YAZARLAR

“Müzik’te, stratejik yaklaşımlar uluslararası sempozyumu” 1. Çağrı…

25.İstanbul Türk Müziği Festivali, 15 Nisan-15 Mayıs 2018’de

MÜZİK’TE, STRATEJİK YAKLAŞIMLAR’ ULUSLARARASISEMPOZYUMU                 

“Eğitim,Kurumlar,Kültür,Politikaları,Yayıncılık,Terminoloji"                                                                 

(09 - 11 MAYIS 2018 /İSTANBUL)

1.ÇAĞRI

 Değerli  Bilim/Sanatİnsanlarımız, Akademisyenlerimiz, Araştırmacılarımız;

MÜZDAK olarak, 1993’te başlattığımızyolculuk sonunda, alanında tek ve özgün olan ‘İstanbul Türk MüziğiFestivali’, 2018’de 25.yılını kutlayacaktır. Bu nedenle ‘özel biretkinlik  programı ve sempozyum’ düşünülmektedir.Konseyimizce, 24 yıldır sempozyumlarımızı destekleyen kuruluşlarlabirlikte düzenlenen, ‘25. İstanbul Türk Müziği Festivali’kapsamında yer alacak olan, ‘Müzik’te, Stratejik YaklaşımlarUluslar arası Sempozyumu’, 09-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, İTÜT.M.D.Konservatuarı’nın  evsahipliğinde     -Maçka / İstanbul-düzenlenecektir.

Müzik alanı, üniversitelerbünyesinde gelişmekte ve her geçen gün yeni Fakülteler Müzik Bölümü(15), Konservatuar (45), Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı (24), AnadoluGüzel Sanatlar Lisesi (55) v.b.  açılmaktadır. En son,Cumhurbaşkanımızın talimatları ile  Ankara Güzel SanatlarÜniversitesi kurulmuştur.

Çoğalma ile birlikte, müzikte sorunhaline gelen ve çözül(e)meyen bazı yanlışların, yeni kurulankurumlara geçmesi kaçınılmazdır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları-yeni hazırlanan- müzik müfredatlarında; Türk müziği makamlarının,Türk müziği çalgılarının eğitime alınması, ilahilerin v.b.öğretilmesi, kendilerini çağdaş olarak gören bazı çok sesli müzikmensuplarınca eleştirilmektedir. Siyaset kurumlarının ve üstmakamların, müziğin; “hem sanat, hem bilim” olduğugerçeğinde/bilincinde olamaması durumunda,   müzikkurumları  olumsuz etkilenmektedir.

Bilim dallarında görev yapan diğeralan  akademisyenlerin; sosyal yönlerinin geliştirilmesi,sanat/spor alanlarında çalışmalar yapması, gelişim açısından endoğal ve doğru yoldur. İnsanlar; bir şekilde -amatör/profesyonel-müzikle ilgilenmektedir. 24 yıldır, festival içinde yer verilenetkinliklere katılan  müzik STK’ları topluluklarında ve salonudolduran  seyirciler arasında  her meslekten kişilerigörmek mutluluk vericidir.

Müzik Eğitimi’nden amaç; “sanatı iyiderecede özümseyen, kaliteli sunum yapabilen, araştırmacı/derlemeciruha sahip, örnek alınacak kişi olan, çalgısında/sesinde gelişmeyihedefleyen, bilgi derinliği olan, etikliğe önem veren,araştıran-derleyen, üreten, kısaca; “bilime/sanata; akademikve  tarafsız  bakabilen kişiler”yetiştirilmesidir.

Bu sempozyum,  yukarıdakiarayışlara yardımcı olmak, sosyal çalışmaları önemsemiş ya dakendine görev edinmiş; müzik alanıakademisyenlerin/uzmanların/sanatçıların hazırladığı  özelçalışmaların/araştırmaların sunulmasını ve tartışılmasını sağlamak, nokta atışları yapmak amacıyla yapılmaktadır.

Sempozyum konu başlıklarıyla ilgili‘özel çalışması olan bazı akademisyen/sanatçılar’ çağrılı olarakdavet edilmiştir.

Çünkü; ‘müziğin sorunlarınıbaşkaları değil, yine müzik insanları çözecektir.’

Sempozyumda; daha öncesunulmamış/yayınlanmamış, yeni ve özgün araştırmalar/çalışmalar tercih edilecektir. Özet kabullerinden sonra başlık ve içerikdeğiştirilemeyecektir.

Bildiriler, en fazla iki isimlehazırlanmalıdır.  Sempozyum; tek salon ve 12 oturumdayapılacaktır.

