YAZARLAR

Eğitim giderlerinizi “verginizden düşebilir” siniz…

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı…Günümüzün “en pahalı yatırım araçlarından birinin” eğitim olduğu düşünüldüğünde okulların açılması demek, “velilerin de okul masraflarının başlaması” anlamına geliyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı…

Günümüzün “en pahalı yatırım araçlarından birinin” eğitim olduğu düşünüldüğünde okulların açılması demek, “velilerin de okul masraflarının başlaması” anlamına geliyor.

Bu masraflar sadece defter, kitap ve kıyafetten ibaret de değil. Okul servis ücretleri, yemek ücretleri, yurt ücretleri, özel okul ve vakıf üniversitelerine yapılan ödemeler de düşünüldüğünde hiçte “yabana atılamayacak tutarlara” ulaşıyor.

Hatta bir yıl için neredeyse küçük bir daire veya ortalama bir otomobil fiyatı isteyen (Ne kadar vicdani size bırakıyorum) özel okulların varlığı, “Günümüzün en pahalı yatırım araçlarından biri eğitimdir.” deyiminin doğruluğunu da kanıtlıyor.

Gelelim eğitim giderlerinin “vergiden düşülebilmesi” durumuna…

Hemen belirtmekte fayda var, halk arasında kullanılan “vergiden düşme” tabiri her ne kadar sıklıkla kullanılıyor olsa da aslında yanlış bir tabirdir. Doğrusu, ‘eğitim giderleri vergiden değil, verginin hesaplandığı toplam gelirden’ düşülebilmektedir.

Kimler Yararlanabilir…

Beyan edilen gelir türünün önemi olmayıp, yıllık gelir vergisi beyannamesi veren “gerçek kişiler”; “kendisi, eşi ve çocuklarına ait” eğitim harcamalarını, o yılın gelir vergisi beyannamesinden indirebileceklerdir. Yani;

- Bakkal, lokantacı, mobilyacı, konfeksiyoncu, emlakçı gibi gelir vergisi mükellefleri,

- Avukat, doktor, mali müşavir gibi serbest meslek erbapları,

- Kira geliri dolayısıyla Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi verenler,

- Kâr payı, temettü geliri beyan eden şirket ortakları,

- Diğer kazanç ve iratlara ait beyanname veren gerçek kişiler,

Kendisi, eşi ve çocukları (çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması) için yapmış olduğu eğitim harcamalarının; yıllık gelirinin “YÜZDE 10’unu” aşmayan kısmını, gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu yapabileceklerdir. (Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/2) Bu konuya bir örnek vermek gerekirse;

2017 yılında 150 bin TL kira geliri beyan eden ve çocuğu için 20 bin TL eğitim harcaması yapan Ahmet Bey, 2018 yılı gelirinden 15 bin TL (Gelirinin en fazla yüzde 10’u) indirebileceğinden, Ahmet Bey’in vergi hesaplaması yapacağı matrah 135 bin TL’ye düşecektir. Bu durumda Ahmet Bey, “5.250 TL daha az vergi” ödeyecektir. (Kira gelirinden düşülecek istisna ve indirimler hesaba katılmamıştır.)

Memur ve İşçiye Yok…

Memurlar veya bordrolu olarak çalışan işçiler; ‘Biz de eğitim harcaması yapıyoruz, bize de bir avantaj yok mu?’ diye soruyorsanız hemen söyleyeyim, maalesef sizler için herhangi bir vergi avantajı yok…

Avantajdan yararlanma şartları…

Bu avantajdan yararlanmanın bir de bazı şartları var. Bunlar;

- Harcamanın Türkiye’de yapılması. Yani, yurtdışındaki (Kıbrıs dâhil) biz özel okulda okuyanlar bu avantajdan yararlanamıyor.

- Harcamanın yapıldığı eğitim kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişi olması. (Vakıf üniversiteleri kurumlar vergisinden muaf olduğundan ödenen tutarlar indirim konusu yapılamaz.)

- İndirim yapılan tutarın, kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi.

Özetle; vergi mevzuatımızda eğitimin teşvik edilmesi ve eğitim harcaması yapanlara devlet tarafından bir takım avantajlar sağlanması ile ilgili pek çok düzenleme bulunmakta.

Eğitim harcamalarının devlet üzerinden yük kaldırma niteliğinin bulunması, uygulamanın daha hakkaniyetli olması gibi nedenlerle sadece beyanname veren kişilerin değil, “memur ve işçilerin” de bu vergi “avantajından” yararlanmasının sağlanması yerinde olacaktır.

Not: Soru ve görüşleriniz için iletisim@ozkantastan.com adresine mail atabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA TAKİP

facebook.com/s.m.m.m.ozkantastan

twitter.com/ozkantastan1

Yorumlar 2 yorum