YAZARLAR

Cumhurbaşkanımızın; “eğitim” ve “Y.Doç.liği kaldırın” talimatları neden sonuçlanamıyor?!..

15 yıldır eğitimde hedefler çiziliyor, ama uygulamalar tam tersi!…

Eğitim….

Cumhurbaşkanımız 15 yıldır eğitim vekültürde istediğimiz başarıyı yakalayamadık dedi. Her iki alanda 6bakan değişti. Söylemde aynı dil konuşuluyor, uygulamada  farklı! Bizce nedeni, “liyakatı öne çıkaran” sisteme  geçilmemesidir. Çözüm bellidir!...

Cumhurbaşkanı (TÜBA)Türkiye BilimlerAkademisi Ödülleri töreninde yaptığı son konuşmasında (12.12.2017)eğitimle ilgili önemli bilgiler verdi, hedefler çizdi:

“1/ Bilim insanoğlunun fıtratındavar olan merakla yürüttüğü ve hiç bitmeyecek olan bir arayışın, birkeşfin adıdır.
2/ Elinizdeki imkanları hangiamaçla kullanacağınız tamamen sizin hayatı ve dünyayı algılamabiçiminizle ilgilidir.
3/ Biz bilimin insanlığın ortakfaydasına hizmet edecek çıktılar üretmesinden yanayız.
4/ Tabi gönül ister ki, dünyanınhuzuruna ve refahına katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar bizimülkemizden çıksın, bizim bilim insanlarımızın damgasınıtaşısın.
5/ Her konu gibi maalesef bilim debelirli ülkelerin tasallutu altındadır. Elbette burada tüm suçu,tüm günahı karşı tarafa yıkıp da kendimizi rahatlatmak kolaylığınakapılmıyoruz, böyle bir lüksümüz yok, hiç şüphesiz bizim deeksiklerimiz, bizim de hatalarımız, yanlışlarımız var.
6/ Birkaç yüzyıl öncesine kadardünyanın tüm önemli bilim insanlarının çekim merkezi olancoğrafyamız, bugün sefalet ve acı içinde kıvranıyorsa öncekendimizi sorgulayacağız, nerede yanlış yaptık, yanlışımız nerede,nerelerde aksaklıklarımız var; bunları bir defa aşmamızlazım.
7/ Teşhisi doğru koymazsak,tespitleri doğru yapmazsak, bundan sonra ne olması gerektiğini dedoğru şekilde belirleyemeyiz. İşte bunun için öncelikle bilimin,bilimsel çalışmaların ve insanlığın bu yolda verdiği mesaininanlamını zihinlerimizde doğru yere oturtmalıyız. Stratejimiziisabetli bir şekilde belirledikten sonra inanıyorum ki işimiz dahakolaydır, aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz.
8/ Türkiye her alanda olduğu gibi,bilimsel çalışmalarda da bölgesinde öncülük etmekmecburiyetindedir. Bunun bir iklim meselesi olduğunubiliyoruz.
9/ Süleyman ile Sinan bir arayagelmeden eser ortaya çıkmıyor; yani mimar ve lider. Ne tek başınaSüleyman’ın, ne de tek başına Sinan’ın buna gücü yetmez, mutlakaikisi birlikte olacak.
10/ Ülkeye hizmet etmek için,millete hizmet etmek için, insanlığa hizmet etmek için çalışmaklazım, kararlılık lazım, vizyon lazım, hepsinden önemlisi aşk veiştiyak lazım.
11/ Sosyal bilimlerde yurt içindeve yurt dışında çok önemli çalışmalara imza atan ciddi biliminsanlarımızın yetişmesini sağladık. Bugün geldiğimiz yerönemlidir, ama asla yeterli değildir. Türkiye yıllarca yurt dışınabeyin göçü veren bir ülke olarak anıldı. Bugün yetişmişinsanlarımızı ülkemizde tutmanın yanında, yurt dışına gitmişolanları tekrar ülkemize getirmenin çabasıiçerisindeyiz.
12/ Her zaman ifade ettiğimiz gibibiz üreten, çalışan, emek veren, ter döken herkesin yanındayız,yanında olmayı sürdüreceğiz.
13/  Biz kendimizegüvendiğimizde, kendimize inandığımızda, kendi hedeflerimize sıkısıkıya sahip çıktığımızda aşamayacağımız hiçbir engel,çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Hem hedeflerimizigerçekleştirmek, hem vizyonlarımızı gerçeğe dönüştürmek için biliminsanlarının desteğine ihtiyacımız var. Burada şahit olduğummanzara, özellikle genç bilim insanlarımızın gözlerinden okuduğumheyecan ve cesaret gelecek için doğrusu bana ümitveriyor.”

Cumhurbaşkanımız kısaca; çalışmak,üretmek, liyakat, strateji belirlemek, öncülük etmek, vizyon sahibiolmak, kararlılık, emek vermek, ter dökmek, heyecan ve cesaret”diyor..

