YAZARLAR

Yunanistan’dan beter oluruz…

Zira Yunanistan’da kişi başına yıllık gelir 30 bin dolardı, Türkiye’de 10 bin dolar…

Memduh BAYRAKTAROĞLUmemduh@internethaber.com

Erdoğanekonomi danışmanlarınınetkisiyle Merkez Bankası’na faiz indirimi (öylebirazcık değil, bayağı büyük bir indirim) için bastırıyor…

Peki…

Erdoğan’ın faiz indirimi istemesiekonomik gerçekçilik mi?..

Hayır…

İlgisi bile yok…


İşte o büyük suçtur…


AK Parti Grup Başkanvekili Mahir ÜnalNTV'
de şunlarısöyledi:

“İsrail Türkiye'ye jetyakıtı satıyor gibi bir yalanı söylememek, neden Kürecik'ikapatmıyorsunuz gibi bir manipülasyonunun içine girmemek, Başbakanneden İsrail'den Musevi kuruluşlardan ödül aldı ve bu ödülleri iadeetmiyor gibi bir takım dezenformatif, var olan bilgiyi kirleten vebozan manipülasyonların içine girmemekgerekir.”

Açayım…

İsrailTürkiye'ye jet yakıtı satıyor muveya Türkiye İsrail’e jet yakıtısatıyor mu bilmem, bilemem…

Ama…

Kuzey Irak KürtYönetiminintopraklarındaki petrol kuyularındanAdana Ceyhan’a pompalanan ve Irak MerkeziYönetimi’ne ait olan petrolün İsrail’esevk edildiğini ben de biliyorum herkes gibi…

Yanlış olan petrolünİsrail’e satışından daha çok İsrail’in ödediği paranın Barzani’yeteslimidir…

Çünkü…

İsrailtarafından Halkbank’a yatırılan paraKuzey Irak Kürt Devleti’nin değil, Irak MerkeziYönetiminindir…

Dava konusu olduğunda (Ki, ABDaçığımızı yakaladığı veya bir konuyu bizden isteyip deyapmadığımızda) dava konusu olacak, Türkiye’yiuluslararası mahkemelerde “kara para aklayıcısı”ve “Irak merkezi Yönetimine ait paraya el koymak”suçlamasıyla yargılatacaktır…

İşin fenası…

Mahir Ünalbu konuda hiçbir açıklama ya da inkâr dayapmamaktadır…

Asıl mühim olan jet yakıtısatılıp satılmadığından daha çok işin bu boyutudur…

“Türkiye’nin İsrail’ejet yakıtı satması mühim olmaz olurmu?...”

Pardon…

Tabii kimühim…

Hata vahimbile…

Zira yakıt; Filistinliçocukları katletmek için kullanılıyor…

Ancak…

Türkiye’ninİsrail’e jet yakıtı sattığını kanıtlamak imkânsızgibi bir şeydir…

Meselâ Türkiye yakıtı Aülkesine satsa ve A ülkesi yakıtı İsrail’e sevk etse nediyebilirsiniz?..

Ama…

Irak MerkeziYönetimininanayasalarından ve uluslararasısözleşmelerden doğan hakkı olan parayı bir başkasınaödemek…

İşte o olmaz..

İşte o büyüksuçtur…

Erdoğantamamen“Siyasi” davranıyor…

CBseçimlerine gidildiği şuaşamada piyasalar kan ağlıyor…

2001 krizindenhemen sonrakigünleri yaşıyoruz adeta…

Klâsik deyimiyle “esnaf siftahsız kepenkkapatıyor”

Daire satışları durdu…

Daire satışlarındaki durgunluk inşaat malzemesisatışlarını felç etti

Beyaz eşyadayaprakkımıldamıyor…

Perdeciler, mobilyacılar kanağlıyorlar…

Bütün bu bilgilerin Erdoğan’ailetilmemesine imkân var mı?..

Durgunluğun sebebini sorduğunda; yakın çevresi:“Faizler yüksek efendim… Düşerse piyasalarcanlanır” diyor…

Oysa yanlış bir düşünce…

Yani…

“Faizler düştü”diye tüketicibankaların kapılarında kredi kuyruğu oluşturmaz…

Oluşturursa da arz – talep yasası devreye girer bankalarkredi faizlerini yükseltir…

Yani…

Tam da kedinin kuyruğunu kovalayıpyakalayamaması gibi bir şey olur…

 

DEMEK İSTEMEM OKİ…

Faizler düşünce piyasalar (krediyle)açılmaz…

Ucuz kredi satışlara hareketlilikgetirmez…

Getirse de çok sınırlı bir hareketlilikolur bu…

Çünkü…

Şu sorunun cevabı çok önemlidir…

Faizler neden düşürülecek?..

