Yüce Allah gerçek mümini tasvir ediyor

Müminun suresinin ilk ayetleri ve daha başka surelerde ki ayet-i kerimelerde yüce Allah Mümin kullarının özelliklerinden bahseder.

Said Hatipoğlu saidhatip@internethaber.com

Kibirinden ve asiliğinden dolayı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytanın hilelerinden,şerrinden, sinsice yaptığı vesveselerinden ve aldatıcı tuzaklarından kudret ve azametiyle kainata hakim olan yüce Allah'a sığınırım...

'MÜMİNUN' suresinin ilk ayetleri ve daha başka surelerde ki ayet­i kerimelerde yüce Allah Mümin kullarının özelliklerinden bahseder. Biz bu yazımızda, bu konu ile ilgili tüm ayet­i kerimeleri inceleyemesekte bu ayet­i kerimelerden bir kısmını inceleyeceğiz. Evet...Bu mübarek ayetler yüce Allah'ın mümin kullarını tasvir eden ayet­i kerimeleridir. Doğrusu razı olduğu kullarının faziletli davranışlarından bahsettiği ayet­i kerimeleridir. Doğrusu, Ey kullarım ! İşte sizi böyle görmek istiyorum, der. Doğrusu, sizi müslüman olarak yarattım ve müslümanca yaşamak istiyorsanız işte böyle olmanız gerekiyor, der. Doğrusu, sizden önceki salih kişiler böyleydiler sizde böyle olmalısınız, der. Doğrusu bu ayetler ile rıza yolumun kapılarına ulaşmanın aşamalarını sizlere tanıtıyorum, der. Doğrusu, bu şerefli kelamlarımla sizlere rabbani ahlakı öğretiyorum, der. İşte ben bu özellikleri kendisinde cem eden, bu özellikleri kendisinde barındıran kulumu seviyorum, der.

Özetle: Bu özellikleri taşıyan kulum benim razı olduğum hayat üzerinedir demek istiyor.

Önce ben kendimi bu ayet­i kerimeler ile sorgulayacağım. Bu mübarek ayetlerin ifade buyurduğu mü'min kimliğinin hangisini ihya edebildiğimi kendi nefsime soracağım. Sizde lütfen kendinize sorunuz. Korkmadan sorunuz. Bugün korkmadan nefsinizi sorgulayın ki, yarın ahiret aleminde korktuklarınızdan emin olabilesiniz. Yoksa ahiretiniz hüsranda olur. Müminun Suresi şöyle başlıyor;  "Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler... Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar." (1­5)

Müminlerin özellikleri diğer surelerde şöyle anlatılır:

"Onlar Rabbine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini bilirler." (2/46)

"Dünya hayatının bir oyun, bir eğlence, bir süs ve övünme yarışı olduğunu bilirler. Günün birinde bütün bunların yok olacağını da bilirler." (57/20)

"Onlar, bağışlanma dileyenlerdir." (3/17)

"Peygamberler arasında ayrım yapmazlar." (4/152)

( Bu ve benzeri ayetlerde kasıt, her peygamberin peygamberliğine iman etmede ayrım yapılmamalı emridir. Yoksa her peygamberin fazilet ve derecesi aynıdır denemez. Çünkü başka ayetlerde ifade edildiği gibi ,yüce Allah bazı peygamberleri diğerlerinden üstün kılmıştır )

"Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir." (23/57­60)

"Kalpleri ancak Kuranla yatışır." Kuran­ı kerim onları tatmin eder. (39/23)

"Bir kötülük yaptıklarında Allah’ı hatırlar ve bağışlanma dilerler." (3/135)

"Kötülüğü iyilikle savarlar." (13/22)

"İnsanları affederler öfkelerini yutarlar." (3/134)

"Cimrilik yapmazlar." (25/67)

"Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler." (25/68)

"(Bağışlanma hususunda) Korku ve ümit arasında bulunurlar." (32/16)