Biz yıllardır nedi(yazı)yoruz?…

Liyakat'a önem verilmemesinden ve yanlış uygulamalardan, başarılı olamıyoruz?

Fin eğitim sistemi modeli, dünyayısollamışken; yeni modeller arayıp, her yıl değiştirmeyegidiyoruz..

 Oysa; gerçekler ve doğrulartek’tir…

Y.DOÇ.LİK-KALKACAK MI? DEĞİL- KALKMALI!..

Cumhurbaşkanımızın talimatı ilebaşlayan YÖK’ün yönetmelik hazırladığını duyurması ile devam edenY.Doç.liğin kaldırılması sürecinde bir sessizlik hakim oldu. BazıProf. lar Y.Doç.liğin kaldırılmaması için gizli kampanyayürütüyorlar, Cumhurbaşkanını ikna ettiklerinisöylüyorlar…Cumhurbaşkanımızın konuyu dile getirmemesi, iknaedilmesinden mi diye de merak ediliyor? Öyleyse büyük bir hayalkırıklığı olacak!...Ancak, biliyoruz ki, Cumhurbaşkanı bir konuyuaraştırmadan, kesin bir dille gündeme getirmiyor. Örnek TEOG.Habertürk’te yer alan YÖK Başkanı’nın açıklaması ise şöyle:Yardımcı doçentlik ve doçentlik aslında ikisinin bir aradadeğerlendirilmesi lazım. Doçentliğe geçiş üniversite kurulutarafından yönetiliyor. Yardımcı doçentlerimizin en fazla şikayetettiği konu sözlü sınavlar. Alana özgür bir sınav getirdik. İkincihusus bu sözlü sınavların kalkmasıydı. Sözlü sınavların kalkmasınave yeni bir düzenlemeye ilişkin bir ay içerisinde teklifimizisunacağız.” YÖK  Başkanı bir süre önce; “Daha öncebaşlattığımız yetki devri konusunu, doçentlikte de devam ettirmekistiyoruz. Doçentliğin ikinci aşamasının üniversitelerceyürütülmesi, üniversitelerimize kimlik kazandıracak.” demişti.Şimdi burada kafalar karışmış vaziyette. Elbette iki konu birlikteele alınabilir. Ancak, Doç. sınavına girmek için Dr./Sy. yapmakyeterlidir zaten. Dolayısı ile yapılacak yeni Doç. yönetmeliğindeY.Doç. kelimesinin yer almaması gerekir. Y.Doç.lerin %10’u sözlüsınavlardan dönüyor. Yabancı dili geçen Y.Doç. veya Dr./Sy.unvanlarına sahip arkadaşların, “dosyalardan” ve  “sözlüsınavlardan” başarısız olması –çok değil- ayrı bir konu ve  buYÖK tarafından değerlendiriliyor.. Bilindiği gibi, konu Rektörlere sorulmuş ve 6 Kasım’a kadar görüşleri istenmişti. (YÖKBaşkanı; “Daha önce başlattığımız yetki devri konusunu, doçentliktede devam ettirmek istiyoruz. Doçentliğin ikinci aşamasınınüniversitelerce yürütülmesi, üniversitelerimize kimlikkazandıracak.” demişti. Görüştüğümüz akademisyenler, merkezi atamaile bile sorunlar varken, günümüz üniversite yapısı veanlayışıyla  yapılacak devrin, çok hatalı olacağındabirleşiyorlar. Bizden söylemesi!...)

ÇÖZÜM BEKLENEN SORUN ŞU: Y.Doç.lerin%90’ı yabancı dilin baraj olması nedeniyle, bilim/sanat sınavlarınabaşvuramıyor. Mağduriyet burada başlıyor. Yabancı  dilsınavlarının, 2010’dan beri uygunsuz  yollarla  geçildiğibilinmeyen bir konu değil…Birçok (Güzel sanatlar alanı) Doç. veProf. sınavı geçtiği/verdiği yabancı dilde konuşamıyor. Zaten yeniÖSYM Başkanı, 2010’dan itibaren bütün sınavları araştırma kararıaldı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve YÖK Başkanı’nın “yönetmelikhazır” demesi ile bir heyecan yaratılmış, artık cin vazodançıkmıştır, mutlaka iyi bir düzenleme ile konu açıklanmalıdır. Bukonuda bize gelen teklifleri yazmıştım. En doğrusu, belli bir yılıdolduran ve herhangi bir ceza almamış Y.Doç.lerin, yabancıdilden bir defaya mahsus muaf tutulup, belli bir yıl baraj konup,(5-8yıl  Doç. ve 15 yıl üzeriProf.) unvanların verilmesidir. İnanın, akademik alan kazanacaktır.Etik olan  Y.Doç.ler bedava unvan istemiyor, sadece akademikçalışmalarının değerlendirilmesini istiyor. Liyakat ve etiklikakademide mutlaka kazanmalıdır.

