YAZARLAR

Demirel’e 40 Ecevit’e 20 “tek millet” tamam sırada ....

aynı yollarda birleşebiliyor olması toplumun tamamının kan dolaşım sisteminin çalıştığını gösterir.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Göz sadece sınırları görebilir fakat bütün gün içindeki gerçekliği ve gerçeğin tamamını göremez!

15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesini hep birlikte yaşadık.

Bütün Türkiye’nin tamamını gözlem altına aldığımızda görünen fotoğraf bize tek millet olma yolunda gerçekçi adımların atıldığını gösteriyor.

Bir vesile ile sene-i devriyenin hemen ardından Karadeniz’e doğru yolculuğa çıktım. İlk durak yerim Sinop Ayancık ilçesine bağlı bir köyün misafirliğini yapmama olanak sağladı.

Misafir olduğum hanenin 60 yaşın üstündeki ev reisi ile yapılan sohbet memleket meselelerine geldiğinde sordum; “15 Temmuz sene-i devriyesin de ilçenizde ve köyünüzde yaşanan tablo nasıldı?”

Aldığım cevap çok enteresan bir şekilde şaşırtıcı idi.

Ben Demirel öldüğünde aynı gece 40 rekat, Ecevit öldüğünde ise aynı gece 20 rekat şükür namazı kıldım. Bu millet ve vatan Batının kölesi olmuş bir zihniyetin iktidarından kurtulduğu için. 15 Temmuz sene-i devriyelerinde bin rekat şükür namazı kılınmalı. Kılınmalı zira bu tarih bizi biz yapan ve millet şuurunu yeniden yakaladığımız gecedir.”

Israrla siyasi görüşünü sormama istinaden aldığım cevap; Ak Partiye oy vermedim kardeş lakin bu millet Erdoğanın ardından gitmeli bunu biliyorum cevabını aldım.

İlk gece sonrasında karşılaştığım bu tablo ve ülkenin bütününde ki birlik başta da zikrettiğim gibi tek millet olma yolunda gerçekçi adımların atıldığını gösteriyor.

Bu önemli bir başarıdır ve takdire şayandır.

Artık bu millet tek ümmet olmanın bilinci ile bütün dünyaya ve İslam coğrafyasına şahsiyetli duruşun örneğini sunmalıdır.

Kültür ve siyaset planında gitgide Allah'a karşı kayıtsız bir tavır takınan toplumun güç gösterisinin övünüp yüceltilmesini esas alan ve değerlerimizden uzak duruşlardan sıyrılmalıyız.

Batı, Hristiyanlığın Rönesans ile mahvedilip toplumun tamamının sadece dünya merkezli yaşama itildiği için son virajda kendisini dört lastik üzerine yeniden düşürmek için gayret ediyor.

Kültürel dünyanın etiket merkezli çekiciliği ve siyasi mecranın kapital merkezli yaşam tarzı bizi de dinimizden uzaklaştırıyor!

Dahası bütün ümmetin İslam çatısı altında toplanıp kurallarına göre geleceğini inşa edip nesillerini yetiştirmesi gerekirken Batının bile vaz geçmeye çalıştığı seküler yaşantı sahipliği dinimizi eleştirme cüreti ve hadsizliği göstermemize sebebiyet veriyor!

İbni Haldun bir milletin zenginliğini ve ileri olmasını kıymetli madenleri değil hakk perspektifinde çalışmasının oluşturduğunu ifade eder.

Allah ile ilişkimizdeki yolculuğumuzun gerçekliği ve bütünlüğü bizi tek ümmet yapacaktır.

Bir vatanın bütün etnik milliyet sahibi bireylerinin aynı meydanlarda, aynı yollarda birleşebiliyor olması toplumun tamamının kan dolaşım sisteminin çalıştığını gösterir.

Çalıştığının ispatını ve delilini hep beraber müşahede ettik. 

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan gençlerin, kültürel, inanç, hedef, eğitim ve istihdam noktasında kısıtlı imkânların var olduğu bahanesi ile kendilerini yetiştirmemeleri, gelecek için düşündürücü bir mesele!

Ama her nedense aynı genç nesli siyasete payanda yarışında en önlerde görebiliyoruz!

Fikir üretebilen ve medeniyet inşa edebilecek potansiyele sahip her gencimizin ve bireyimizin siyasi ve kültürel mecralarda olması gerekir lakin hamaset hapsinde kalanlar ve köşe kapma yarışında olanlar değil.

Bu ülke sınırları içerisinde bulunan, bütün etnik grupların birliği ile vifak ve ittifakın sağlanabildiğini ispat etti.

Dış güçlerin ve ülke içindeki piyonlarının, kardeşliği engelleme çabalarının yanı sıra, bahaneler üreterek, gelecek, inanç ve vatan kaygısı gütmeyen, amaçsız yetişen ve yetiştirilen genç nesil, tek ümmet yolunda sorun teşkil edecektir.

Türkiye tek millet olma başarısının ardından tek ümmet olma başarısını; vatan, din, kardeşlik ve her şeyden önce Allah sevgisini iliklerine kadar nakşederek sıradaki başarılması gereken sınav olarak görmelidir.

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:


Yorumlar 5 yorum