BIST 1.441
DOLAR 8,51
EURO 10,28
ALTIN 498,97
YAZARLAR

İstanbul ve Ankara’da çalışan yeni annelere müjde!

Kadının çalışma yaşamındaki yerini sağlamlaştıracak uygulama ile İzmir, Antalya ve Bursa'dan sonra İstanbul'da ve Ankara'da çalışan annelerin 2 yaşından küçük çocuklarının bakım parası da devletten karşılanacak.

Kadının çalışma yaşamındaki yerini sağlamlaştıracak uygulama ile İzmir, Antalya ve Bursa'dan sonra İstanbul'da ve Ankara'da çalışan annelerin 2 yaşından küçük çocuklarının bakım parası da devletten karşılanacak.

AB uyum projeleri kapsamında çıkartılan düzenlemelerden biri de evde çocuk bakım hizmetlerinin finanse edilmesi yoluyla kadının istihdamının desteklenmesi projesi.

Bu projenin de son dönemlerde AB müktesebatına uygun olarak çıkartılan yasal düzenlemeler gibi kadının çalışma hayatındaki pozisyonunu sağlamlaştırmak, annelik görevi ile iş yaşamının uyuşmasını sağlamak ve bunun yanında gene kadın olan çocuk bakıcılarının çalışmalarının kayıt içine alınmasını amaçladığı açık bulunuyor.

2017 yılında tamamlanması öngörülen proje ile küçük çocuk sahibi kadınların çalışma yaşamın iştirakinin temini ile kayıtdışı çocuk bakımı yapan bakıcıların istihdamını kayda alınması amaçlanıyordu. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan Proje ile Ankara ve İstanbul illerinde yaşayan ve ilk başvuran 5 bin anne de gerekli koşulları taşımaları durumunda parasal destekten faydalanabilecek. 

0-24 ay aralığında çocuğu olan kadınların çalışma hayatına katılımının arttırılması veya doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrılanların geri dönüşünün kolaylaştırılması, bir yandan da kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılmasını amaçlayan Projeden, Mart 2015 tarihinden şimdiye kadar Antalya, İzmir ve Bursa illerinde yaşayan 6000’den fazla anne yararlanmış bulunuyor.

Proje çerçevesinde 2015 yılı Eylül ayından itibaren İzmir ve Bursa illerinde 1750’şer Antalya ilinde 1500 olmak üzere 6 binden fazla anneye iki yıl parasal destek sağlanmaya başlanmıştı.

Şimdi bu illere İstanbul ve Ankara da ekleniyor.

 

Kimler Faydalanacak?

Proje ile;

Ankara ve İstanbul illerinde de ilk kez işe başlayacak, işine geri dönecek veya kayıtsız çalıştırdığı çocuk bakıcısını kayıtlı hale getireceklere 9 aya kadar aylık 320 avroya varan tutarda,

Çocuğuna tek başına bakan, engelli çocuğu olan ve resmi makamlarca onaylanmış (Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi de dahil) sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıranlara ise 9 aya kadar aylık 416 avro,

Parasal destek sağlanması öngörülüyor.

Bir işveren yanında iş sözleşmesi ile işçi olarak tam zamanlı çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında mali destekten faydalanabilecekler. Emekli olup destek primine tabi çalışan anneler bu haktan faydalanamayacak.

Müracaat edeceklerin;

 • C. vatandaşı olmaları
 • İstanbul ve Ankara İzmir, Antalya, Bursa illerinin birinde çocuğuyla aynı evde birlikte ikamet etmeleri,
 • Analık izin süresini geçirmiş olmaları,
 • Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olması,
 • Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması (2016 yılı için 3.294 TL)
 • Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması,
 • Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmaması,
 • En geç kesin kayıt tarihi itibariyle SGK’ya Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi,

Gerekiyor.

Anne, çocuk bakıcısına ödeyeceği ücreti, proje kapsamında Halk Bankası nezdinde kendi adına açtığı TL hesabından, yine proje kapsamında çocuk bakıcısı tarafından Halk Bankası nezdinde açılmış olan TL hesabına yapacağı havale ile ödeyecek.

Çocuk Bakıcısı Ücreti

2016 yılı için annenin, bakıcı hesabına yapacağı havale tutarının 2016 yılı için Gelir Vergisinden muaf kişilerin tabi olduğu Net Asgari Ücret olan 1399,95 TL’den az olması gerekiyor.

Çocuk Bakıcısı Primi

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesine göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam % 37,5 prim ödemeleri gerekiyor. Cari asgari ücret için bu oran 617,63 TL demek oluyor.

Çalıştırılacak Çocuk Bakıcısının;

 • T.C. vatandaşı ve kadın olması,
 • İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illerinden birinde ve istihdam edecek kişiyle aynı ilde ikamet ediyor olması,
 • Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde ikamet ediyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması,
 • Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olması,
 • En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olması,

Şart bulunuyor.

1.derece akrabalara anne ve baba, ikinci derece akrabalara kardeşler, büyükanne, büyükbaba, torunlar, 3.derece akrabalar amca, hala, dayı, teyze, yeğen olduğundan çocuğun büyükanne ve büyükbabalarının, eğer evde kalarak bakıcılık yapacaksa çocuğun hem anne hem de babasının kardeş, büyükanne, büyükbaba, amca, hala, dayı, teyzelerine, yeğenlerine kadar akrabaları proje kapsamında bakıcı olarak çalıştırılamayacak.

Bakıcı değiştirmek isteyen annelerin, eski bakıcının işten ayrıldığını EK-9 İşten Çıkış Bildirimi ile SGK’ya bildirmeleri gerekiyor.

Ön Kayıtlar

Ön Kayıtlar 28 Kasım 2016 tarihinden itibaren SGK web sitesinden yapılabiliyor.

Ön kayıtta müracaatçılara kesin kayıt için randevu gün ve saati veriliyor.

Yorumlar