BIST 7.829
DOLAR 28,93
EURO 31,22
ALTIN 1.891,70
HABER /  POLİTİKA

Gülden sıcak mesajlar

Gül her kesime hitap etti. Bazı başlıklar öne çıktı. Endişe edenlenlere seslendi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Kapım herkese açık olacak. Aralarında ayrım gözetmeksizin, bütün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde olacağım'' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulunda andiçti.

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanlığına seçilen Abdullah Gül, and içmek üzere Dışişleri Konutu'ndan TBMM'ye geldi.

Gül'ün TBMM'deki yemin törenine gitmesi için Çankaya Köşkü'nden forsu kapalı araç gönderildi.
    
Abdullah Gül, forsu kapalı araçla saat 17.45'te Dışişleri KOnutu'ndan
TBMM'ye ulaştı.

Gül, Meclis'te askeri törenle karşılandı. Köksal Toptan yemin törenini ile ilgili ayrıntılar aktardı.

''En yaşlı başkanvekili'' sıfatıyla Eyyüp Cenap Gülpınar eşliğinde Başkanlık Divanı arkasındaki kapıdan Genel Kurul Salonuna giren Gül, ayakta karşılandı. Gül, salona girdikten sonra andiçmek üzere doğrudan kürsüye geldi.

Gül, daha sonra Anayasa'nın 103. maddesinde ifade edilen şu ant metnini
okudu:
    
''Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve
inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve
refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve
temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye
Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''
    
Gül'ün andiçmesini, Genel Kurulda bulunan milletvekilleri ve konuklar ayakta izledi. Bu sırada TBMM Başkanvekili Gülpınar, Gül'ün sağ tarafında ayakta
bekledi.


Andiçme sona erdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından İstiklal Marşı seslendirildi. İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Gül, bir teşekkür konuşması yaptı.
    
Genel Kurulda İstiklal Marşı okunurken, TBMM ön bahçesinde bulunan askeri bando da İstiklal Marşı çaldı ve bu sırada göndere Cumhurbaşkanlığı Forsu çekildi.

Gül, kürsüye alkışlar arasında yöneldi..Cumhurbaşkanlığı yemininden sonra istiklal marşı okundu. Ardından alkışlar arasında kürsüye yöneldi. 

Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Genel Kurulunda andiçmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasına, ''Ülkemiz demokrasisinin ne kadar olgunlaştığını hem
kendimize hem de bütün dünyaya bir kez daha gösterme fırsatı bulduğumuz bir dönemden geçiyoruz'' diyerek başladı.
    
''BÜYÜK ATATÜRK'ÜN HEDEFİ, DAİMA AKLIMIZDA OLMALI''-
    
Kısa bir süre önce bütün dünyanın takdirle izlediği bir genel seçim
yapıldığını ve bugün de cumhurbaşkanı seçiminin en güzel biçimde tamamlandığını belirterek Gül, ''Beni ülkemizin 11. cumhurbaşkanı olarak seçen yüce heyetinize en içten şükran duygularımı sunuyorum'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti:

''Bizler Türk milleti olarak, nice büyük devletler kurmuş, cihanşümul
imparatorluklara sahip olmuş bir milletin, şerefli bir tarihin mirasçılarıyız.
Başta devletin değişik kademelerinde yer alanlar olmak üzere, hepimiz, ilelebet yaşatmaya kararlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmesi için elbirliğiyle çalışmalıyız. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Atatürk'ün koyduğu, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' hedefi daima aklımızda olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugünlere, varlığını ve gücünü
pekiştirerek ulaşmış bulunuyor. Biz bu Cumhuriyeti kolay kurmadık, bugünlere zahmetsiz gelmedik. Aziz vatanımızın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulanmış olması, bunun kanıtıdır. Cumhuriyetimizi kuran kadronun, önce saldırgan güçlere karşı bir İstiklal Savaşı vermesi, ardından da ülkemizi çağdaş milletler topluluğunun saygın bir üyesi yapmak üzere olağanüstü çabalar göstermesi gerekti. O dönemde ne büyük fedakarlıklara katlanıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yüce Meclis, o fedakar kadronun hepimize armağanıdır.''
    