BİLGİ: 193 Üniversite’de 150. 886Akademisyen var, bunların;, 22.16'sı Prof., 14.595'i Doç.,33.956'sı Yrd.Doç., 21.216'sı Öğr.Gör. 10.274'ü Okt. 3.775'iUzm.,45.14'ü Arş.Gör., 21 Çevir., 19 Eğit. Öğret. Plan.

Ve, idari kadroların %90’ındaY.Doç.ler görev yapıyor; Dekan Yard, Böl.Başk.Yard., Merkez Müdürüve Yard., Y.O. Müdür ve Müdür Yard. v.b. 2018 akademide barış veüretim yılı olsun…

Son dakika: Yeni YÖK çalışıyor."Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerdeki lisansprogramlarına yerleştirmeler için gereken puan türlerini gösteren"YKS Lisans Programları Puan Türleri Tablosu" açıklandı.YÖK'tenyapılan açıklamaya göre, Kurulun internet sitesindeki"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin sıkça sorulan sorular vecevaplar" bölümüne yeni maddeler eklendi." Genişbilgiye kurum web sayfasından ulaşabilirsiniz.

NİHAYET: "2004-2014 yılları arasında yapılansınavlardan yüksek puan alarak devlete kurumlarına yerleşenkişileri incelemeye alan ÖSYM, ALES şüphelilerini 'eşdeğer' sınavlaaraştırıyor. ALES'e giren adayların akademik kadroya girebilmesiiçin yabancı dil sınavından da geçerli puan alması gerekiyor. ÖSYMde, "çalıştım, yaptım" savunmasını yapan şüpheli akademisyenleri,Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ve Kamu PersoneliYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan eşdeğer sınava aldı.Şüphelilerin söz konusu sınavlarda döküldüğü hatta hiç bilmediğidilden yüksek puan alan akademisyenlerin de olduğu ortayaçıkarıldı. Şaibeli sınavlardan aldıkları puanlarla akademik kadroyayerleşen 20 bin şüpheli için savcılık harekete geçti. ÖSYM,'yardımcı doçent' ve 'doçent' unvanlı akademisyenlerin dearalarında bulunduğu bazı şüphelileri dil sınavından 'eşdeğer'sınava aldı.”(Basından/19.12.2017) Bu iş sonuna kadar gitmeli,liyakatsız, usulsüz akademisyenler için gereken yapılmalıdır.Teşekkürler ÖSYM Başkanı ve soruşturma açan savcılarımız...

TRT’DEVURGUN!...

“Edirne’nin Keşan ilçesinde TRT’desekreter olarak çalıştığı dönemde yaklaşık 5 milyon TL vurgun yapanAysun E. Keşan’da yakalandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM(Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri,11 Aralık 2017 tarihinde ilçe merkezinde bulunan bir ikametteyaptıkları aramada Aysun E.yi yakaladı. Aysun E., Keşan’daişlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’da çıkarıldığımahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.” (Basından/16.12.2017)Bir sekreterin, tek başına bu kadar büyük bir vurgunu yapmasıilginç. Kurumu iyi yönetmesi için atanan idarecilerin hiç suçu yok mu acaba?!...
 

“Yansın Bakalım” BESTESİ VE GÜZELTÜRKÇE'MİZ..

Gülben Ergen’in yenişarkısı “Yansın Bakalım”ın  sözleri ve bestesi SezenAksu’nun... Şiirdeki güzelliğe!, Türkçe’ye!, anlambütünlüğüne!  bakar mısınız?!.. Folklorumuzda önemli bir yeresahip olan; sağlık, güzellik, makyaj ve  kına gecelerindebereket için kullanılan, kutsal bir obje sayılan"kına" bakın nasıl kullanmış? Ayıpartık…Söylemekten,yazmaktan bıktık!…Argo’dan sanat olmaz,olmamalı…Vasat bir şarkı olmuş…

Deli gibi bir şeydin herzaman
İlla farklı özel olucan
Varsa vardır yoksa yok
Karizmayı böyle çizdirdin

Ne kendine faydan dokundu
Ne bana bir an huzur verdin
Nasıl bir vakaysan artık
Canımdan bezdirdin

Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalarda güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe

Al sana ettiklerinin bedeli
Al sana çektiklerimin ederi
Al sana en acı kırmızı biberi
Sürmeli o dil bir yansın bakalım

Al sana ayrıcalığın ağa babası
Al bunu da yakarsın aha kınası
Cinsi cibiliyeti çenesi kuruyası
Gönül bu sana kondu ne yapalım

Hani haksız da sayılmazsın
Dürtmeseler ayılmazsın
Sistemin işi bu imaj satmak
Seni sen bile tanıyamazsın

Neyi neden yaptığın belli
Aslında kızmamam gerekli
Ama kalırsan da kaldıramam
Seni tribünler sozlerisozu.com

Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalarda güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe

Yorumlar3 yorum