YAZARLAR

Cami Duvarında İt Seremonisi!

Halk ile barışık yaşamak sadece küçük alanlar ve mekanlarda seçim öncesi yapılan propagandalar esnasında sahte ve yapmacık tavırlar ile olmaz.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Yapılacak referandum seçim kampanyaları için her bir siyasipartinin üyeleri ya da STK üyeleri halkatercih nedenlerini” anlatabilmekiçin çalışıyorlar.

Bu görüntüler olması gereken ve çalışma yapılması gerekenzamanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bundan doğal bir süreç yok şuanda.

Her kesim kendi inandığı şekilde davasını anlatmaya ve devamındareferandum sonucu için taraftar toplamaya çalışıyor-çalışmalıda.

Bu çalışmalar esnasında bazen gurur verici, bazen üzücüenstantaneler yaşanmış olsa da ahlak dışı çirkin görüntülerdemilletin zihnine nakşedilmiş oluyor.

Yedisülalenizidenizedökeriz!”,hayırçıkarsadüşmanıdenizedökmüşkadarsevineceğiz!”,“afişimizikesenihemenorayaasın!şeklinde milletimizin zihninde yer eden ahlaka mugayir, tehditkarçığırtkanlıklara bir yenisi daha eklendi maalesef.

Gene aynı partinin bir üyesi tarafından bu sefer tehditmimikleri ve beden dili iledefolgit,sarıit!” diye küfürkokan çığırtkanlığın ve ahlak dışılığın fotoğrafı yansımışoldu.

Busiyasipartiiçinhalklabarışıyordiyeyazıpçiziyorlar,nevarkihergeçengünbirazdahahalktankopuyormaalesef

Halk ile barışık yaşamak sadece küçük alanlar ve mekanlardaseçim öncesi yapılan propagandalar esnasında sahte ve yapmacıktavırlar ile olmaz.

Gerçekten CHP halk ile barışık bir şekilde siyasetiniyapmalıdır. Zira kendi ismi içerisinde var olanHalkkavramından çok uzak bir şekilde siyaset yapıyorlar.

Barışıyoruz dedikleri halka küfür etmek, tehdit etmek, sövmek yada faşizan bir şekilde aşağılamak ismi ile müsemma olarak siyasetyapmanın çok ötesinde…

Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu “Cumhuriyet” ve devamında yanına“Halk” eklenerek kurulan partinin hem Cumhuriyet ilkelerinden hemde Halk’tan kopuk olmaları doğal olarak karşılanabilir mi?

Zira bu kadar kopuk hareket etmek hem parti sevdalılarına hem deetrafındaki sair insanlara zarar veriyor!

HalklabarışabilmesiiçinCHPninöncegeçmişiyleyüzleşerek iç hesaplaşmayı yaşamasıvehesaplaşma neticesinde bunu ispatetmesigerekiyor

Ama tam aksine gütmeye çalıştıkları siyaset gaf, nutuk,sövmelerle, kınamalarla, lânetlemelerle sürüyor..

Düşünsenize yeniden bu zihniyetin başımıza iktidar oluşunu!

Allah muhafaza zulmün çukurlarında ufalarlarhalkı!

Sonra da diyorlar ki CHP neden bu ülkede iktidar olamıyor.

Evet, önce kendi geçmiş tarihlerine bakarak yüzleşmeleri ve buduruma çözüm üretmeleri gerekiyor.

Bu tavsiyem samimi bir düşünce ile ülkemizin siyasi arenasınınve jargonunun daha temiz bir zeminde yürümesi içindir.

Zira ilkreelseçimlerde(1950)milliiradetarafındanindirilenbuzihniyet,ondansonragerçekleştirilenbütünreelseçimleridekaybedipiktidarsızlığamahkûmoldu

Bu tarihten sonra da ya darbe ile ya da koalisyonlar ileiktidarların ortağı oldu.

Halkındankopukvehalkıilebarışıkolamamanınispatıolarakbirdönemkendihalkınaseçimdearzuladıklarınıalamadıklarıiçinnankörmilletbiledemişlerdi..!

Referandum seçim kampanyası sürecinde maalesef vuku bulanenstantaneler geçmiş seçim tarihlerinde de mevcuttu!

Geçmişindekıtlık,karne,yoklukveyoksulluğunyanındaaynızamandabaskı,şiddet,zulüm,hakaret,tehditolduğuiçinHalkbuzihniyetiiktidaragetirmiyor!

Halka tepeden bakan, halkın değerlerini yok sayan bir oluşumunüyeleri şimdi de kalkıp küfür, tehdit ve hakaret ediyorlarsa kusurabakmasınlar.

Bu halk önünüzde ayakta bekleyerek sizi dinlemez!

Bu şekilde bir siyasi strateji ile ideolojik taraftar toplamanınharicinde gerçek manada halk taraftarı toplanamaz!

Az buçuk nediyoracabadiye meraktan önünüzde toplanan halk bu vatanın polisine ya damilletine söven bir konuşmacıyı terk eder tabi ki.

Terk eden halkın arkasındanBenburadayım,dahasöyleyeceklerimbitmedi.Nereyegidiyorsunuz.Gitmeyin!”  diye bağırmaklakalırsınız!

Yorumlar5 yorum