''TARAFSIZLIĞIMI TİTİZLİKLE KORUYACAĞIM''
     
TBMM'nin milletin iradesiyle oluşan ve varlığıyla o iradeyi temsil eden,
ülkemizin bugünü ve geleceğiyle ilgili bütün kararların alındığı yegane çatı
olduğuna işaret eden Abdullah Gül, ''Yüksek katılımla gerçekleşen son genel
seçimin oluşturduğu heyetiniz, milli iradeyi en geniş ve en güçlü bir biçimde
temsil etmektedir. Demokrasimizin katılımcılık ve temsil özellikleri, bu seçimle daha da güçlenmiştir. Sizler gibi geniş temsil kabiliyetine sahip bir heyetin
takdirlerine mazhar olmayı, kendim için büyük bir onur sayıyorum. Üstlendiğim şerefli görevin sorumluluğunu yerine getirirken, milletimizin siz değerli temsilcilerinin desteğine her zaman ihtiyaç duyacağım tabiidir'' diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve bugüne kadarki tüm cumhurbaşkanlarını saygıyla, ahirete intikal edenleri rahmetle andığını ve millet adına hepsine şükranlarını sunduğunu ifade eden Gül, ''Görevimin zorluğunun idrakindeyim. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli çalışmasını gözetir. Bunları yerine getirmek, bir anayasal gerekliliktir. Görevde bulunacağım süre içerisinde hiçbir ayırım yapmaksızın bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağım. Tarafsızlığımı titizlikle koruyacağım ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını sağlamak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim'' dedi.
    
''LAİKLİK İLKESİNİN DEĞERİ...'
     
''Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Anayasamızın değişmez hükümleriyle belirlenmiş bu nitelikler bir bütündür ve her biri hiç kuşkusuz Cumhuriyetimizin temel değerleridir. Bu ilkelerin hepsini, hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadan savunmak ve her fırsatta güçlendirmeye çalışmak azmi ve kararlılığı içinde olacağım'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden laiklik, bir hak ve özgürlükler sistemi olan demokrasi içerisinde farklı hayat tarzları için özgürleştirici bir model olduğu kadar, bir sosyal barış kuralıdır da... Yalnız bu kadar da değil; hemen her toplumda zaman zaman baş gösteren çatışma ve kavga unsurlarını daha baştan ortadan kaldırmanın en kestirme yolu da yine laiklik ilkesine bağlılıktır. İçinde yer aldığımız coğrafyaya özgü gerçekleri ve hassasiyetleri düşündüğümüzde, din ve vicdan özgürlüğünü de içinde barındıran laiklik ilkesinin değerini daha iyi kavramış oluruz.

Dikkatlerinizi çekmek istediğim önemli konuların en başında demokratik
sisteme duyulması gereken güven geliyor. Vatandaşın yöneticilerini kendisinin seçtiği demokratik sistem, hukukun evrensel ilkelerine bağlı, hak arama
yollarının açık olduğu, temel hak ve özgürlüklerin bireysel veya örgütlü olarak sonuna kadar kullanılabildiği bir yapıdır. Ülkelerin gelişmesi ve insanların
mutluluğu için asgari şart, açık bir topluma dönüşmektir. Anayasamızda da yer alan, fikir ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, insanlarımızın onurlu bir hayat sürdürebilmelerinin de teminatıdır. Şiddeti beslemeyen her türlü fikrin serbestçe ve korkusuzca ifade edilebildiği bir açık toplum olma hedefinden asla sapmamalıyız. Çağdaş dünya, nicedir, özgürlüklerden korkmamayı öğrendi; bizler de özgürlüklerimize en hayati değerlerimiz olarak her durumda sahip çıkmalıyız.''
     
''ÇOĞULCULUKLA BESLENDİĞİ ORANDA...''
     
Günümüz dünyasında, farklı özelliklerin vurgulandığı, değişiklikten ve
çeşitlilikten korkulmayan bir anlayışın daha fazla kabul görmeye başladığını dile getiren Gül, ''Bizi millet yapan değerler yerli yerinde ise anayasal düzenin
temel ilkeleri yerleşmiş ve herkes tarafından gözetiliyor ise böyle bir ortamda, farklılık ve çeşitliliklerimiz bizim için zafiyet unsuru değil, aksine en büyük
zenginliğimiz olacaktır. Bu gerçeği görebilirsek, birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi daha da sağlamlaştırabiliriz. Demokratik kültürümüz
çoğulculukla beslendiği oranda, bizi biz yapan değerlere daha kolay sahip
çıkabiliriz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

''Hepimizin bildiği gibi, devlet, insanların mutluluğunu, huzurunu, refahını, güvenini sağlamak için vardır. Bir tek vatandaşının dahi, din, dil ve etnik özellikleri yüzünden ya da ekonomik durumu nedeniyle kendisine karşı
ayrımcılık yapıldığını, horlandığını hissettiği bir ülke, çağdaş bir ülke olma
vasfı taşıdığını iddia edemez.

Devlet görevinde, üzerine titrenmesi gereken en önemli nokta, insan odaklı
bir hizmet anlayışının hakimiyeti olmalıdır. Asıl olan vatandaşın doğuşuyla
kazandığı temel haklarıdır. Bu da devlet adına hareket eden, her kademeden
bürokratların, her eğilimden siyasilerin, öncelikle vatandaşın hak ve hukukunu korumakla görevli olduklarının bilincinde bulunmalarını gerektirir.

