YAZARLAR

MEB’in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar…(1)

MEB, kitaplardaki ve yazışmalardaki Türkçe’ye dikkat etmelidir.

MEB; yetenek sınavı ile öğrenci alan, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Mesleki  ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini onaylamıştı. Konuya girmeden önce, kamudanhaber.net'te/04.10.2018 yayımlanan iki resmi yazı üzerinde güzel Türkçe'miz açısından konuşmak istiyoruz.

Bu kısa "resmi yazıda" görülen  yanlışlar da olmaz dedirtiyor.

Doğrusu:

“Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin, Genel  Müdürlüğümüze devredilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgi Makam onayı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

2. resmi yazıyla devam edeceğiz...

Yorumlar 3 yorum