BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
YAZARLAR

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!..

2010 yılında kurulan “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi”nin,  kurucusu
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü olup, beş kurucu vakfı vardır;

Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı
Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı
Nurbanu Valide Sultan Vakfı
Hatice Sultan Vakfı
Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı

Üniversitede 7 Fakülte, iki, Yüksek Okul faaliyettedir. Altı yerde yerleşkesi vardır;

Rektörlük - Fatih Yerleşkesi  

Haliç Yerleşkesi

Kandilli Yerleşkesi     

Küçük Çamlıca Yerleşkesi

Topkapı Yerleşkesi (Yenikapı Mevlevihanesi)

Üsküdar Yerleşkesi (Atik Valide Külliyesi)

WEB sayfasında “kuruluş amaçları şöyle belirtilmiş;

 “• Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek.
 • Ülkemizin ve milletimizin geleneksel birikimini çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak.
   • Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.
  • Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.
   • Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak.”

“Temel değerler” başlığında;

“•İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,

• Bilimsel ve akademik özgürlük,

•Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,

•Liyakat,

•Güvenirlilik,

•Üretkenlik,

•Paydaş memnuniyeti,

•Katılımcılık,

•Çözüm odaklılık,

•Şeffaflık,

•Toplum sorunlarına duyarlılık.

Gelelim misyon ve vizyona (Sıralama böyle olmalıdır)

Misyonumuz (Yanlış): “eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.”

Paragraf Türkçe bakımından da hatalıdır. Bir cümle; “…geliştiren” diye başlayıp,” …mek” ile bitemez.

Misyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle):

“Eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı üretken bireyler yetiştiren, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlayan bir eğitim kurumudur.”

Vizyonumuz (Vizyon olmak şartı ile Doğru):

Vizyon: “Ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.”

Elbette, 9 yılda, 6 mezun veren bir kurum olarak;

Ne gibi üretim yaptığı?,

Farklı neler geliştirdiği?,

Hangi bilgiyi insanların yararına kullandığı?,

Kültürel mirasa ne gibi katkılarda bulunduğu?  v.b. çıktılar bilinmemektedir.

 Not: Bu yazımı, diğer misyon-vizyon yazılarımla değerlendiriniz.

Yorumlar