YAZARLAR

Kuşbakışı Ergenekon!

Acaba onca kanı bir darbeyi tezgahlayabilmek için mi döktüler?


"Çetelerden arındırılmış, temiz birTürkiye kurmanın tüm diğer gelişmelerden daha önemli olduğunainanıyoruz!" diyerek başlıyordu Can Dündar, 7 Ocak 1997'deyayınlanan 40 Dakika programına.

28 Şubat darbesi için gereklizemin tüm hararetiyle oluşturulup, paketlenen olaylar sıcak sıcakservis edilirken önümüze, Can Dündar'ın birinci gündemiyine de "çeteler"di.

Susurluk olayıyla patlayan "çeteler"inuzantısı, köklerini darbelerle besleyen bir örgüte midayanıyordu?

Bugün hala ısrarla "Ergenekon diye birşey yoktur, AK Parti hükümeti ve yandaşlarının uydurmasıdır"diyenlere belki de taa o yıllardan cevapveriyordu.

Tabi bir de hatırlatmayla: "Olaylarakuşbakışı bakmaya çalışarak..."

Can Dündar'ın o gün sorduğu soruların, bugünErgenekon sanıklarına verilen cezaların tartışmaları sürerken çokanlamlı olduğunu düşünüyorum:

"Acaba yıllarca bizim karanlık ellerdiye tanımlayıp durduğumuz, Türkiye'yi 12 Eylül'e sürükleyen güçlerbugün karşımızda gördüğümüz insanlar mı? Acaba onca kanı birdarbeyi tezgahlayabilmek için mi döktüler?"

O gün programda konuşan Emekli DenizSubayı Erol Mütercimler 13 yıllık incelemeleri sonucundaçok ilginç bir örgütle karşılaştıklarını söylüyordu. Mütercimler'egöre ülkeyi darbeye sürükleyen ve bugün çete diye anılan örgütüngerçek adı : "Ergenekon"

1997 yılında henüz 28 Şubat darbesineneredeyse 1 ay kala Erol Mütercimler'in "Ergenekon"hakkında söyledikleri oldukça çarpıcı:

"Ben de ilk kez bu örgütün adını öğrendiğimdeşok oldum. Çünkü o kadar yıl yüzlerce insanla konuştum, ihtilalci,darbe subaylarla. Ama bunu ilk ben Emekli Tümgeneral MemduhÜnlütürk'ten duyduğum ve öğrendiğimde anlayamadım.Memduh Ünlütürk Paşa dedi ki:

" Bu Ergenekon şöyle bir örgüttür; BuGenelkurmay'ın da hükümetlerin de bürokratların da herkesin üstündebir örgüttür. Bu yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir. Bu 196027 Mayıs darbesinden sonra CIA Pentagon tarafındankurdurtulmuş.

Bunun içinde bulunan insanlar da buraya hizmeteden insanlardır. Ama bunlar vatana ihanet olsun diye hizmetetmezler. Biz vatanı kurtarıyoruz, vatana hizmet ediyoruzdüşüncesiyle bu örgütün içinde yer almışlardır. Bununiçinde özellikle Amerika'da kontrgerilla eğitiminden geçmişgenerallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu Ergenekon'un içinde yeralır.

Sonuçta ben daha başka insanlardan da buErgenekon'u araştırdığımda şunu gördüm; bunun içindesubaylar var, emniyetçiler var, profesörler var, gazeteciler var,işadamları var, sıradan insanlar var. İşte bugün çeteler dediğimizbirimler Ergenkon'un içindeki birer bölüm. Adınısaydığımız kişiler de Ergenekon adı verilen bu üst örgüt tarafındankullanılan tetikçiler. Turgut Özal, kendisine yöneliksuikast girişimiyle ilgili yapılan araştırmalardansonra ne dedi: "Bir örgüte geldim,çattım." İşte bu örgütünadı: Ergenekon! "

Programda dönemin Başbakanı BülentEcevit'in de Ergenekon örgütünden haberdar olduğu ama üstlerinegidemedikleri yönünde açıklamaları da mevcut.

Bugüne dönüp baktığımızda ise ErgenekonDavası'nda verilen cezaları az bulabilirsiniz, çokbulabilirsiniz.

Kararı siyasi, hukuki, ahlaki bulabilirsiniz,bulmayabilirsiniz.

Sonuçta Can Dündar'ın dediği gibi olaylarabiraz da kuşbakışı bakmak gerek.

Ama dikkat edin! Bu kuş "devekuşu"olmasın!

 

 

Yorumlar