YAZARLAR

Mevcut Y.Doç.’liğin kaldırılması için, beklenen -örnek- kanun taslağı…

Hakların geri alınmaması, yeni mağduriyet yaratılmaması bekleniyor…

GÜNCEL/CHP: Siyaset sakinleşsin ki sanata/kültür sıra gelsin diyoruz ama  mümkün olmuyor!..CHP’nin İstanbul il kongresi yapıldı ve sosyal medyada  -geçmişte- yaptığı olumsuz/sorunlu paylaşımları medyada çıkan C.Kaftancıoğlu  seçimi kazandı. CHP; sürekli “İstanbul’u  ve Ankara’yı alacağız” derken, yeni başkanla, daha ilk günden  başı ağrımaya başladı ve rakiplerine  imkan sunuldu.. Merak ediyoruz, CHP içinde; aklı  selim, sağduyulu, ayakları yere basan, toplumu iyi tanıyan, sosyal medyayı doğru kullanan, İstanbul’lu  bir kişi yok muydu? Bu konuda Burhan Ayeri’nin  yazısı  ve yorumu mükemmel.(Yeniçağ/16.01.2018) Şimdi de, Ü.Kocasakal’ın CHP’ye başkan adaylığı açıklaması yapacağı konuşuluyor. Bir de başkan K.Kılıçdaroğlu, 2019’da Başkanlığa adaylığını açılarsa!... Bu takirde, AK Parti kazanmasında ne yapsın!...

Y.Doç.lik, yasa teklifimiz…

Cumhurbaşkanımızın talimatı ile YÖK’ün hazırladığı taslak kanun ortalığı karıştırdı. Özellikle “yeni unvan ihdası”, bir unvandan kurtulurken, dünyada olmayan yeni bir unvan getirilmek istenmesi, Y.Doç. olan olmayan tüm akademisyenlerce “zorlama olarak” karşılandı.  Bazı eleştirilerdeki –özellikle emekli Prof.lar- “hükümetin kendi adamlarını üniversiteye yerleştirecek” gibi sansasyonel görüşlere katılmıyoruz. Mağdur Y.Doç.ler; vatanına, milletine, bayrağına sadık, yabancı dili yanlış yollarla geçmemiş, cemaatlerle işleri olmamış, soruları çalmamış, alanında çalışmış ve üretmiş pırıl pırıl akademisyenlerdir. Kimse, çözümü yanlış yollara saptırarak, Y.Doç.lerin mağduriyetini  devam ettirmeye çalışmasın!..

Bizler de, elimizden geldiği kadar, akademisyen arkadaşlarımızla paylaşımda bulunarak,  oluşan  doğrularla, “kanunun kalıcı ve doğru bir şekilde çıkması için”  çalışıyoruz.

“Yeni bir kanun ihdasına karşıyım” diyenlerin, yeni unvanı “tenzili rütbe” olarak görenler oranı %99’larda.

Doç. unvanı alıp ta kadroya atanamayanlar, Dr./Sy. unvanı alıp ta 7-8 yıldır Arş.Gör. olarak çalışan ve Y.Doç.liğe atanamayanlar da rahatsız.

Onlar ve Y.Doç.ler; Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, TBMM Milli Eğitim Komisyon üyelerine, basına üç gündür bu tasarının özellikle yeni unvan ihdasına karşı olduklarını yazıyorlar. Bir önceki  yazımızda en çok paylaşılan oldu.  Köşe yazarları dahil, yüzlerce e-mail alıyoruz… Enerjiler yine boşa gidiyor. Yazık…

Bize göre, yasayı iki başlıkta/tasarıda  hazırlamak/ayırmak gereklidir.

1. Dr./Sy. sonrası Doç.lik şartları.. Yeni tasarıda, Doç.’lik için; değiştirmeler, iyileştirmeler elbette yapılabilir.

2. Y.Doç.liğin kaldırılarak, mevcut Y.Doç.ler’in yükseltilmesi... Mevcut Y.Doç.lere yeni unvan asla olmamalıdır.

Bizim hazırlığımız 2. maddeyle ilgili.

Mevcut Y.Doç.ler için; kısa, az ve öz bir kanun teklifi yeterli olacaktır.

Bir önceki yazımızda üstünde önemle durduğumuz, “geçici maddeler” özelliğini ve geçerliğini korumakta olup, mutlaka hayata geçirilmelidir. https://www.internethaber.com/35000-ydoc-sokta-cumhurbaskani-kaldirin-derken-boyle-mi-istemisti-1838676y.htm

Bugün, 1983’te YÖK tarafından “sanatçılar için” çıkarılan ve uygulanan bir kanunu örnek alarak, mevcut Y.Doç.ler için hazırladığımız tasarıyı sunmak istiyoruz.

Dikkate  alınması dileğiyle. Saygılarımızla.

2547 Say. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI  TEŞKİLATI KANUNUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN TASARISI 

Amaç
MADDE 1. Bu kanunun amacı; 2547 Say.Kan.getirilen ancak, zamanla uygulamada sorun yaratan Y.Doç. unvanının  kaldırılarak, kadrolu/ders saati ücretli/yarı zamanlı olarak görev  yapmakta olan sanatçı öğretim üyesi/akademisyen Y.Doç.’lerin, yıllarına göre  Doç ve Prof.’luğa  yükseltilmeleri ve atanmalarını bu kanun hükümlerine göre düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. Y.Doç.lik kaldırılmıştır.

MADDE 3. Dr./Sy. Öğretim Üyesi sınıfına alınmıştır. Öğretim üyesi sınıfı; Dr./Sy., Doç. ve Prof. tur.

