HABER /  GÜNCEL

Hükümet bor madenini özelleştiriyor

Geleceğin silah ve teknolojisinde önemli bir hammade olarak stratejik bir öneme haiz olan bor madenleri özel sektörün kullanımına açılıyor.

Madenleri işletmekle görevli KİT'ler, cevher mülkiyetini üçüncü şahıslara devretmemek kaydıyla, üretim ve zenginleştirme aşamalarında hizmet alım yöntemi kullanabilecek.

''Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'', TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarı, madenleri işletmekle görevli KİT'lere, yetkili organlarının alacağı gerekçeli karar üzerine cevher mülkiyetini üçüncü şahıslara devretmemek kaydıyla, üretim ve zenginleştirme aşamalarında hizmet alım yöntemi kullanabilmesine imkan tanıyor.

Tasarıyla; madenlerin üretim ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle, ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilecek. Ancak üçüncü şahıslara gördürülecek işlerin ihale süresinin 3 yıldan fazla olması durumunda konuya ilişkin talepler, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacak.

Tasarının gerekçesinde, ''Temel faaliyet alanı olan üretim aşamasında günün teknolojisine uygun üretim yöntem ve şekillerini kullanmak ya da ekonomik fayda sağlamak suretiyle madenlerden beklenen gelir elde edilmiş olacaktır. Böylece özellikle Bor madeninde pazar payının azalması riski ortadan kalkacak ve KİT'ler dinamik bir yapıda üretim yapabilecek ve yaptırabilecek'' deniliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD uçağı Kore'ye düştü!
ING Bank gayrimenkulleri satışta!
Mobil iletişime BİMcell de katıldı
Cemil İpekçi inat uğruna şarkıcı oluyor
Ufukta yağış görünüyor mu?
YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar 2 yorum