Kadın-erkek eşitliğinin tam olarak sağlandığı, kadınlarımızın hayatın her
alanına aktif olarak katılabildiği şartların gerçekleştirilmesi öncelikli
hedefimiz olmalıdır. Bu amaca hizmet edecek her adımınıza destek olacağımı
bilmenizi isterim.''

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül, ''Kapım herkese açık olacak. Aralarında ayırım gözetmeksizin, bütün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde olacağım'' diye konuştu.

Gül, ''Bana tevdi ettiğiniz bu onurlu görevi yerine getirirken, milletimizin ve onun iradesinin yansıdığı Yüce Meclisin desteğini her zaman ve her şartta arayacağım'' dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulunda andiçmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi ve sosyal barışın sürdürülmesini sağlayan en önemli unsurların başında adalet duygusunun, vatandaşlar arasında yerleşmesinin geldiğini söyledi.

Hukuk devleti olmanın temelinde adalet ilkesinin bulunduğuna dikkati çeken Gül, ''Türkiye Cumhuriyeti, adalet mekanizmasının en süratli biçimde işlediği, insanların hak duygularının zedelenmediği, vicdanların tatmin olduğu bir devlet olmak zorundadır; bunu sağlayacak olan da siz değerli milletvekillerinin kararlılığıdır'' diye konuştu.

Vatandaşları devletine kopmaz bağlarla bağlayacak, demokratik sisteme sahip çıkma ihtiyacını artıracak, gurur ve onurunu takviye edecek olan unsurun, güçlü bir toplumsal güven duygusu olduğunu belirten Gül, toplumsal güveni sarsan hastalıkların başında yolsuzluk ve haksızlıkların geldiğini, yolsuzluk ve haksızlığın ortadan kaldırılmasının en etkili yönteminin ise kamu hayatında şeffaflığın sağlanması olduğunu ifade etti.

Gül, ''Her vatandaş, ihtiyacı olan her bilgiye en kısa sürede erişebilmelidir. Bireylerin doğru bilgiye ulaşabilmesinin en kestirme yolu ise bağımsız, tarafsız ve sorumluluğunu müdrik bir medyanın varlığından geçer'' dedi. Gül, şöyle devam etti: ''Çağdaş bir hukuk sistemine, şeffaflık ve istikrara sahip olması, Türkiye'nin gücüne güç katacak, dünyanın diğer ülkeleri gözündeki saygınlığını artıracaktır. Kendine güvenen bireylere ve güçlü bir toplum yapısına sahip olabilmek için, eğitimde, ekonomide, kamu görevlerinde, devlet imkanlarından yararlanmada, hemen her alanda, fırsat eşitliğinin bütün vatandaşlara sağlanması elzemdir.''

AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, hedefini doğru seçtiğini, o hedefe ulaşma yolunda şimdiye kadar büyük mesafeler kat ettiğini belirterek şunları söyledi: ''3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerine başladığımız Avrupa Birliği yolunda kararlı bir biçimde ve kendi irademizle yürümeye devam etmeliyiz. Avrupa Birliği üyeliği hedefi, siyasi ve ekonomik reformları daha ciddi bir kararlılıkla gerçekleştirmemiz, ülkemiz için gereklidir. Avrupa'daki siyasi konjonktür her zaman değişebilir.

Bizim için önemli olan, çağdaş standartlara ulaşabilmek için gerekirse müzakere fasıllarını kendimiz açıp kapama iradesini gösterebilmemizdir. Reformlarını aksatmadan hayata geçirerek Avrupa Birliği ile her alanda uyum sağlamış bir Türkiye, zamanı geldiğinde, kendi tercihini kendisi yapacaktır. Reformlarımızı, başkaları istiyor diye değil, kendimiz, kendi halkımız için gerçekleştirmeliyiz. Kendini yenilemiş güçlü bir Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda önüne çıkartılacak engelleri aşması çok daha kolay olacağı gibi, zaman içerisinde o engellerin de fazla bir anlamı kalmayacaktır. Bunu başarmak bizim elimizdedir.''

''TÜRKİYE, ÇEVRESİNDE GÜVENLİ BİR ADA OLMALI''

Cumhuriyetin 100. yıldönümüne erişildiğinde, güçlü ve sarsılmaz demokratik kurumları, istikrara kavuşmuş dev ekonomik gücü, birbirine güvenen insanları ve farklılığı zenginlik sayan anlayışın kökleşmiş olduğu toplum yapısıyla, Türkiye'nin, dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağına inandığını ifade eden Gül, güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olan Türkiye'nin, bu özellikleriyle, hem kendi vatandaşlarını mutlu edeceğini, hem de bölgesine huzur ve istikrar getireceğini söyledi.

