YAZARLAR

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde; misyon-vizyon ne durumda?

Bu yazımızda Rektörlüğünü, İTÜ TMDK mezunu, sanatçı arkadaşımız Prof.Erol Parlak’ın yaptığı Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni değerlendiriyoruz.  Ancak, bilgi için, bir önceki yazımdaki bilgilerin okunmasında yarar vardır.

Misyon (Yanlış/ Çok fazla amaç yüklenmiştir. Az ve öz olmalıdır. Bu bölümde; tercih edilen, saygın bir üniversite haline gelmek v.b. olmamalıdır.)

“Üniversitemiz yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, tercih edilen, saygın bir üniversite haline gelmek, evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek, bilimsel-sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla hizmet etmektir.”

Misyon (Doğrusu, aynı cümlelerle)

Sanat ile kültür, kültürel kimlik ile toplum arasındaki ilişkiyi en doğru biçimde yorumlayabilen, Türkiye’nin kültür-sanat kavrayışı ve hedeflerine de etki edebilen, farklı inanç ve kültürlerin iç içe yaşadığı ülkemizde, sanatın çoğulcu ve birleştirici yapısıyla tercih edilen öncü bir kurumdur.

Vizyon (Yanlış/Misyon gibidir)

“Sanat ile kültür, kültürel kimlik ile toplum arasındaki ilişkiyi en doğru biçimde yorumlayabilen, Türkiye’nin kültür-sanat kavrayışı ve hedeflerine de etki edebilen bir kurum olma Aynı zamanda farklı inanç ve kültürlerin iç içe yaşadığı ülkemizde, sanatın çoğulcu ve birleştirici yapısıyla tercih edilen öncü bir kurum olmaktır.

Vizyon (Doğrusu, aynı cümlelerle)

“Yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda; ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesi için dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandırmayı; yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplum değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı, entelektüel birikime sahip; sanat, bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Not. WEB’de yer alan bilgilerde kurum adları doğru yazılmalıdır. Rektör Yard. Prof.M.Yakın’da; “Yüksek Lisans Mezuniyeti: İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon”  yanlıştır, doğrusu; İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, Kompozisyon Programı’dır.

Yeni kurulan bu üniversitemize yardımcı olmak amacıyla bir bölümü de incelemeye aldık.

Müzikoloji Bölümü

Misyon (Yanlış/Paragraf, “bölümümüz” diye başlamaz, konumuz zaten o’dur.)

“Bölümümüz “duysal tasarım” kavramını müziğin ötesinde, disiplinlerarası bir bakışla ele alan, performansla kuramı akademik kriterlere uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek meslek adaylarına alan açma; ilgili üretim alanlarına ve akademik dünyaya kazandırma misyonunu esas almaktadır. Bu misyon uyarınca genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük, ve iletişim v.b. gibi niteliklerin geliştirilmesi programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır.”

 Misyon (Doğrusu/aynı cümlelerle)

“Duysal tasarım” kavramını disiplinlerarası bir bakışla ele alan, performans-kuram ilişkisinde nitelikli çalışmalar üretebilecek meslek adaylarına alan açan; ilgili üretim alanlarına ve akademik dünyaya kazandıran, genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratan, açıklık, özgünlük, ve iletişim v.b. gibi nitelikleri temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkaran bir bölümdür.”

Vizyon (Yanlış)

Programın misyonu uyarınca geniş bir örneklemden gelebilecek meslek adaylarının tüm öğrenim süreci boyunca birbirlerini besleyeceği, pekiştireceği bir iletişim alanı yaratılması; önemi her fırsatta vurgulanan disiplinlerarasılığının gerçek anlamda deneyimlendiği, ve anlayışlar kadar içerikleri de zenginleştirdiği; ve böylelikle her bir adaya sunulacak olanaklarla alanda dikkate değer bir konum kazandırma hedefi, programın temsil ettiği yaklaşımı yansıtmaktadır.

Vizyon (Doğrusu/aynı cümlelerle)

“Geniş bir örneklemden gelebilecek meslek adaylarının, tüm öğrenim süreci boyunca birbirlerini besleyeceği, pekiştireceği bir iletişim alanı yaratılması; önemi her fırsatta vurgulanan disiplinlerarası çalışmaların, deneyimlenmesi ve içeriklerin zenginleştirilmesi ve her adaya bir konum kazandırılması hedeflenmektedir.”

Maalesef, her üniversite  metninde olduğu gibi, paragraflarda; Türkçe yazım kuralları, noktalama işaretleri konusunda sıkıntılar mevcuttur.

Yorumlar