YAZARLAR

Cehaletin/Nefretin bu kadarı da fazla…

Tebrik ederim Berna Laçin…Bravo size…

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

İnsan bir şeyi söylemeden veya yazmadan önce bir araştırır.“Yazacağım veya söyleyeceğim şey acaba doğrumu” diye titizlenir ki başkalarını töhmet altındabırakmasın veya kendisi cahil durumunadüşmesin.

Bu satırları yazmama ve sinir katsayımın artmasına neden olankişi Berna Laçin.

Sosyal medyada yazdığı kin ve nefret kokan Laçin’inpaylaşımı:“İdam çözüm olsaydı Medine topraklarıtecavüzde rekor kırmazdı. Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artıkbilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar toplumbilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet,tribün sesleriyle toplum inşa etmez.”

İlk paragraftan mülhem anlıyoruz ki; araştırma gibi birhassasiyetin çok uzağında bilinçli bir şekilde zikredilmişdüşmanca bir söz.

Bu tweeti okuduğumda ilk önce kendi kendime“Eyvah” dedim. “Acaba Medine’de bir tecavüzolayı mı işlendi?” O endişeyle araştırdım ama gördümki ne Medine’de ne de civarında herhangi birtecavüz olayı işlenmiş.

Rahatladım ama “Cehaletin/Nefretin bu kadarı dafazla” demekten kendimi alamadım.

Gerek genel tarih okumalarımdan gerekse de İslam tarihiokumalarımdan biliyorum ki Medine şehri tarihin hiçbirdöneminde Laçin’in iddia ettiği gibi bırakın tecavüz rekoru kırmayıtecavüzle anılmadı bile.

İslam’la tanışmadan önce“Yesrib” adını taşıyan şehir İslam’lamüşerref olmasının hemen ardından medeniyet anlamına gelen “Medine”adını aldı. O zamandan beridir de medeniyetinbeşiği olan şehir hep Efendimizle, ilim ve irfanla, yetiştirdiğiâlimlerle ve insanlara yol göstermiş, önderlik etmişinsanlarla anıldı.   

Medine-i Münevvere her daim emniyetin, saadetin şehrioldu.

“İnsanlığa müjdeleyici, uyarıcı ve rahmetolarak” gönderilmiş insanlığınSultanı Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (s.a.v.) inşa ettiği İslam medeniyetinin beşiğioldu. Ne geçmişte ne de günümüzde hiçbir zamanasla kötü bir şekilde anılmadı.

Eğer malum iddianın sahibi hanımefendi birazcıkaraştırma yapma zahmetine girseydi bahsettiğim konuyu hemen farkedecekti. Velakin dedik ya niyet nefret ve düşmanlık oluncacehalet bas bas bağırıyor…

Laçin, üniversite mezunu olabilir, okumuş,diploma sahibi olmuş olabilir ama bunlar onu maalesef“cehalet”ten “nefrete mağlup” olmaktankurtaramıyor.

“Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi yanişimdi” diye küçümsedikleri insanlar böyle biryanlış ve hata yapmaz. Yapmaz çünkü inançlı veinsaflıdırlar. Değerlerine sahip çıkarlar.

Peki Laçin niye böyle bir yanlış ve hatayapıyor?

Çünkü derdi üzüm yemek değil de ondan…

Onun derdi İslam’la ve Müslümanlarla…

Onun derdi karşı tarafa çakmakla ve tabiri caizse golatmakla…

Derdi bir yaraya merhem olmak değil…

Eğer olsaydı böyle bir cahillik göstermezdi…

Eğer olsaydı hassas bir konu üzerinden nefretini kusmazdı...

Yahu, ortada bir insanlık suçu var… Bir vahşetvar…

Hiç kimsenin rıza gösteremeyeceği, lanetleyeceği bir suçvar…

Birlik olup sorunu elbirliği ile çözmek varken karşı tarafıdışlamak niye?

Siz bu kafayla, bu nefretinizle hiçbir soruna çözümüretemezsiniz?

Tam tersi yeni sorunlar üretir, tecavüzcülerin, ırzdüşmanlarının ekmeğine yağ sürersiniz…

Böylesine bir insanlık suçunda da bir kamplaşmaya imzaatıyorsunuz ya…

Tebrik ederim Berna Laçin…

Bravo size…

Bu yaklaşım tarzınız ve İslam düşmanlığınız sorunuçözümsüz hale götürüyor.

Lütfen birazcık değerlere ve kutsiyetesaygı…

Lütfen biraz hassasiyet Berna Hanım…

Birazcık olsun hassasiyet…

Biracık olsun insaf...

SOSYAL MEDYATAKİP 

twitter.com/msbeser

facebook.com/msbeser
Yorumlar24 yorum