BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
YAZARLAR

Paganizmin Kemalizm çıkışı...

Dindar ve ahlaklı nesil yetişmesini beklerken ateist, pagan ve putperest ritüeller nereden peyda oluyor?

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

İlk ortaya çıkış tarihi bilinemeyecek kadar eski olan Paganizm, tabiatta bulunan çeşitli objelere tapınma şeklinde kendini gösterir. Bu obje bazen bir ağaç, bazen bir kaya, bazen bir hayvan olabilmektedir.

Genel olarak da bu objeler bir şekle sokularak bu şekil ya da şekiller karşısında çeşitli ritüeller ile tapınma söz konusudur.

Paganizmin en bilineni olan putperestlik genellikle taşlardan yontulmuş belli bir şekli olan veya olmayan nesnelere tapınma şeklinde ortaya çıkmıştır.

Tarihin en eski dönemlerinden itibaren putperestliğe her daim rastlanmıştır.

Paganizm veya putperestliğe karşı en büyük mücadelelerden birisini Ulü'l-azm peygamberlerden olan Hz. İbrahim Peygamber vermiştir.

Hz. İbrahim, eline aldığı bir balta ile şehirdeki bütün putları kırmış, sadece bir tanesini kırmayarak baltayı boynuna asmıştır. Kendisine putları kıranların kim olduğunu soranlara ise boynuna balta asılı olan putu göstererek insanlara yaptıkları işin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışmıştır.

Putperestliğe en büyük darbe ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) tarafından indirilmiştir. Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) Kâbe’de bulunan 360 civarındaki putu devirerek paganizmin adeta bir nevi sonunu getirmiştir. Bu tarihten itibaren paganizm hiçbir zaman eski günlerine dönememiş, adeta unutulmaya terk edilmiştir.

Oysa bugünlerde üzülerek görmekteyiz ki paganizm yeniden hortlatılmaya çalışılmakta.

1400 yıl önce alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (a.s.m.) eliyle tarihin derinliklerine gömülmüş putperestlik, çocuklar üzerinden yürütülen bir operasyonla yeniden canlandırılmaya çalışılmakta. Kemalizm ise bu pagan kültürünün yeniden ihya edilmesinde bir payanda olarak kullanılmakta.

İlk önce bir okulda Atatürk büstü önünde secde eden çocuklar olarak ortaya çıkan görüntünün sadece bir okulla sınırlı olmadığı kısa süre içinde anlaşıldı. Benzer hatta birebir diyebileceğimiz Atatürk resmi veya heykeli önünde secde eden çocuklar sahnesinin başka okullarda da yaşanmış olması bunun aynı merkezden yöneltilen bir operasyon olduğu izlenimini veriyor.

Çocuklarımızın zihinlerinde geleceğe dair, değerler ve inançlar bağlamında, denklem bütünlüğü açısından bir travma etkisi oluşturabilecek bu tarz yaptırımlar ile taze dimağlar meşgul edileceğine Atatürk'ün fikirleri ya da devlet adamlığı hakkında bilgilendirme yapılması beka açısından çok daha isabetli olacaktır.

Bu tarz eylem ve yaptırımlar ile ideolojik tazelik ve sıcaklık sağlandığı zannediliyor lakin bu aziz ve necip millet zaten Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarını asla unutmadı-unutmayacak da.

Tarihin tozlu rafları arasında kalmış Paganizmin modern bir çağda yeniden canlandırılmaya çalışılması kadar utanç verici bir şey olamaz.

Hele ki böyle bir çirkinliğe çocukların alet edilmesi affedilemez...

Bu görüntüleri kimse asla kabul edemez.

Bir çift sözüm de Kemalistlere.

Bir insana karşı olan sevginiz sizi değişik emellere alet etmesin. Şunu bilin ki sevginiz suiistimal ediliyor ve toplumun ahlaki ve dini temellerinin bombalanmasına alet oluyorsunuz.

Dinsiz ve ahlaksız bir nesil yetiştirme planlarına kurban oluyorsunuz.

Adeta “kullanılıyorsunuz”!

Bu durum asla ihmal edilmemesi, küçümsenmemesi, hafife alınmaması gereken bir vakıa.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün devlet kurumları bu hayâsız uygulamanın düzenleyicilerini bir an önce bulmalı ve gerekli şekillerde cezalandırmalıdır. Yoksa zaten deizmin sınırlarında dolaşan gençliğimizi pagan ve putperest olarak görmek hiç de ihtimal dışı değil.

Anlayamadığım nokta şu: İktidarda ve hükümette dindar olarak bilinen, İslami kimliği ile ön plana çıkan insanlar varken bu tarz pagan ve putperest işler nasıl oluyor da ayyuka çıkıyor ya da çıkarılmasına müsaade ediliyor.

Dindar ve ahlaklı nesil yetişmesini beklerken ateist, pagan ve putperest ritüeller nereden peyda oluyor?

Bu olay küçümsenecek bir vakıa değil. Soruşturma ile geçiştirilerek sağlıklı sonuç alınamayacaksa kıymeti de yok.

Bir an önce gerekli tedbirlerin alınması elzemdir...

facebook.com/msbeser

twitter.com/msbeser

instagram.com/msbeser

Yorumlar 8 yorum