YAZARLAR

“Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu” bugün başlıyor...

35 bildiriyle, müziğin çözülemeyen sorunları tartışılacak..

“25.İstanbul Türk MüziğiFestivali”  programı tüm hızıyla devam ediyor. 13.05.2018akşamı Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde verilecek konserlefestival sona erecek. Geleneksel olarak, her yıl farklı konulardayapılan bu yılın sempozyumu; “Müzikte Stratejik Yaklaşımlar,Uluslar arası Sempozyumu” başlığı ile, “Eğitim, Kurumlar, Kültür Politikaları, Yayıncılık, Terminoloji" alt başlıklarındayapılıyor ve 35 bildiri sunuluyor. 3 gün sürecek sempozyumu izlemekserbest olup, müzik bilim  insanlarını İTÜ Maçka SosyalTesisleri Konferans Salonu’na bekliyoruz.(Biz günlük olarakprogramı yayınlıyacağız.)

09 MAYIS 2018,ÇARŞAMBA 

09.00   Kayıt

09.30 SaygıDuruşu, İstiklal Marşı

Protokol Konuşmaları:

Dr. Öğr.Üyesi GöktanAY / İTÜ T.M.D. Konservatuarı, İstanbul Türk MüziğiKonseyi (MÜZDAK) Başkanı

Prof. Adnan KOÇ /İTÜ T.M.D. Konservatuarı Müdürü (Eşbaşkanlar Adına)

Kemal KAPTANER /İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü

Dr. Handan TOPRAKBENLİ / Avcılar Belediye Başkanı

Prof.Dr. AbdurahmanEREN / Haliç Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. BahriŞAHİN / Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Mevlüt  UYSAL/ İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanı

Prof. Dr. NumanKURTULMUŞ / T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

“Türk Kültürü’ne/Müziği’ne Hizmet Ödülü” takdimi; “Afyon KocatepeÜniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu ÇalgıMüzesi

İTÜ Geleneksel Türk MüziğiTopluluğu Konseri, Yöneten: Prof. Cihangir TERZİ,Solistler:  Dr. Öğr.Üyesi Sinem ÖZDEMİR, Celal BAKAR(TRTSanatçısı),Orkestra Üyeleri: Doç. Dr. Ayşegül  K. TOKSOY(Kanun), Doç. Dr. Ali TÜFEKÇİ(Ney), Doç. Hatice D.SEVİNÇ(K.Kemençe), Zafer TAŞDAN(TRT Sanatçısı), Dr. Öğr.ÜyesiSerhat  TURUNÇ(Tar), Öğr. Gör. Dr. Kadir VERİM(Kemança), ÖğrGör. Erdem ŞİMŞEK(Bağlama), Öğr. Gör. Erkan KANAT (Ritim Saz)

ARA(12.00-13.10)

1.     OturumBaşkanları: Dr. Öğr.Üyesi  M.Nuri ÖZCAN - Dr. DeryaAĞCA                                                                              

13.20 Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN(Çağrılı Bildiri), Kültür Endüstrisinde KonservatuvarlarınEtkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet KonservatuvarıMüzik Bölümü /Afyon

13.40 Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK,Türk Müziği Ritmik Okuma (Bona) ve Solfej Eğitimi İçinYeni  Bir Yaklaşım, İstanbul Medipol Üniversitesi GüzelSanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü /İstanbul

14.00 Dr. Derya AĞCA, Avusturya Macaristan İmparatoru II. Joseph Avrupa MüziğineEtkisi,  Üzeyir Hacıbeyli Adına Bakü MüzikAkademisi /  Azerbaycan

14.20 Dr. Öğr.Üyesi ŞeymaERSOY  ÇAK, 1960 Sonrası Türkiye’de Yapılan MüzikAraştırmalarının Alan ve Kapsam Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi Müzik Bölümü /İstanbul

14.40 Dr. Öğr.Üyesi Süleyman FİDAN,Televizyon Yayıncılığında Aşıklık Geleneğinin KültürEndüstrileri Bağlamında Değerlendirilmesi, GaziantepÜniversitesi, Türk Musıkisi DevletKonservatuvarı,Etnomüzikolji ve FolklorAnabilim Dalı / Gaziantep

15.00 Prof. Dr.Gülnaz ABDULLAZADE,Nahçıvan  Yallıları Modern  EtnomüzikolojiİzindenÜzeyir Hacıbeyliadına Bakü Müzik Akademisi /Azerbaycan    

ARA

     2. OturumBaşkanları: Prof. Songül KARAHASANOĞLU - Dr. Prof. GülnazABDULLAZADE

      15.40 Prof.Dr. Oya LEVENDOĞLU ÖNER (Çağrılı Bildiri), TürkMüzik Eğitiminde Zorunlu BirZihni Devrimİhtiyacı: Söylem ile Eylemi Barıştırmak, ErciyesÜniversitesi, Güzel Sanatlar FakültesiMüzik Bölümü /Kayseri       

16.00 Prof.Dr. Mustafa USLU -Öğr.Gör. Özgenur Reyhan KURTULDU, Kültürlerarası İletişimdeMüziğin Yeri ve Toplumsal Yansıması, "Türk- Macar Kültürü ÜzerineBir Değerlendirme", M.Ü. Atatürk Eğitim Fak., GSB MüzikEğitimi ABD / İstanbul

16.20 Doç.Dr. Habibe MAMMADOVA,Müzik Derslerinde Vatanseverlik ÖzellikleriÖğretimi, Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi/Azerbaycan

16.40 Dr. Öğr.Üyesi  PınarAKARÇAY*-Dr. Öğr.Üyesi Gökhan AK**, Müzikte Evrensel Olanİçin Yumuşak-Esrarengiz Bir İhtiyaç Olarak Demokrasi,*Uppsala Üniversitesi Yerleşim ve Kent Çalışmaları Enstitüsü /İsveç-Nişantaşı Universitesi İdari ve Sosyal Bilimler Fak. SiyasetBilim-Kamu Yönetimi Bölümü / İstanbul 

17.00 Dr. Öğr.Üyesi  Esin deTHORPE MİLLARD, Müzik Yöneticiliğinde ProjeYönetimi, Ege Üniversitesi Devlet Türk MusikisiKonservatuvarı / İZMİR   

“Bin YılınMirası”,   SEMPOZYUM KONSERİ

T.C. Kültürve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar GenelMüdürlüğü,

İstanbulDevlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

SanatYönetmeni: Doç.Dr. Murat Salim TOKAÇ

09 Mayıs2018 Çarşamba, Saat: 20.00) Grand Pera Emek Sahnesi (İstiklalCad.56/58 Beyoğlu

Resim:Konser afişi

Yorumlar