YAZARLAR

2018 İstihdam Teşviklerini Kaçırma, Fazladan Prim Ödeme…

Ülkemizdeki sigorta primlerinin yüksek olması sebebiyle işverenlerin bir kısmı ya ihtiyacı olduğu halde ilave işçi almaktan kaçınmakta ve çalıştırmış olduğu işçilerinin üzerine fazladan yük bindirmekte.

Ülkemizdeki sigorta primlerinin yüksek olmasısebebiyle işverenlerin bir kısmı ya ihtiyacı olduğu halde ilaveişçi almaktan kaçınmakta ve çalıştırmış olduğu işçilerinin üzerinefazladan yük bindirmekte ya da işe almış olduğu kişilerin SGK’ sınıyapmayarak onları kayıt dışı olarak çalıştırma yolunagitmektedir.  

Devlet, yüksek orandaki işsizlik sorunun çözümüne veekonominin canlanmasına katkı sağlamak ayrıca kayıt dışı çalışmanınönüne geçmek için belli dönemlerde istihdam teşviklerini devreyesokmaktadır. Özellikle 2017 yılı işsizlik verilerindeki yüksekrakamlar devletin istihdam seferberliği başlatmasında önemli roloynamıştır.    

2017 yılında istihdam seferberliğikapsamında;

Asgari ücrete 100 TL hazine yardımı,

İlave olarak istihdam edilen her işçi için 773 lirasigorta primi ve vergi teşviki,

İş başı eğitim programı kapsamında işe alınanişçilerin 3 aylık maaşı ile genel sağlık sigortası ve iş kazasımeslek hastalığı primlerinin İş-Kur tarafından karşılanması gibidesteklerle, devlet resmi kayıtlara göre 1,5 milyon ek istihdamsağlamayı başarmıştır.

Hem işverenler hem de işçiler yeni senede teşviklerdevam edecek mi, istihdamı arttırmaya yönelik yeni teşvikler olacakmı diye merak ediyorsanız ve bir endişeniz varsa,endişelenmeyin…

Teşvikler 2018 yılında bir önceki yılla göre kapsamıda genişletilerek devam edecek…

PEKİ, 2018 YILINDA UYGULANACAK TEŞVİKLERNELER?

İstihdam Teşvikleri

Asgari Ücrete 100 TL’lik hazine yardımı 2018 yılındada devam edecek.

Tüm sektörlerde geçerli olmak üzere ilave olarakistihdam edilen işçilerin sigorta primleri ve vergileri 1 yılboyunca geçerli olmak üzere asgari ücret üzerinden devlettarafından karşılanacak. ( 883 TL )

İmalat sanayi ve bilişim sektöründe 2017 yılındailave istihdamın destek tutarı asgari ücretle sınırlı iken 2018yılında prime esas kazanç sistemi getiriliyor ve 4.740 liraya kadarolan ücretler de sigorta prim teşvikine dâhil edilecek.

1-3 arası çalışanı olan imalat sektöründe faaliyetgösteren ve ustalık belgesi olan firmaların, çalışan sayısına ekolarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerinmaaş, sosyal güvenlik primleri ve vergilerini, bir ay işverenbir ay devlet karşılayacak.

18-25 yaş aralığındaki gençlerin, kadınların veengellilerin ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 18aya (1,5 yıl ) çıkartılacak.

2018 yılında uygulamaya girecek istihdam teşvikleri2020 yılına kadar sürecek.

İlave istihdam teşvikinden yararlanmanın en önemlişartı ise istihdam edilecek kişinin İş-Kur da kaydının bulunması veişe giriş tarihinden önceki 3 ayda toplam 10 günden fazlaçalışmamış olması gerekmektedir. 

İş Başı Eğitim Programı Teşvikleri

Enerji, bilişim ve imalat sanayi sektörlerinde İşBaşı Eğitim Programları 6 ay, diğer sektöreler ise 2017 de olduğugibi 3 ay olacak.

Programlara katılanların günlük 54 TL cepharçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hatalıklarıprimleri İş-Kur tarafından karşılanacak.

İmalat sanayi sektöründe İş Başı Eğitim Programıkapsamında çalışan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara programsüresi boyunca 400 TL çocuk bakım desteği verilecek.   

Siber güvenlik, yenilenebilir enerji gibi geleceğinmeslekleri olarak düşünülen meslek kollarında İş Başı EğitimProgramları 18-29 yaş aralığındaki gençler için 9 ay sürecek,günlük harçlık tutarları 75 TL olacak, genel sağlık sigortası ve işkazası meslek hatalıkları primleri İş-Kur tarafındankarşılanacak.

Diğer Teşvikler

Yeşil pasaportu bulunan ve çalışmaya başlayangençlerin artık yeşil pasaportu iptal edilmeyecek.18-25 yaş arasıkısmi zamanlı çalışan öğrencilerin yetim aylıklarından kesintiolmayacak.

En az %40 engelli raporuna sahip olan kişiler işkurmak istediklerinde, iş kuracağı alanla ilgili eğitimsertifikasına sahipse İş-Kur tarafından hibe desteği verilecek.

Anlaşılan o ki 2018’ de teşviklerin yılı olacak.2018yılında personel almayı düşünen işverenlerin, personeli işe almadanönce hem istihdam teşvikleri hem de iş başı eğitim programlarıhakkında müşavirlerinden bilgi alması lehine olacaktır.

2018 yılında yeni personel alırken teşviklerdenyararlanmayı unutmayın, fazladan sigorta pirimi ve vergiödemeyin…

Yorumlar4 yorum