Sempozyum  Takvimi

01-27 Şubat 2018 bildiriözetlerinin gönderilmesi, 10 Mart 2018 bildirisi kabuledilenlere dönüş yapılması, 09-11 Mayıs 2018 Sempozyum. Katılımücreti: 250.TLdir.(Türkiye dışından katılanlar ve bilim/sanat kurulu üyelerinden katılım ücreti alınmayacaktır.)

Türkiye dışından başvurup bildirisikabul edilenlerin, yol ücreti kendilerine ait olup, İstanbul’datarafımızdan misafir edileceklerdir.

Bildiriler her zaman olduğu gibie-yayın ve ofset olarak  yayınlanacaktır.

Bildiri özetleri gönderimi vesempozyum yazışmaları, yukarıdaki tarihlere uygun olarak:muzdaksanatsempozyumu@gmail.com üzerinden yapılacaktır.

SEMPOZYUMAlt Konu Başlıkları

Kültür Politikalarının MüziğinGelişimine Etkileri…

Müzik Lisans EğitimineYaklaşımlar…
Müzik Kurumlarının; Üniversite Sistemi İçindekiYapılanması...

Müzik Alanı  Mezunlarınınİstihdamı…

Müzik SistemleriAraştırmaları…

Ses  Kayıt ve TeknolojiSistemleriAraştırmaları…         

Müzik Yayıncılığı…

Müzik TerminolojisiAraştırmaları…

Müzik Alanı Atama ve Yükseltmelerİçin Kullanılan  Akademik Kriterler…

Müzik Sosyolojisi, Müzik PedagojisiAraştırmaları…
Müzikbiliminde; Çeviri, Tarih Çalışmaları ve YeniBulgular…

Sempozyum  Onursal Başkanları

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ / T.C.Kültür ve Turizm Bakanı

Mevlüt UYSAL / İstanbul BüyükşehirBelediye   Başkanı

Prof. Dr. Mehmet KARACA / İstanbul Teknik Üniversitesi  Rektörü

Prof. Dr. M. Emin ARAT / MarmaraÜniversitesi  Rektörü

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN / YıldızTeknik Üniversitesi  Rektörü

Prof. Dr.Sabahattin AYDIN / MedipolÜniversitesi  Rektörü

Dr. Handan TOPRAK BENLİ / AvcılarBelediyeBaşkanı                                                                                      

SempozyumEş Başkanları

Yrd. Doç. Dr. Göktan AY/ İTÜ TürkMusıkisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü / MÜZDAK(İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi) Başkanı

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ / Kültürve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü

Rıdvan DURAN / İBB Kültür A.Ş. GenelMüdürü

Prof. Adnan KOÇ / İTÜ Türk MusıkisiDevlet Konservatuarı Müdürü

Prof. Dr. Turan SAĞER / YTÜ Sanat veTasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa  USLU / M.Ü.Atatürk Eğitim Fak. Güzel San.  Eğit. Böl. ve Müzik EğitimiABD Başk.

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK / MedipolÜniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. Müzik BölümüBaşkanı

Dr.Ayhan SARI / İstanbul Devlet TürkMüziği Topluluğu Sanatçısı, Musıki Dergisi

SempozyumÇağrılı konuşmacıları

Prof. Dr. Hakan CEVHER / EgeÜniversitesi, Devlet Türk  Musıkisi Konservatuarı /İzmir

Prof. Dr. Oya  LEVENDOĞLU /Kayseri Erciyes Üniversitesi,  GSF Müzik Bölümü /Kayseri

Prof. Sabri YENER / OrduÜniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi / Ordu

Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN / AfyonKocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı / Afyon

Y.Doç. Dr. Recep USLU / İstanbulMedeniyet Üniv. Sanat, Tasarım ve Mimarlık  Fakültesi Türk Musıkisi Bölümü /İstanbul               

SempozyumBilim/Sanat Kurulu Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Göktan AY(Başkan)

Prof. Adnan KOÇ

Prof. Dr. Turan SAĞER

Prof. Maja Ackar-ZLATAREVİC /Üniversity of Sarajenevo / Bosna-Hersek

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

Prof. Dr. Robert ELLİOTT /Tenessee  State University / USA

Prof. Dr. Mina İNANOVA / AssumptionUniversitesi, Music Department Öğr. Üyesi / Tayland

Prof. Dr. Cihat CAN / Gazi Üniv.Gazi Eğitim Fakültesi,  Müzik Eğitimi ABD / Ankara

Prof. Elio ORİO / PolliniKonservatuarı Öğretim  Üyesi, Padova /İtalya                                                            

Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ / İTÜT.M.D. Konservatuarı, Müzik Teorisi Bölümü / İstanbul