"Geceleyin uykularını bozup korkar; ibadet ederler." (32/16)

"Çok günah işlemezler. Fasık olarak anılmazlar." (32/18)

"Yalnız Rablerine tevekkül ederler. Güvenip dayanırlar." (8/2)

"Ayetlere karşı sağır ve kör değillerdir." (25/73)

"Gaybe ve ahirete şüphesiz iman ederler." (31/8)

"Yoksula verirken, cimrilik etmezler, hayırda yarışır, zekatlarını öderler." (25/67; 23/61; 3/4)

"Alçakgönüllüdürler. Mütevazidirler." (25/63)

"Zina etmezler. Irzlarını korurlar." (70/29; 25/68)

"Büyük günahlar işlemezler." (53/32 )

"Ahiret aleminde güvendedirler. (6/82)

"İmanlarına şirk bulaştırmazlar." (6/82)

"Onların dostu Allah’tır." (6/127)

"Allah’ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ederler." (16/116)

"Rablerine karşı çok şükredicidirler." (28/73; 30/46; 67/23)

"Öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler." (3/134)

"Haklarına tecavüz edildiğinde yardımlaşırlar." (42/39)

"Ölüm veya kıyamet günü gelmeden önce Rabbin çağrısına uyarlar." (42/47)

"Onlar zan dan bilmeden, araştırmadan dedikoduyla hareket etmekten­ sakınırlar." (49/12)

"Edepli davranırlar. Allah’a din öğretmeye çabalamazlar." (49/16)

"Müslüman olmalarını bir lütufmuş gibi Allah’a söyleyip durmazlar." (49/17)

"Kusur ve mahremiyeti araştırmazlar. Gıybet yapmazlar." (49/12)

"Güvenilmedik bir kaynaktan gelen habere değer vermezler. Haberin doğrusunu araştırırlar." (49/6)

"Birbirlerini alaya almazlar. Birbirlerini karalamaz, kötü lakaplarla çağırmazlar." (49/11)

Yukarıda özetle verdiğim bu ayetlerde Kur'an ruhuna uygun yaşayan Müslümanların bir takım vasıflarından bahsettiğine şahit oluyoruz. Bu vasıfların ilk muhatabı şüphesiz Efendimiz Hz.Muhammed (sav) ve sahabesi idi. Onlar bu ayet­i kerimeleri vakar ve şuur içinde dinlediler ve hayatlarına tatbik ettiler. Kur'an'ın bütün ayetlerini hayatlarına tatbik ettiler. Kur'an neyi emrettiyse onu yaptılar. Bizlerde onların yolunda bir gölge gibi yürümemiz gerekmektedir. Kurtuluş ancak böyle gerçekleşir. Kurtuluş ancak yürüyen kur'an olan Hz.Muhammed (sav)'in hayatını izleyip örnek alarak gerçekleşir.

Sözlerime Muhterem babam Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu'nun şu ifadeleri ile son vermeyi istiyorum :

Komşusunu rahatsız eden, işçisinin hakkını gasp eden, rüşvetle iş yapan veya yaptırmak zorunda kalan, kendisi dışında herkesi tufanda bırakan, menfaatini ilahlaştıran, nefsinin arzularını iffet süzgecinden geçiremeyen, reklamın iyisi ­kötüsü olmaz diyerek her vesile ile her gün gereksizce insanımızın gündemini meşgul eden, eliyle diliyle olmasa bile kalbiyle insanlara kin besleyen, halkı küçük gören, orta halli veya eğitimsiz insanımızı, kendisinden elli gömlek aşağıda gören, güçlü olduğunda insafı unutan, Allah’tan korkacağına menfaatini kaybetmekten korkan, halkı geminin façasında kendisini ise üst güvertede zanneden bir Müslüman Kuran’ın istediği mümin olamaz. Her ne kadar kimliğinde dini İslam yazsa da o kimlik müslümanıdır. Kendine mümindir, Allah’a ve peygamberine mümin değildir.