YAZARLAR

Eğitim giderlerinizi “verginizden düşebilir” siniz…

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı…Günümüzün “en pahalı yatırım araçlarından birinin” eğitim olduğu düşünüldüğünde okulların açılması demek, “velilerin de okul masraflarının başlaması” anlamına geliyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı…

Günümüzün “en pahalı yatırım araçlarından birinin” eğitimolduğu düşünüldüğünde okulların açılması demek, “velilerin deokul masraflarının başlaması” anlamına geliyor.

Bu masraflar sadece defter, kitap ve kıyafetten ibaret de değil.Okul servis ücretleri, yemek ücretleri, yurt ücretleri, özel okulve vakıf üniversitelerine yapılan ödemeler de düşünüldüğünde hiçte“yabana atılamayacak tutarlara” ulaşıyor.

Hatta bir yıl için neredeyse küçük bir daire veyaortalama bir otomobil fiyatı isteyen (Ne kadar vicdani sizebırakıyorum) özel okulların varlığı, “Günümüzün en pahalı yatırımaraçlarından biri eğitimdir.” deyiminin doğruluğunu dakanıtlıyor.

Gelelim eğitim giderlerinin “vergiden düşülebilmesi”durumuna…

Hemen belirtmekte fayda var, halk arasında kullanılan“vergiden düşme” tabiri her ne kadar sıklıkla kullanılıyorolsa da aslında yanlış bir tabirdir. Doğrusu, ‘eğitimgiderleri vergiden değil, verginin hesaplandığı toplamgelirden’ düşülebilmektedir.

Kimler Yararlanabilir…

Beyan edilen gelir türünün önemi olmayıp, yıllık gelir vergisibeyannamesi veren “gerçek kişiler”;“kendisi, eşi veçocuklarına ait” eğitim harcamalarını, o yılın gelir vergisibeyannamesinden indirebileceklerdir. Yani;

- Bakkal, lokantacı, mobilyacı, konfeksiyoncu, emlakçı gibigelir vergisi mükellefleri,

- Avukat, doktor, mali müşavir gibi serbest meslekerbapları,

- Kira geliri dolayısıyla Gayrimenkul Sermaye İradıBeyannamesi verenler,

- Kâr payı, temettü geliri beyan eden şirketortakları,

- Diğer kazanç ve iratlara ait beyanname veren gerçekkişiler,

Kendisi, eşi ve çocukları (çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması)için yapmış olduğu eğitim harcamalarının; yıllık gelirinin“YÜZDE 10’unu” aşmayan kısmını, gelir vergisibeyannamesinden indirim konusu yapabileceklerdir. (Gelir VergisiKanunu Madde 89/2) Bu konuya bir örnek vermek gerekirse;

2017 yılında 150 bin TL kira geliri beyan eden ve çocuğu için 20bin TL eğitim harcaması yapan Ahmet Bey, 2018 yılı gelirinden 15bin TL (Gelirinin en fazla yüzde 10’u) indirebileceğinden,Ahmet Bey’in vergi hesaplaması yapacağı matrah 135 bin TL’yedüşecektir. Bu durumda Ahmet Bey, “5.250 TL daha az vergi”ödeyecektir. (Kira gelirinden düşülecek istisna ve indirimlerhesaba katılmamıştır.)

Memur ve İşçiye Yok…

Memurlar veya bordrolu olarak çalışan işçiler; ‘Biz de eğitimharcaması yapıyoruz, bize de bir avantaj yok mu?’ diyesoruyorsanız hemen söyleyeyim, maalesef sizler için herhangi birvergi avantajı yok…

Avantajdan yararlanma şartları…

Bu avantajdan yararlanmanın bir de bazı şartları var.Bunlar;

- Harcamanın Türkiye’de yapılması. Yani, yurtdışındaki(Kıbrıs dâhil) biz özel okulda okuyanlar bu avantajdanyararlanamıyor.

- Harcamanın yapıldığı eğitim kurumunun gelir veya kurumlarvergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişi olması. (Vakıfüniversiteleri kurumlar vergisinden muaf olduğundan ödenen tutarlarindirim konusu yapılamaz.)

- İndirim yapılan tutarın, kurumlardan alınacak belgelerletevsik edilmesi.

Özetle; vergi mevzuatımızda eğitimin teşvik edilmesi ve eğitimharcaması yapanlara devlet tarafından bir takım avantajlarsağlanması ile ilgili pek çok düzenleme bulunmakta.

Eğitim harcamalarının devlet üzerinden yük kaldırma niteliğininbulunması, uygulamanın daha hakkaniyetli olması gibi nedenlerlesadece beyanname veren kişilerin değil, “memur veişçilerin” de bu vergi “avantajından” yararlanmasının sağlanmasıyerinde olacaktır.

Not: Soru ve görüşleriniz içiniletisim@ozkantastan.com adresine mailatabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA TAKİP

facebook.com/s.m.m.m.ozkantastan

twitter.com/ozkantastan1

Yorumlar2 yorum