BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
YAZARLAR

İstinye Üniversitesi’nin misyonu-vizyonu!..

İstinye Üniversitesi, "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuş.

İstinye deyince, Boğaz  aklınıza geliyor elbette, ama hem Topkapı’da hemde İstinye’de kampüsleri var. Bünyesinde 7 Fakülte iki Yüksekokul mevcut.

Burada YÖK’nun bir karar vermesi gerek: “Yerleşke” mi? , “Kampüs” mü? kullanılmalı. “Dil birliği” çok mu zor?

Tanıtım çok iddialı; "Öğrencilerini liderlik yetenekleri ile donatılmış, bilimin gücüne güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, eleştirel düşünebilen; insani ve etik değerlere sahip, kendini geliştirme ve yaratıcılığını kullanma alışkanlığı edinmiş bireyler olarak yetiştirir. İstinye Üniversitesi, geleceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini bünyesinde yetiştirerek toplumumuzun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynamayı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir."

Üniversitenin henüz çok yeni olduğu için çıktıları mevcut değil.Basında da yer almıyor. Basın yüzü; Hükümet yanlısı konuşmaları ile, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM) Koordinatörü İdris Kardaş gözüküyor.

Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta; “Trabzon’lu bir  iş insanı, doktor ve spor yöneticisi” olarak biliniyor. 

İstinyelilik manifestosunda yer alan maddeler şöyle.

İstinyeli; “Liderdir, Takım Ruhu ile Çalışır, Rekabetçidir, Akılcıdır ve Stratejik Düşünür, Bilgiye Değer Verir,  Evrensel Etik Değerlerle Yaşar, Çalışkandır, Topluma Karşı Sorumludur, Sporcudur, İstinyelilik Bir Kültürdür”

Maddeler arasında “sporcudur” var ama,bünyesinde GSF olmasına rağmen  “sanatçıdır” maddesi yoktur.

Neden?!..

Aslında, bir eğitim kurumu ve akademisyen için ortak değerler, ama her üniversite kendisini diğerlerinde farklı gösterme gayreti içinde oluyor ki bu da normal…

Misyon ve vizyona gelince (sıralama böyle olmalıdır);

Misyonumuz (Yanlış)
“Üniversite olarak misyonumuz, araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerlerin temel dayanak noktası olarak öncelendiği; ülkemiz insanı başta olmak üzere, tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, gerçek anlamda üniversite ruhunu kavramış, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, çağın gerekleri ile donanımlı, disiplinler arası ortak çalışma ruhu ile takım çalışması gerçekleştirilebilecek, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi analiz edebilme yeteneğine sahip, bilgiye değer veren ve insanlığın gerçek bilgiye ulaşma çabasına katkıda bulunabilecek, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik değerlere uyan, üretken, nitelikli, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak bir üniversite hizmeti yürütebilmektir.”

Herşey misyon içine konulmuştur; uzundur, bir kısmının vizyonda yer alması gerekir. Bir öğrenciye, dünya kadar sorumluluk yüklenmiştir, olamaz!..

“Üniversite olarak misyonumuz” girişine gerek yoktur.

“ülkemiz insanı başta olmak üzere, tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan” gereksiz tekrardır; “tüm insanlığa” çok iddialıdır. Zaten, “bilgiye değer veren ve insanlığın gerçek bilgiye ulaşma çabasına katkıda bulunabilecek” aynı anlamdadır.

“bilgiye değer veren” ile  “bilimsel etik değerlere uyan” aynı anlamdadır.,

“gerçek anlamda üniversite ruhunu kavramış” bir öğrenciyi bulmak çok zordur.

“ortak çalışma ruhuna sahip” ile “takım çalışması gerçekleştirilebilecek” aynı anlamdadır..

Misyon (Doğrusu/aynı cümlelerle):

“Düşüncelerini özgürce ifade edebilen, çağın gerekleri ile donanımlı, disiplinler arası ortak çalışma ruhuna sahip,bilgiyi analiz edebilme yeteneğine sahip, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, etik değerlere uyan, üretken, nitelikli, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunan” bir eğitim kurumudur.

Vizyonumuz (Yanlıştır)
“Üniversite olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği akademik bilgiyi yurt içi ve dışından bilim insanlarının farklı bakış açıları ile kaynaştırarak paylaşmak ve toplumu daha aydınlık yarınlara taşımak için her zaman bilimin ışığında, akademik dünyada yol gösterici olarak ilerlemektir.”

1/ “akademik” gereksizdir,üniversitenin ürettiği bilgi zaten akademiktir.

2/ “yurt içi ve dışından” gereksizdir.

3/ “farklı bakış açıları” elbette olacaktır, ama “farklı çalışmaları/araştırmaları” daha doğrudur,

Vizyon (Doğrusu/aynı cümlelerle):

“Bilim ve sanat insanlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği  farklı çalışmaları/araştırmaları değerlendirip, kaynaştırarak paylaşmak ve toplumu daha aydınlık yarınlara taşımak için, yol gösterici olarak ilerlemektir.”

Bu üniversitemizde de Türkçe yanlışları,noktalama  işaretleme kullanmama, anlamsız cümleler, cümle tekrarı çok fazladır. İyi Türkçe bilen biri tarafından WEB sayfası yenilenmelidir. 

Not. Bu yazımı, diğer misyon-vizyon yazılarımla değerlendiriniz.

Yorumlar