MADDE 4. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, yükseköğretim kurumlarında -kadrolu, ders saati ücretli, yarı zamanlı olarak- Y.Doç.Dr. unvanı ile çalışıyor olmaları şarttır.
Başvurma
MADDE 5. Bu Yönetmelik hükümlerine göre Doç ve Prof.’luğa   yükseltilmek isteyenler  10 Şubat 2018’e  kadar  öğretim görevinde bulundukları üniversitelerin rektörlüklerine başvurmak zorundadırlar.

Y.Doç.ler, görev yaptıkları üniversite rektörlüklerine;
a) İlgi kanundan yararlanmak istediklerini belirten, kaç yıl çalıştıklarını ve hangi unvana yükseltilmek istediklerini bildiren dilekçe,

b) Dr./ SY/ Tıpta Uzmanlık belgesi,

c) Akademik özgeçmiş ile başvuruda bulunacaklardır.

Adaylardan başka bir belge, şart istenmeyecektir.
Uygulanacak işlem
MADDE 6. Üniversite rektörlükleri, senatoda; fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında 3’er  kişilik bir kurul seçer.  Kurul; gelen belgeleri inceler ve adayların belgelerine ve yıllarına  göre hangi unvana (Doç./Prof.)  yükseltilmesi gerektiği konusunda öneride bulunur ve önerilere ilk  senatoda  karar verilir. Bu kişiler; kadro şartı aranmaksızın, kazanılmış hak aylık dereceleriyle birlikte, başvurdukları kurumlarında belirtilen  kadroya atanmış olurlar. Bu kişiler ders saati başına ücretle de atanırlar.  Y.Doç.lerin; Doç. için en az 5 yıl,  Prof. için en az 10 yıl Y.Doç.Dr. olarak  kendi alanlarında çalışmış olmaları şartı göz önünde tutulur. Senatoda alınan kararlar, YÖK Başkanlığı’na bilgi için  sunulur. Bu çalışmalar ve atamalar 26 Şubat 2018’e kadar tamamlanır. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda en az 5 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış veya ayrılıp diğer bir üniversiteye geçmiş olan Y.Doç./Doç.lerin; Öğretim Elemanlarının Kanunda belirtilen yaş haddini doldurmamış ve disiplin veya KHK ile ilişiği kesilmemiş olmak şartıyla, istedikleri takdirde ayrıldıkları eski kurumlarına, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kazanılmış hak aylık dereceleriyle birlikte, Doç/Prof. kadrosuna atanmış olurlar. Eski kurumlarına dönmek isteyen Y.Doç./Doç.lerin öğretim elemanlarının (profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin), Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yukarda verilen süreler içerisinde  ayrıldıkları kurumlarına dilekçeyle başvurmaları halinde; kadro şartı aranmaksızın, kazanılmış hak aylık dereceleriyle birlikte, daha önce görev yaptıkları eski kurumlarında  kadroya -kadrolu, ders saati ücretli, yarı zamanlı çalışanlar dahil- atanırlar. Bu atamalarda Doç. ve Prof. için aranan asgari şartlar dikkate alınmaz.

5 yılı dolduran her Y.Doç., süre dolduğunda aynı işleme tabi tutulur. 5 yılı doldurmayan Y.Doç.lerin hakları saklı olup,  Y.Doç. unvanının kaldırılması 10 Şubat 2023’te tamamlanmış olacaktır...

MADDE 7: 1983 yılında çıkarılan, 1984'de uygulamaya geçen  2809 sayılı Kan. Geçici 10.mad. 5.fıkrasına göre unvanı eksik verilen, ama başvurulara rağmen yükseltilmeyip  mağdur olan/hak ihlaline uğrayan Y.Doç. ve Doç.ler, aynı tarihlerde üniversite rektörlüklerine başvurmaları halinde; kadro şartı aranmaksızın, kazanılmış hak aylık dereceleriyle birlikte, başvurdukları kurumlarında müktesebi olan Prof. unvanı kadrosuna  atanırlar.

MADDE 8: Yükseköğretim kurumlarında çalışmasına ihtiyaç duyulan/çalışan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları/Üyelerinin, ilgili mevzuat dahilinde çalıştırılabilmesi; Yükseköğretim Kurulundan uygunluk alınmadan, doğrudan üniversiteler tarafından yürütülür ve 2018 TİP sözleşmelerinde; ikramiyeler ve teşvik ikramiyeleri  maaşa katılır, ek göstergeleri  6400’e yükseltilir.
Yürürlük:

Madde 9. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. Ve 23. maddelerindeki  Y.Doç. tanımları çıkarılmıştır.

Madde 10. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 10 Şubat 2023’te sona erer.

Yürütme:

Madde 11. Bu kanun  hükümlerini Bakanlar Kurulu/Yükseköğretim Kurulu  yürütür.

GÜNÜN TÜRKÜSÜ,  İlkay Akakaya’dan…

Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal etsem de deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Sefil irençberin tebdili şaştı
Borç kemalin buldu boyundan aştı
İntikal parası binleri geçti
Dahi doğrulmaz belimiz bizim

Fukara ehlinin yüzü soğuktur
Yıl perhizi tutmuş içi kovuktur
İneği davarı iki tavuktur
Bundan başka yoktur malımız bizim

……………………………………

Serdari halimiz böyle n'olacak
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp viran olacak
Akibet dağılır ilimiz bizim (Şarkışlalı Aşık Serdari)

Yorumlar 9 yorum