak kullanılmasının hemen akabinde bir gecede milyarlarca dolar zarara uğrayan başıboş bir sistemden kurtulmaktan bahsediyoruz!

Kaotik zeminlerden dolayı uğratılan zararlara istinaden birilerinin kapılarında borç dilenen yöneticilerin olduğu bir sistemden kurtulmaktan bahsediyoruz!

“Veren el alan elden üstündür” Hadisinin muhatabı olan ve dirayet ile dik duruşu kaybetmiş, dış güçlerin önünde el pençe divan duran yöneticilerin kullanıldığı sistemden kurtulmaktan bahsediyoruz!

Kendi kimliği ile değil oluşturulmuş zihniyetin taraftarı olanların tamamına soralım?

Hangi birinizin büyükleri ve sizler mevcut sistem yıllarının memnuniyeti içerisindesiniz?

Bir defa şunu katiyetle bilelim ki; zihniyet yarışı veya savaşı içerisinde değil vatanımızın, memleketimizin bekasının sağlığı ve selameti için halk oylaması yapılıyor.

Şahsiyetini ispat etmiş kendi kimliği ile hareket edebilen bir devletin bekası için halk oylaması yapılıyor.

“Hayır” diyen sadece mevcut pozisyondaki güçlü lidere karşı mağlubiyet yaşayacağı korkusundan galebe çalmak maksadıyla sandığa gidecekse vatanı için zarar vermiş olmayacak mı?

Elbette burada şunu da sorgulamak gerekir; “Evet” diyen sadece mevcut pozisyondaki yoğun bir sevda ile peşinden gittiği liderine olan sevgisi için sandığa giderek oy verecekse vatanı için bir şey yapmış olur mu?

Verilmiş olan oy’un gerekliliğine kendi şahsiyetinizle inanın!

Bunun içinde ülkemizin son 90-95 yılını gözlemleyerek ve hemen Cumhuriyet öncesi yaşanan tarihin bilincinde olarak kararımızı vermiş olalım.

Bütün bu söylediklerimi takım tutar gibi payandası olmuş siyasi partisinin görüşü için oy vereceklere sesleniyorum!

Bu sesleniş ideolojik nedenler ya da şahsi duruş neticesinde kin ile hareket edenler için de geçerli!

Bendeniz kendi çapımda okumalarımı ve araştırmalarımı yaptığımı düşünüyorum.

Ve verdiğim karar ne siyasi görüşümden ne de liderime olan sevgimden dolayı değil vatanıma, bayrağıma ve aziz milletime olan sevgimden kaynaklanan saikle vücut buldu.

1683’ten itibaren 1908’e kadar kademeli olarak oluşturulmuş zeminin 1924’te hayata geçirilmesi ile birlikte kaotik merkezde yaşayan bir milletin yarınlarını artık kendi kimliği ile inşa edebilmesi için düzenlenen sistem değişikliğine oy vereceğim.

Yorumlar 12 yorum