YAZARLAR

Kudüs’ten, Zeytin Dağı’ndan Zeytin Dalı şehitlerine dua…

İşte ben son üç günümü bu tarihin kırılma eşiklerinin içerisinde geçiriyorum.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Türkiye gündemi, yaklaşık üç haftadır TürkSilahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de bulunan terörunsurlarına yönelik başlattığı Zeytin DalıHarekâtı’na endekslenmiş durumda. Daha önce kaleme aldığımyazılarımda bu harekâtın değişik yönlerine temas etmeyeçalışmıştım.

Bu yazımı ise farklı bir coğrafya’dan,Kudüs’te bulunan Zeytin Dağı’ndankaleme alıyorum. 

Seyahatimiz çok öncesinden, ABD’ninKudüs’ü İsrail’in başkenti olaraktanıyacağını ilan ettiği günlerde Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan’ın “Kudüs’ü ziyaret edin” çağrısıüzerine planlanmıştı. Gerçekleşmesi bugünlere nasip oldu.

Gözümüz her ne kadar kutsal mekânlarda veKudüs’ün kutsiyetinde ise gönlümüz ZeytinDalı şehitleri ile birlikte. Bu mübarek beldedeaskerlerimiz ve şehitlerimiz için dualar edip Fatiha’largönderiyoruz.

Rabbim inşallah en kısa zamanda kahramanordumuza muzafferiyet nasip eder.

Zeytin Dalı, daha önceki yazılarımda dabahsettiğim üzere güvenlik gerekçelerinin çok ötesinde tarihisonuçlar doğurabilecek bir önem arz ediyor.

Milletin bütünlüğü, tek yürek olması, ümmetinbirleşmesi ve İslam coğrafyasının hemen hemen her şehrindeordumuzun muzafferiyeti için dualar edilmesi bu harekâtınsosyolojik sonuçlarından sadece birkaç tanesi.

Öyle zannediyorum ki Zeytin Dalı tarihieşiklerimizden birisini yaşatacak bize…

Son üç gündür ziyaret ettiğim her mekân aslında tarihi eşiklerinyaşandığı, tarihin kırılma anlarının yaşandığı mekânlar.Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ümmetiçin çok büyük bir değere sahip.

Sadece kıble olarak değil Peygamber EfendimizHz. Muhammed’in Miraç yolculuğunaçıktığı, Namazın farz kılındığı, bineği Burak’ıbağladığı, peygamberlere imamlık yaptığı ve Rabbiile buluşmaya gittiği bir mekân. Bu yönüyle İslam tarihi içerisindeçok önemli bir yer teşkil ediyor.

Mescid-İ Aksa aynı zamanda Yahudileriçinde tarihi eşiklerden birisi. Kendilerini mabet ileözdeşleştiren İsrailoğulları, bu sayedevarlıklarını ve dinlerini binlerce yıldır muhafaza edebilmişler.Öyle ki Süleyman Mabedi’nden geriye kalan tekduvar Yahudiler için en önemli mekân.

Yahudiler günlerinin bir kısmını bu duvaradayanıp ağlayarak, bir nevi ibadetlerini yerine getirerekgeçiriyorlar. 

Kudüs, Hristiyanlar için de tarihi bireşik. Hatta eşik değil başlangıç.

Hz. Meryem ve Hz. İsa Kudüs’teve Süleyman Mabedi’nde ortaya çıktılar.Hz. İsa’nın mücadelesinin çok büyük bir kısmıKudüs’te geçti ve burada noktalandı.

Zeytin Dağı, Hristiyanlar için tarihibir mekân. Zeytin Dağı eşrafıFilistinli Müslümanlardan müteşekkil.

Kudüs’te sadece mekânlar değil, her birmetrekare toprak parçası tarihin bireşiğine şahitlik etmiş. İşte ben son üç günümü butarihin kırılma eşiklerinin içerisinde geçiriyorum.

Lakin gözüm tarihi mekânlarda gezinse de gönlüm ZeytinDalı’ndaydı. Özellikle Zeytin Dağıziyaretimizde –sanırım bu dağın isminin çağrışımıyla veRabia-tül Adeviyye ziyaretimizde görevlinin bizlere zeytin dalıvermesinden mülhem olsa gerek-Zeytin Dalışehitlerine dualar gönderdik.

Son günlerde gelen şehit haberleri yüreklerimizde var olan hüznübir kat daha artırmış, Zeytin Dağı ziyaretimizdeise adeta zirve yapmıştı. İnşallah daha fazla şehit haberi almadanZeytin Dalı arzulanan hedeflerine ulaşarak sonaerer.

Zannım ve arzum odur ki;

Nasıl ki Kudüs’teki her mekân ve zaman tarihinakışını değiştirmişse Zeytin Dalı Harekâtı damilletimizim makûs talihini değiştirsin. 

Sadece milletimizin değil ümmetin de böyle tarihi bir eşiğeihtiyacı var. İnşallah Zeytin Dalı milletin veümmetin uyanmasına, yeniden bir olmasına, iri olmasına, diriolmasına vesile olur.

Bu güzel niyazlarla birlikte yerlerin göklere enyakın olduğu beldeden Mescid-i Aksa’danselamlarımı iletiyorum.

Başarabilirsem Kudüs izlenimlerimi de kalemealmaya çalışacağım inşallah.

Yorumlar2 yorum