YAZARLAR

İnternet haberciliği üzerine

Demokrasilerin güçlülük noktalarından biri, siyasal iktidarın ve bütün güç merkezlerinin denetlenebilmesini sağlayan özgür bir basının varlığıdır.

    Demokrasilerin güçlülük noktalarından biri, siyasal iktidarın ve bütün güç merkezlerinin denetlenebilmesini sağlayan özgür bir basının varlığıdır.
    Basın özgürlüğü, demokrasinin en temel vazgeçilmezlerinden biridir ve halkın öğrenme hakkının en önemli güvencesidir. Vatandaşların doğru kararlar alabilmeleri, tercihlerini özgürce oluşturabilmeleri ancak haber alma özgürlüklerinin kısıtlanmadığı ortamlarda mümkündür. Bu noktada haber alma kanallarının, toplumu bilgilendiren mecraların çeşitliliği, yaygınlığı bir demokrasinin en önemli sigortalardan biridir. Bu çeşitlilik daraldığı oranda halkın haber alma hakkı bundan zarar görecektir.
    Yazılı basında ve televizyon kanallarındaki çeşitliliğe son dönemde çok etkili bir mecra olarak internet de eklenmiştir. İnternet gazeteciliği, halkın -doğrudan ve süratli bir şekilde- bilgi alma kanallarının çeşitlenmesinde bir devrim yaratmıştır.
    İnternet gazeteciliğinin sağladığı büyük imkan ve fırsatların yanı sıra pek çok sorun yarattığını da kabul etmeliyiz. Bu alandaki hukuksal çerçevenin yetersizliği ve ayrıca geleneklerin henüz tam anlamıyla yerleşmemesinin yol açtığı bir dizi sorundan söz edebiliriz. Ayrıca, kimliksiz, künyesi belli olmayan ve gazeteciliğin etik kurallarını gözetmeyen sitelerin yarattığı sıkıntılar da bir başka sorunlu alanı gösteriyor.
    Zaman zaman bu tür mecraların ciddi anlamda haber kirliliğine yol açtığını da görebiliyoruz. En basitinden bir gazeteye karşı hukuki açıdan hakkınızı arayabilmenizin yolları açıkken, bu tür siteler karşısında hukuk yolları daha sıkıntılı bir şekilde işliyor.
    Her yeniliğin başlangıç dönemlerinde belli bir kargaşanın yaşanması kaçınılmazdır. Hukuki çerçevenin oturması, geleneklerin yerleşmesiyle birlikte bu sorunların da aşılması beklenmelidir. Bu açıdan belli bir mesafe alınmıştır ama yeterli değildir.
   “İnter”, Türkiye’de gazeteciliğin bu yeni serüveninde iki nedenle önem taşıyor.
   Bunlardan birincisi, bu sektörün ilklerinden biri. Tam 13 yılı geride bırakmış olması müesseseleşme açısından hiç de yabana atılacak bir süre değil.
   İkincisi, bu mecraya belli bir düzeni getirme, kuralları yerleştirme gayreti içinde olan sayılı markalardan biridir.
   Bu çerçevede internet gazeteciliğinde Türkiye’deki öncü isimlerden biri olan Hadi Özışık’ın bu alandaki sorunlarla ilgili bir farkındalığın oluşması, ayrıca bu mecranın yazılı basın ve televizyonla eşit bir statü kazanması için sarf ettiği çabayı  uzun bir zamandır yakından izliyorum.
   İnter’u 14’üncü yılına ulaşması vesilesiyle kutluyorum.

Yorumlar