YAZARLAR

‘’Plaka Ağaları’’ ne kadar vergi ödüyor?

Hiç lafı uzatmadan, sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim… UBER, KORSAN TAKSİNİN markalaşmış halinden başka bir şey değildir.

UBER Taksi…

Kendini bir akıllı telefon uygulaması (Dijitalservis sağlayıcı) olarak tanımlayıp, taksi ve diğer ticari ulaşımaraçlarının tabi olduğu düzenlemelerden kaçınmaya çalışan bir ABDfirması.

Hiç lafı uzatmadan, sizin anlayacağınız şekildesöyleyeyim… UBER, KORSAN TAKSİNİN markalaşmış halinden başka birşey değildir.

Avrupa’da birçok ülkede taksiciler ile UBERmahkemelik olmuş durumda. Bu hafta da İstanbul ÇağlayanAdliyesi’nde UBER’e erişimin engellenmesi için açılan davanın ilkduruşması yapıldı.

Duruşma öncesiİstanbulTaksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,‘’Türkiye’de taksi taşımacılığı faaliyetini, yasal olaraktaksi plakası alan,EN FAZLA VERGİÖDEYEN,meslek odalarına üye olan,belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan…’’ diye devameden bir açıklama yaptı.

Ardından Nedim Şener; ‘’Bir taksiye bininşoförle konuşun,‘plaka ağalarının’emeklerini nasıl sömürdüğünü anlatsınlar.Aralarında şarkıcı, oyuncu, doktor da olan plaka ağalarınınçıkarları halkın yararından üstün mü zamangösterecek.’’tivitini attı ve taksiciler ile UBER arasındaki gerilimifarklı bir mecraya taşıdı.

Eski Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yayha Uğurda UBER hakkında; ‘’UBER uygulamasınınbanka hesapları Hollanda’da olduğu için ne vergi kaydı var ne başkabir şey. Dolayısıyla vergi ödemiyor. Tartışmasız burada devletinciddi bir vergi kaybı var.’’ diye bir açıklama yapmıştı.

YA BİZİM TAKSİ SAHİPLERİMİZ…

İstanbul’da plakaların ortalama fiyatı1.600.000-TL, plaka sahibinin taksi şoföründen aldığı yıllıkkiralama ücreti ise 90.000-TL.

Mesleğim icabı bu rakamları şu şekildeyorumlayayım…

Yıllık 90.000-TL geliri olan, 1.600.000-TLsermayeye sahip bir işletme.

Bu denli büyük bir sermayesi ve aylık bu kadaryüksek kazancı olan taksi sahipleri( NedimŞener’in tabiriyle Plaka Ağaları)yıllık nekadar vergi ödüyor?

Sonda yazacağımı şimdi yazayım…

Plaka sahipleri‘’Asgari ücretle çalışan bir işçiden’’daha fazla vergi ödemiyor.

Bilmeyenler şimdi nasıl olur diyecekler amamaalesef durum bu. Çünkü; yüzde doksan oranındaki taksici BasitUsule Tabi Vergi Mükellefi. ( Olmayanlarında başka bir ticariişletmesi olduğundan basit usule tabi olamıyor.)

Nedir bu basit usul vergi mükellefi, şartlarıneler?

-Kendi işinde bilfiil çalışan,

-İşyeri kirası senelik 4.300-TL’yi veya işyeri kendimülkiyetinde ise senelik emsal kira bedeli 4.300-TL’yi aşmayan(Büyükşehirlerde 6.500-TL)

-Mal alıp satanlar için yıllık alımlarının tutarı90.000-TL’yi geçmeyen,

-Mal alıp satanlar için yıllık satış tutarı 130.000-TL’yigeçmeyen,

-Hizmet tarzı işler için (Örn: Tek koltuklu berber) biryıllık gayri safi iş hasılatı 43.000-TL’yi aşmayan.

Yukarıda saydıklarım, basit usul vergi mükellefi olmanınşartlarından bazıları. Bu şartları taşıyanlar da basit usul vergimükellefi.Özetle; küçük esnafın daküçüğü.

Peki; bu saydıklarımla plaka sahiplerininbasit usul vergi mükellefi olmasını nereyeoturtacağız.

Kanun ‘kendi işinde bilfiil’ çalışan diyor ama şu an kaçplaka sahibi kendi taksisinin üzerinde yollarda? Kendi plakasınıkullanıp direksiyon başında olanlar olsa da; yirmi dört saatçalışamayacağına göre, kaç vardiya ile kaç kişiçalıştırıyor.

Kanun, işyeri kirası senelik 4.300 TL’yi aşmayacakdiyor,peki plakaların yıllık kirasının ortalama90.000-TL olmasına ne diyeceğiz?

Kanun, senelik gayri safi iş hasılatı 43.000 TL’yiaşmayanlar diyor.Taksiciler günlük 120-TL’lik miiş yapıyor. Taksiye binen kaç kişiye fiş kesiliyor?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun sağısolu yakıp yıkmaktan bahsedip, habercilere gereğini yaparız diyetehditte bulunduğu basın açıklamasına şahit olduk. Tasvip etmesemde kendi düşüncesidir.

Amma…

Kendisinden aşağıda yazdığım konular hakkında daaçıklama yapmasını bekliyorum…

-İstanbul’da yaklaşık 18 bin taksi plakası var. Bir kişiyirmi dört saat çalışamayacağına göre, iki vardiya çalışılsa 36 bintaksici yapar. Peki;İstanbul’da SGK meslek kodu‘’TAKSİ ŞOFÖRÜ’’ olarak bildirilmiş kaç taksici var, kaç tanesiSGK’ sız?

-Taksicilerin (Plaka sahiplerinin) çok fazla vergiödediğini söylüyor,taksicilerin bu yıl Maliye’yebildirdiği kümülatif taksi cirosu ne, taksiciler ne kadar vergiödedi?

-2012 yılında ortalama taksi plakası 900.000-TL iken bugün 1.600.000-TL. Plaka sahiplerinden plakasını satıp da‘Değer Artış Kazancı’nı bu yıl Maliye’ye bildiren kaç kişivar?

-Plaka sahiplerinin el altından yaptığı kiralamalara(kanunda plaka kiralama yasak olduğundan) resmiyet kazandırılmasıile ilgili nasıl bir çalışmanız var?(Zirakiralamalar resmi olarak yapılmadığından, ortada devletin ciddi birstopaj kaybı var.)

TAŞIT SERMAYE İRADI...

Devletin vergi ve SGK kaybının olduğunu düşünerek yazdığımkonular aslında sadece taksi plakası sahipleri için geçerli olanbir durum değil. Buna dolmuşlar ( Elden ele uzatılıp ödemesininyapıldığı ama vergisinin ödenmediği) ve diğer toplu taşımavasıtaları da dâhil.

Kanaatimce, taksi ve toplu taşıma araçlarınınvergilendirilmesi ile ilgili kanunların tekrar gözden geçirilmesive düzenlemelere gidilmesi büyük önem arz etmekte.

Bu konuda bir de önerim var…

Aynı gayrimenkul kira gelirlerinde olduğu gibi, taşıtkiralamalarından doğan gelirlerin de indirim ve istisnalarınınbelirlenerek Maliye’ye yıllık beyanname ilebildirilmesi.

Beyannamenin adı da bendenolsun…

TAŞIT SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ.

Yorumlar12 yorum