HABER / GÜNCEL

İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer açıkladı: Kürtaj yaptırmanın günahı nedir?

Gebeliğin altıncı haftası dolmadan ise cenin aldırılır mı? Kürtaj yaptırmak günah mı? İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer cevapla.tv'nin sorularını cevapladı.

Gebeliğin altıncı haftası dolmadan ise cenin, ruhu olan bir insan değildir. Ama bir insan başlangıcıdır. Dolayısıyla yine de çok ciddi sebepler olmadan ona da müdahale caiz görülmez.İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer 'Kürtaj yaptırmak günah mı?' sorusunun cevabını cevapla.tv izleyenlerine anlattı. 

Kürtajın hükmünü anlayabilmemiz için şunları da bilmemiz gerekir:

Din Allah"ın gönderdiği vahiy ve bu vahyin peygamberce yaşanmasıdır. Buna Kur"an ve Sünnet diyoruz. Fıkıh ise sürekli değişen hayatı, zamanla ortaya çıkan durumları ve olayları bu kaynaklara göre anlamak, yorumlamak ve hükümlerini bulmaktır. Bunu tersinden de söyleyip; fıkıh, bu iki kaynağı tarihsel durumlara ve olaylara göre anlamak ve yorumlamaktır da diyebiliriz. Bunun sonucu şudur: Zamana bağlı bir fıkhî yorum ya da anlayış sadece kendi zamanıyla sınırlı kalabilir. Yani yorum tarihseldir, ama naslar tarihsel değildir. Buradan hareketle biz bugün diyoruz ki, ceninin anne rahminde canlanma süresi fıkıh ve tefsir kitaplarımızda söylendiği gibi 120 gün değil, 40-45 gündür. Selefimiz öyle anlamakta mazur idiler. Çünkü o zaman onlara verilen bilimsel bilgi bu idi, onlar da hükümlerini kendi zamanlarındaki bilimin verilerine dayandırmak zorunda idiler. Yani 120 gün, naslar tarafından söylenmiş değildi. Bir hadisi şerifte yaklaşık olarak şöyle deniyordu: "Sizin her birinizin yaratılışı annesinin karnında kırk günde derlenip toparlanır. (Yani artık bir insan haline gelirsiniz). Sonra cenin bu sürede bir çengel, sonra bu sürede bir et parçası olur. Sonra da melek gelip ona ruh üfler ve kaderini yazar". O zamanki bilgilerle bunu anlamaya çalışan fakih ve müfessirler "bu sürede", "bu sürede" ifadelerini ayrı birer kırk gün olarak düşünmüşler ve toplamının 120 gün edeceğini, yani cenine ancak 120 gün sonra ruh üfleneceğini düşünmüşler. Çünkü hadisi şerif böyle de anlaşılabilirdi ve onlar da böyle anlamakta mazur idiler. Oysa Müslim"in Kader bahsindeki üçüncü hadisi şerif zaten gebelik üzerinden 40-45 geçince meleğin gelip cenine ruh üflediğini söylüyordu ve hadisteki "bu sürede", "bu sürede" ifadelerinin, "bu ilk kırk günde" anlamına geldiği bundan çıkarılabilirdi. Ama o zaman muhtemelen bunun üzerinde düşünmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Günümüzde bunun böyle olduğu anlaşıldı ve böylece ceninin altı haftalıkken artık bir insan olduğu sonucuna varılmış oldu.

Kaynak: cevapla.tv

Yorumlar