YAZARLAR

Özgün Yönetim, S.Bayraktar ve devlete dilekçe….

2023’ hedefleniyor, ama, inşaat dışında, bilimi/teknolojiyi yakalayamıyoruz.

BİR PORTRE/SELÇUK BAYRAKTAR…

 Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından bu yılaltıncısı düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"(Inspiring Best Practices Forum - IBPF) Haliç Kongre Merkezi'ndegerçekleştirildi. Sektörlerinde başarılı isimlerin, ilham verenbaşarı hikayelerini anlattığı forumda Baykar Teknik Müdürü veTürkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı SelçukBayraktar, "Geleceğin Akıllı Teknolojilerinde Milli Uygulamalar"başlıklı oturumda şunları dile getirmiş; "Sadece sanayileşme ilekazanılacak yüksek teknoloji ve bilgi yeterli değil. Bir yandan -ohep söylenen- eğitim sistemindeki ezberciliği ortadan kaldırmamızgerekiyor. Matematiği, temel bilimleri öğretirken, biraz dahauygulamaya dayalı bir sistem kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.Havacılıkla, rasathane ile uğraşan alimlerimizin başına nelergeldiğini gördünüz veya Cumhuriyetin ilk yıllarındakigirişimcilerin başına neler geldiğini biliyoruz. Bürokratik vesayetdediğimiz şey, o gün de varmış, bugün de var. Bu girişimlerinönünün açılması için bir kere bürokratik vesayet duvarınınyıkılması lazım. Dünyanın bir çok yerinde, devletin en azındangölge etmemesi gerekiyor. Hatta çoğunda Güney Kore gibi ülkelerdedevlet desteğini görüyorsunuz. Türkiye’de son 10-15 senedefarkındalıkla birlikte destekleniyor, bu tür girişimler. Bizde çoksayıda teknopark kuruldu. Bunların küçük girişimcileri desteklemesilazım ama yüksek getirisinden dolayı bir çoğunda bankaların, finanskurumlarının yer aldığını görebiliyoruz. Bunun inovasyonlauğraşacak girişimciyi, desteklemesi gerekiyor…. Biz Baykar olarakalanımızı dar tutmak istiyoruz. İnsansız sistemler ama insansızhava aracı sistemleri. Odağımızı dağıtıp, dünyadaki rekabetten gerikalmak istemiyoruz. Google gibi bir dev bile 'ben arama motoruyapıyorum' diyor. Microsoft 'ben işletim sistemi yapıyorum' diyor.Microsoft, kalkıp insansız hava aracı yapmıyor. Böyle bir işe girenfirmaların projelerinin çoğu akamete uğradı. Dünya devleri bilecüsselerine rağmen alanları dışında işlere girmiyor. Daha büyükinsansız uçaklar ve insansız jet, yol haritasında görülen yenihedeflerimiz."

Genç girişimcilerin desteklenmesi ve projelerinhayata geçirilmesine yardımcı olunması en büyük dileğimiz…İTÜ ArıTeknokent, genç buluşculara kapılarını açmış durumda…S.Bayraktar’da bu konuda iyi ve hızlı çalışan bir kişi.  Elektronik ve HaberleşmeMühendisliği bölümünde lisans eğitiminden sonra hiç durmamış.Damadımla İTÜ’de arkadaşmışlar ve mezun olunca yurt dışına gitmişve tecrübeler edinmiş... Ülkemize, özellikle terör olaylarındayararlanılan  insansız hava araçlarını kazandırması çokönemli. Teknoloji böyle bir şey, bir buluş insana heyecanveriyor  ve yeni  bir buluşu çağrıştırıyor …Buluş yapan,ülkemize ivme kazandıran kişilerin siyasetteki duruşları önemliolmamalı…Hatırlarsanız Sn. B.Albayrak’ın bakan olması üzerineolumsuz yazılar çıkmıştı. Ben, bir yazımda; “durun, çalışmasına birbakalım, kişileri damat diye değerlendirmeyin” demiştim ve haklıçıktım. B.Albayrak’ta imza attığı işlerle kendisini ispatladı.S.Bayraktar’ı da; “Sümeyye hanımla evlendi, işleri arttı, yükseldi”diye eleştirmeyelim, yanlış olur, çünkü doğruyolda…S.Bayraktar’ı  tebrik ediyor başarılar diliyoruz…

Devlet’e dilekçe….

Habervaktim köşe yazarı M.Ş.Eygi, “Devlet’e dilekçe”başlıklı yazısında 52 madde sıralamış. Sizlerde bu maddeleriçoğaltabilirsiniz. Ben sadece yazılarımla paralel olanları burayaalmak istedim. Her maddenin sonuna;  “Demek ki yapılmıyormuş!”diyebilirsiniz. Özellikle 15 yıldır, ülkemizin otobanlar, köprüler,metrolar, hızlı tramvaylar, tüneller v.b. yapıldığı ülkemizde,demek ki “insana yatırımda” ileri gidilmemiş!… İnsana; yüksekbinaların,rezidansların onda biri kadar yatırım yapılmamış!...Bunun da sorumlusu eğitim sistemi değil, eğitimi süreklideğiştirenlerdir…Yazık; enerjimizi boşa akıtıyor, sinerjiyedönüştüremiyoruz…

84 yaşındaki  yazarın, yazdıklarını halagörememesi/beklemesi ve “devlete dilekçe yazması” çok acı değilmi?..

Alıntılarımıza bakalım;

“Başkanlıkların, müdürlüklerin, işlerin,hizmetlerin, memurlukların ehliyetli kimselere verilmesiniistiyorum.

Camilerdeki ve minarelerdeki hoparlörlerin sesşiddetinin 65 (bilemediniz 70) desibeli geçmemesiniistiyorum.

Bed sesli kimselere ezan okutulmamasınıistiyorum. 

Cami mihraplarında namaz kıldırma memurlarıdeğil, icazetli alim fakih fazıl bilge ehliyetli liyakatlikarizmalı etkili imamlar istiyorum.

Diyanet’in turizm ticaretine benzer ticarîişler yapmasının önlenmesini istiyorum.

Mimarlık sanatına uygun güzel camileryapılmasını, çirkin ve sanatsız cami binası yapılmamasınıistiyorum.

Okullarda genç nesillere İstanbul ahlakı,kültürü, edebi, nezaketi, görgüsü, kibarlığı, mürüvvetiöğretilmesini istiyorum.

Bütün liseli ve üniversiteli öğrencilerimizingenç beyefendiler, genç hanımefendiler olarak yetiştirilmesiniistiyorum.

Tv’lerde iyi komşuluk ahlakı, sosyal barışkonusunda etkili kısa programlar yayınlanarak halkın eğitilmesini,vatandaşların birbirinin meleği olmasını istiyorum.

Politikacıların ve gazetecilerin bile bileyalan söylemelerini suç kabul eden ve ceza veren kanunistiyorum.” 

YORUMSUZ….

“İslamcı aydınların” birçoğu özgüvensiz vekompleksli, muhafazakar aydınlar da“istikametsiz” olduğu için…..”, “Lakin,“İslamcılık” taslayıp Müslümanlığı kimseciklerebırakmıyorsanız, o “fikir kevaşesi aydınların” gözlerinematine suare bakmanız olmaz. Hayır, olur da…Zamanla onlardan birfarkınız kalmaz.” S.Tuna/

Yorumlar1 yorum