BIST 1.342
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 458,28
YAZARLAR

Emeklinin 100 TL zammı 2017'de ne olacak?

Hesaplama şeklinin farklılığından dolayı 2017 yılında emekli olacak Emekli Sandığı emeklileri 100 TL'lik zamdan faydalanabilecek iken SSK ve Bağ-Kur'dan 2017 yılında emekli olacakların 100 TL ek zammı henüz bulunmuyor.

Hesaplama şeklinin farklılığından dolayı 2017 yılında emekli olacak Emekli Sandığı emeklileri 100 TL'lik zamdan faydalanabilecek iken SSK ve Bağ-Kur'dan 2017 yılında emekli olacakların 100 TL ek zammı henüz bulunmuyor.

4447 sayılı ve 5510 sayılı Kanunların getirdiği emekli aylığı bağlama sistemi nedeniyle düşük prim ödeyenler için reel olarak düşmeye devam eden emekli maaşları için 2015 yılı Temmuz ayında 1000 TL’den düşük emekli aylığı alanlara 100 TL ilave zam verilmişti.

2016 yılı başından itibaren de 2015 yılı Temmuz ayında 100 TL zam alanlar da dâhil olmak üzere tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100 TL’lik bir seyyanen zam daha verilmişti.

Ancak bu zam 2016 yılı sonuna kadar emekli olanları kapsıyordu.

Taban Aylık Farkı

Emekli Sandığı emeklilerine gelince, onlar için zaten 1000 TL’den az emekli aylık alma sorunu bulunmuyordu. Zira Anayasa Mahkemesi 2006 yılı sonunda verdiği iptal kararıyla 5510 sayılı Kanunun emekli aylıkları bakımından birey aleyhine getirdiği zararı 15 Ekim 2008’e kadar memur ya da Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş olanlar için bertaraf etmişti. Nitekim halen em düşük Emekli Sandığı emekli aylığı 1699 TL düzeyinde bulunuyor.

Bununla beraber 2016 yılı başında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri için verilen 100 TL zam Emekli Sandığı emeklileri için de öngörülmüş ve 2015 yılı Eylül ayından geçerli olarak 100 TL’lik zam bu kesime de verilmişti.

Farklı 100 TL

Tabii bu zam verilirken Emekli Sandığı aylık bağlama sisteminin farklı oluşu nedeniyle 100 TL uygulaması da farklı öngörülmüştü.

Emekli Sandığı iştirakçilerinin sosyal güvenlik kesintileri de emekli aylıkları ve ikramiyeleri de Emekli Sandığı matrahına göre hesaplanıyor.

Emekli Sandığı matrahı gösterge aylığı ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, taban aylığı ve zam, tazminat ve benzeri ödemeler karşılığı olan ek tazminattan oluşuyor.

Ek Gösterge Önemli

İşte bu tazminatın hesabı da memurun ek göstergesine göre belirleniyor.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki bu tazminat 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

             – Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240’ı oranı % 255’ine

             – Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200’ü oranı % 215’ine,

             – Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180’i oranı % 195’ine

             – Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine oranı % 165’ine

             – Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130’u oranı % 145’ine,

             – Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 i oranı % 85’ine,

             – Diğerlerinde  % 40’ı oranı % 55’ine,

Yükseltilmişti.

            Artırılan bu oranlar 27.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8047 sayılı BKK ile Eylül 2015 ayından itibaren uygulamaya konulmuştu. 

Dönemine Göre 100 TL’ler

Buna göre tüm memurların Emekli Sandığı matrahları en yüksek devlet memuru maaşını gösteren 9500x0,083084= 789,30 TL'nin yüzde 15'i olan 118,40 TL kadar artmış, bu artış 25 yıl hizmetle emekli olan memur için yaklaşık 89 TL artış, 30 yıl hizmeti olan memur için 95 TL artış, 35 yıllık hizmetle emekli olan memur için 100 TL artış anlamına gelmişti.

2016 yılı Ocak - Haziran ayları arası memur maaş katsayısı ile bu artışlar 25 yıl hizmetle emekli olan memurlar için 95 TL, 30 yıl hizmeti olan memur için 101 TL artış, 35 yıllık hizmetle emekli olan memur için 107 TL artış anlamına;  

2016 yılı Temmuz – Aralık ayları arası memur maaş katsayısı ile ise bu artışlar 25 yıl hizmetle emekli olan memurlar için 100 TL, 30 yıl hizmeti olan memur için 106 TL artış, 35 yıllık hizmetle emekli olan memur için 113 TL artış anlamına gelmişti.

2017 yılı için de enflasyon farkı verilmese bile seyyanen 100 TL artış 25 yıl hizmetle emekli olan memurlar için 102,70 TL, 30 yıl hizmeti olan memur için 109,50 TL artış, 35 yıllık hizmetle emekli olan memur için 116,35 TL artış anlamına gelecek.

Emekli Sandığı’nda 100 TL Sürekli

Bu artıştan 2017 yılı ve sonrasında emekli olan Emekli Sandığı emeklileri de doğrudan faydalanmış olacak.

Oysa 2017 başından sonra emekli olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri mevcut durumda 100 TL seyyanen zamdan faydalanamamış olacaklar.

4447 ve 5510 sayılı Kanunların getirdiği “düşük prim ödeyenler için düşük aylık” sendromu devam ettiğinden 750, 800, 850 TL gibi SSK ve Bağ-Kur aylıkları da bağlanmaya devam edeceğinden “İlave 100 TL aylığa” 2017 yılından itibaren emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ihtiyaç duyulmaya devam edilecek.

Olması Gereken

Bu bakımdan ilave bir düzenleme ile 2017 yılı başından itibaren emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 100 TL farkın karşılanması 750-800-850 TL düzeylerinde bağlanacak emekli aylıklarının bir nebze olsun artırılması yararlı olacaktır.

Yorumlar