Gül, ''Riskli bir coğrafyada yaşıyoruz; bu coğrafyada, Türkiye, çevresi ve dışarıdan bakanlar için tam anlamıyla güvenli bir ada olmalıdır'' dedi. Gül, şöyle devam etti: ''Bunun için de bu hafta boyunca kutlayacağımız zaferlerimizi borçlu olduğumuz, dünyanın takdir ve gıptayla baktığı, bağımsızlığımızın sembolü, güçlü, modern ve etkili Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün yüksek tutulması, ulusal bekamızın kaçınılmaz gereğidir. Asayiş ve huzurumuzun güvencesi olan fedakar emniyet güçlerimizi de yeni ortaya çıkan güvenliği bozucu eylemler karşısında daha da güçlendirmeliyiz.

Unutmayalım; Vatandaşı rahat ve huzur içerisinde başını yastığa koymayan bir ülkenin kalkınması, refah düzeyini artırması mümkün değildir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terörist eylemlere karşı etkili mücadelemiz, büyük bir kararlılıkla sürdürülecektir. Bu uğurda verdiğimiz şehitler, kaybettiğimiz vatan evlatları, hepimizin yüreğini dağlıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, ama devletimiz acıları dindirmek, ateşi söndürmek için vardır. Şehit aileleri ve yakınlarının, şehitlerimizin bizlere birer emaneti olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız.''

''YURTTA SULH, CİHANDA SULH''

''Yurtta sulh, cihanda sulh, bundan böyle de temel ilkemiz olmalıdır'' diyen Gül, ''Doğusu ve batısıyla, güneyi ve kuzeyiyle bütün ülkenin eşit şartlar içerisinde refahı paylaşması, huzur ve istikrarı yaygınlaştıracak, bireyler arasında kardeşlik duygularını pekiştirecek, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracaktır'' dedi. Gül, şunları söyledi: ''Yakın ve uzak komşularımızla, karşılıklı güven ve saygıya dayalı onurlu bir işbirliği zemini oluşturmalıyız. Türk devletleri ve topluluklarıyla ilişkilerimizi tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum ve özel bir hassasiyetle takip edeceğim. Komşularımızla ilişkilerimizi her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla sürdürürken, dünyadaki gelişmelere de kayıtsız kalmadan, inisiyatifi her zaman elimizde tutacak aktif politikalar uygulamalıyız.''

''REKABET GÜCÜ OLAN, VERİMLİLİĞİ ESAS ALAN EKONOMİ...''

Cumhurbaşkanı Gül, herkesin, sosyal devlet anlayışının gereklerinin neler olduğunun, sosyal güvenlik sisteminin daha da yaygınlaştırılması ihtiyacının, sağlık alanında alınacak mesafeler bulunduğunun, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yeni atılımlar yapılması gerektiğinin farkında olduğunu belirterek, ''İstikrara kavuşmuş, uluslararası rekabet gücünü yakalamış ekonomimizin dengelerini bundan böyle de korumalıyız. İçe kapalı ekonomilerin, günümüz dünyasında ayakta kalma şansı yoktur; tam rekabetin kanalları, içeride ve dışarıda daima açık olmalıdır.

İnsanımızın özlenen bir refah düzeyine kavuşmasının ve ülkemizin övünülecek bir noktaya taşınmasının en önemli unsuru, rekabet gücü olan, etkinlik ve verimliliği esas alan bir ekonomidir'' diye konuştu. Gül, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sözlerime son verirken, kararlılığımı bir kez daha en güçlü biçimde ifade etmek isterim. Bana tevdi ettiğiniz bu onurlu görevi yerine getirirken milletimizin ve onun iradesinin yansıdığı Yüce Meclisin desteğini her zaman ve her şartta arayacağım. Kapım herkese açık olacak. Aralarında ayırım gözetmeksizin, bütün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde olacağım. Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin üzerine titreyeceğim.

Şeffaflık içinde, tam bir tarafsızlıkla, bütün vatandaşlarımı kucaklayarak yoluma devam edeceğim. Gücüm yettiğince, vatandaşlarımın huzuru, ülkemin esenliği yolunda çaba sarf edeceğim. Kimsenin kimseyi ezmediği, keyfiliğin hüküm sürmediği, hak kullanımı açısından zayıfla güçlü arasında hiçbir fark bulunmayan, vatandaşın haklarının korunup kollandığı, içeride güçlü, dışarıda saygın bir Türkiye ideali için var gücümle çalışacağım. Bu uğurda Allah beni mahcup etmesin. Asil milletimizi ve sizleri en derin saygı, sevgi ve minnet duygularıyla yeniden selamlıyorum.''