Tüketicin daha ucuz kredi kullanması içindeğil mi?..

İyi ama…

“Kredi”ne demek?..

Tabii ki “borç” demek…

Tüketicinin borçlanması demek…

Borçlanmakiçin ise aylıkzorunlu giderlerin dışında elde bir paranın kalmasıgerek…

Ki…

Kredi borçlarının taksitleriödenebilsin…

 

EY GÜZELİNSANLAR…

Zurnaişte orada“Zırt” diyor…

Çünkü…

Vatandaşta zorunlu harcamalarının dışında krediborcunu ödemek için ayırabileceği bir “gelirfazlası” yok…

Gelir fazlasıyaratabilenler iseya geçmiş borçlarını ödemeye çalışıyor…

Ya da icradan kurtulmak için…

“Gelir fazlası”olan ve fakat bunakarşılık borcu da olmayanın ise zaten kredi ihtiyacı da,konut satın alma ihtiyacı da yok…

Yüksek enflasyon, düşük faizdönemlerinde elinde parası olan ya konut satınalıyordu parasını koruyabilmek için yaotomobil

Bugün için öyle bir durum da söz konusu değil…

Yani…

Halen reel faizle dönüyorpiyasalar…

Oturmakiçin değil,tasarrufunu korumak için konutsatın almayı düşünenler için cazip değil yani…

Paralarının bankada, dövizde veyaaltında durması hem daha akıllıcahem de ihtiyaç duyduğunda hemen akışkan (Likit)hale gelebiliyor…

Oysa konuta bağlanan birikimi nakit paraya çevirmekistediğinizde çok zorlanıyorsunuz…

Hatta bugün için neredeyse imkânsız gibi…

 

AZ DAHAUNUTUYORDUM…

Deyin ki faizler düşünce ben yanıldım…

Tüketici alabildiğine borçlandı…

Konutveyaotomobil ya da beyaz eşya, v.s.,v.s. satın alımını hızlandırdı…

Tamam ama…

Bütün bunları karşılayacak üretimnerede?..

Yok…

Olmayınca ne olacak?..

İthalâta dayanılacak…

O zaman da döviz ihtiyacı artacak…

Döviz ihtiyacını ihracatla karşılayamayacağımıza göre neyapacağız?..

Dövizle borçlanacağız…

Bu ise cari açığın alıp başını gitmesidemek…

Yani…

Yüksek ateş…

Yani havale geçirmek gibi bir şey…

Oysa MB faizleri nedenarttırmıştı?..

İthalâtın önüne geçebilmek için…

Hay Allah!..

Gördünüz mü?..

Kedi kuyruğunu kovalıyor kovalamasına ama bir türlüyakalayamıyor…

Yakalayabildiği de görülmüş değil…

Hem zaten geçtiğimiz ay cari açık sevindiriciölçülerde düştü…

Yani…

İstenilen oldu…

Ama…BAŞBAKAN BELLİ Kİ MEMNUNDEĞİL

“Kedi kuyruğunu kovalasın… Yakalayamazsa da neyapalım hiç olmazsa hareket olsun bereket olsun”diye düşünüyor…

Belli ki Başbakan’ın yanında beyniyledüşünen danışmanı yok…

Oysa olmalı…

Olmalı ve kendisine demeli ki:

Sayın Başbakan!..

Yine daha çok tüketip, daha çok ithalatyaparsak daha çok borçlanmamız gerekecek…

Daha çok borçisegeleceğimizi ipotek altına aldırmakdemek…

Yeni bir 2001 krizi demek…

Lütfen bastırmayın…

Bir süre kemer sıkmak zorundayız…

Sıkmazsak Yunanistan’dan beteroluruz…

Zira Yunanistan’da kişi başına yıllık gelir30 bin dolardı, Türkiye’de 10 bin dolar…

Allah korusun…

Halk sokaklara dökülür ‘ekmek!’ diyebağırmaya başlar…

İşte o zaman ne siz kalırsınız ne biz…

Hepimiz perişan oluruz…

 

SON SÖZÜMŞU:

Ey sorumluluk sahipleri!..

Lütfen akıl…

Lütfen sağduyu…

Lütfen itidal…

Lütfen…

Lütfen…

Lütfen…

Yorumlar