Prof. Dr. Elsıe İvancıch  DUNIN / Kaliforniya Üniversitesi Öğr. Üyesi /ABD

Prof. Songül KARAHASANOĞLU/ İTÜT.M.D. Konservatuarı, Müzikoloji  Bölümü / İstanbul

Prof. Dr. Placida STARO / BolognaÜniversitesi   Öğretim  Üyesi / İtalya

Prof. Dr. Mustafa USLU

Prof. Dr. Nihan YAGİŞAN / AkdenizÜniversitesi, Antalya   Devlet Konservatuarı /Antalya

Prof. Dr. Agigat MAHARRAMOVA /Atatürk Üniversitesi, GSF Müzik Bilimleri Bölümü /Erzurum

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK

Prof. Dr. Rafig İMRANİ / KafkasÜniversitesi, Devlet Konservatuarı / Kars

Prof. Serpil MURTEZAOĞLU / İTÜ T. M.D. Konservatuarı, THO Bölümü / İstanbul

Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLUSARI

Doç. Dr. Murat SalimTOKAÇ

Doç. Dr. H. Alper MARAL  / YTÜSanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü / İstanbul

Y.Doç. Dr. Cenk CELASİN / Süleyman Demirel Üniv. GSF Müzik Bölümü / Isparta

Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN / İstanbulMedipol Ün. Güzel Sanat. ve   Mimarlık Fak., Müzik Böl. /İstanbul

Dr. Tatiana CATANZARO / BrasiliaFederal Üniversitesi / Brezilya

Dr. Ayhan SARI

Öğr. Gör. Dr. Yusuf BENLİ

Sempozyum  düzenleme / YürütmeKurulu

Prof.Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI(Başkan)

Doç. Dr. Ozan BAYSAL / İTÜ İTÜTürk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Yrd. Doç. Eyüp UZUNKAYA /İTÜ İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Yrd. Doç. Dr. Şeyma ERSOY ÇAK /Medipol Üniv. Güzel San. ve Mim. Fak. Müzik Bölümü

Dr. Eray CÖMERT / İTÜ TürkMusıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Dilhan KONAN / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Eylül DOĞAN / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Güncel Gürsel ARTIKYAY/ İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Eren LEHİMLER /Marmara.Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi GSE Müzik EğitimiABD

“MÜZİK’TE, STRATEJİKYAKLAŞIMLAR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU               BAŞVURUFORMU

KURUMU
YAZIŞMA ADRESİ
E-Posta (*) 
TELEFON, FAX
Bildiri başlığı ve 200 kelimelik özeti

İLAHİYAT’TASON DURUM…

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İlahiyatFakültesi mezunları ile ilgili Twitter’dan paylaşımlardabulundu.

İlahiyat Fakültesi mezunlarının dinkültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmalarının önüne yargıkararıyla (Danıştay) konan engeli, yasayla kaldırdıklarını belirtenBozdağ; “Yapılacak düzenlemeyle, yargı kararından önce olduğugibi İlahiyat Fakültesi mezunları, din kültürü ve ahlak bilgisiöğretmeni olabilecektir. İlahiyat Fakültelerimizin değerliöğrencilerine şimdiden hayırlı olsun. Din kültürü ve ahlak bilgisiöğretmenliği bölümleri son mezunlarını vermiş ve fiilenkapanmıştır. Kaldı ki, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğimezunlarının öğretmenlik hakkı bakidir. Sınavda başarılı olanherkes öğretmen olabilir. Ayrıca birinin hakkını alıp diğerinevermiyoruz. Fırsat eşitliği getiriyor ve adil bir yarış imkanıveriyoruz. Çalışan, kazanacak” dedi.

KONSER: Şahsım ve  Vakıf Başkanı Nihat İncekara ilebirlikte; her gün siyasetten çıkamayan köşe yazarlarımızı güzel bir etkinliğe çağırıyoruz. MÜZDAK üyesi Eyüp MusıkiVakfı ( Eyüp  Kültür Sanat Merkezi , saat: 20.00 de)düzenliyor, “Rumeli’den İstanbul’a Konseri” Solistler: Rüstem Avcı,Faruk Yılmaz,Arif Şentürk. Lütfen: 0212 5642574 veya 05345636656arayınız. Bekliyoruz.

GÜNÜN TÜRKÜSÜ,  İTÜ TMDKMezunumuz Ali Haydar TİMİSİ’den…

 

Seher yeli haber götür

Nazlı yâre ağlamasın

Kışları al bahar getir

Yüreğimi dağlamasın

Seher yeli nazlı yâre

Dilindeki türkülere

Yanağında açan güle

Bir selam söyle

İçim yanar sözleriyle

Yüreğimde izleriyle

Gün ışığı gözleriyle

Yollarımı bağlamasın

Nakarat (Söz  & Müzik/AliHaydar Timisi)

Yorumlar