Allah'ın İslam ümmetine nimeti: Kadir Gecesi

Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

Said Hatipoğlu saidhatip@internethaber.com

Bismillahirrahmanirrahim.

Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rab'lerinin izniyle melekler ve Ruh (Hz.Cebrail),her iş için iner dururlar. O ,fecrin doğuşuna kadar süren selam ve selamet gecesidir. ( Kadir suresi, 1-5 )

Bizlere bu mübarek gece'yi bahşeden yüce Allah'a hamd-u senalar olsun. Yüce Allah bu mübarek gecenin berektinden ve mağfiretinden hiçbirimizi mahrum eylemesin. Böyle izzetli bir güne çıkıpta mahrum kalmak.... Böyle bir gecede af kapısına yüz sürüp pişmanlığını kulun dile getirmemesi... Bundan daha büyük bir zillet olamaz. Rabbim  bu geceyi ihya eden kullarından bizleri eylesin.

Biz öyle bir günün içindeyiz ki...

1. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e (sav) bu gecede inmeye başladı...

Yüce Allah kadir gecesinin şeref ve izzetini anlatırken ,bu gecede efendimizin(sav) mübarek kalbine nakış nakış indirilen Kur'an-ı Kerim'den bahsederken, 'o'nu ben indirdim ' buyurmuyor. Bilakis ' O'nu biz indirdik ' buyuruyor. Bu şekilde tasvir etmesinin sebebi : indirlenin büyüklüğünü ifade etmek içindir. Biz ifadesi arap dili edebiyatında söylenen şeyin yüceliğini , kudretini ifade etmek içindir.  Yani yüce Allah indirilenin kudretini ifade ederken , indirilen geceyide ' Biz 'ifadesi ile yüceltiyor .

2. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Ayet-i kerimesi ile yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i indirdiği gecenin şanını yüceltiyor. Bu gecenin ne olduğunu bilir misin , ifadesi ile bu soru hitabı ile : insanoğlunun bu gecenin azametini idrak edemeyeceğini,bu gecenin gerçek kıymetini sadece yüce Allah'ın bileceğini ifade ediyor. Ve yüce Allah bu gecenin büyüklüğünü anlatırken , kullarının idrakinin varabileceği bir ifade ile ifade ederek, şöyle buyuruyor:

3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır....Yani bu kadir gecesi , içinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Ayet-i kerimede 'bin aydan hayırlıdır' şeklinde özellikle bin sayısının zikredilmesi , iki sebeble izah edilmiştir tefsir kitaplarında. Birincisi , bu ifade ile hayrın ,faziletin çokluğuna işaret vardır. İkincisine gelince , ki bu görüş esas alınmıştır: Hz.Peygamber(sav) , önceki ümmetlerin ömürlerinin çok uzun olduğunu ve kendi ümmetinin ömrünün onlara kıyasla daha az olduğunu bildiğinden , diğer ümmetlerin yaptığı amelleri ümmetinin yapamayacağından endişe ettiğinden dolayı ,mahzun oldu. Bunun üzerine Yüce Allah , efendimize(sav) ve ümmetine kadir gecesini ihsan eyledi. Bu şu demek oluyor : her ibadet bin yıl işlenmiş gibi huzur-u ilahide kabul edilecek. Bu gecede kılınan bir namaz bin yıla denk olacak. Yüce Allah'ın islam ümmetine verdiği bu ni'met ne büyük bir ni'mettir. Bu ni'metinden dolayı Yüce Allah'a sonsuz hamd olsun...

4. Devam eden ayet-i kerime sadece bu geceye has olarak yer yüzüne inen rahmet meleklerini anlatıyor . Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de yanında hazır bulunan melekler ordusuyla beraber. Hz.Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını ,şerefini çok daha fazla artırıyor. Hz.Cebrail peygamberlere vahiy iletmek ile görevli bir melekti. Peygamber efendimiz son peygamber olduğundan , kendisinden sonra artık peygamber gelmeyeceğinden Hz.Cebrail'inde görevi bitmiştir. Ama bu gece özel bir görev ile görevleniyor , yer yüzü semalarına iniyor. Bu islam ümmeti için ne büyük bir nimet. Peygamberimize 23 yıl vahiy getiren Hz.Cebrail'in yer yüzü semalarına indiği bir gecenin içinde bulunuyoruz. Bu tarifi olmayan bir nimettir. Bütün bunlar geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Namaz kılmamaya,içki içmeye,zina etmeye,insanlarla alay etmeye,insan haklarını çiğnemeye ve bunun gibi günahları işlemeye devam ediyorsun...Öyle ya! Rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne büyük bir kayıp ve hüsran!...  Bu melekler yer yüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağılacak ve Onların dualarına 'amin' diyecekler.

5. Surenin son ayet-i şöyledir : 'o,fecrin doğuşuna kadar süren selam ve selamet gecesidir.'

Biz bu son ayette ki iki inceliğe dikkat çekeceğiz . Bazı alimler kadir gecesinin 27.Gece olduğunu bu ayet-i kerime ile desteklemişlerdir. Çünkü sahabeden İbn abbas(Ra.) efendimiz şöyle buyurmuştur : ' Suredeki 'O' anlamına gelen ' Hiye ' zamiri , kadir gecesinin ramazanın 27.gecesi olduğuna işaret etmektedir : çünkü bu zamir surenin yirmi yedinci kelimesidir. ' Önemli hadis kitablarında sahabeden Hz.Übey b.ka'b efendimizin kadir gecesinin 27.gece olduğuna dair yemin etmiş olmasına dair rivayetlerin yer almış olması ,bu mübarek gecenin 27.gece'ye denk geliyor görüşünü destekliyor. Velev ki 27.gece olmasa bile : biz her geceyi kadir gecesi gibi ihya etmemez gerekmez mi ? Her geceyi bir kadir gecesi gibi bilip ,aşkla o geceye sarılıp o gecenin hakkını vermemiz gerekmez mi ?

Bu geceye 'selam' denmesi , meleklerin insanlara çokça selam vermesindendir. Rivayete göre , melekler bu gece ibadet halinde bulunan bütün müminlere selam verirler ve dualarına ' amin' derler... Bu mübarek sure ile ilgili söyleyecek daha çok sözlerimiz olsada şimdilik bu kadarı ile istifade edelim.

Bu gecede nasıl dua edelim?

Hz.Aişe annemiz Allah Resulune bu mübarek gecede nasıl dua yapılması gerektiğini sorduğunu dile getirirken şöyle söyler :

Allah Resulune dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu"

Bu geceyi nasıl değerlendirelim ?

Bu gece başka gecelere kıyasla çok daha fazla Kur'an-ı Kerim okuyalım. Bu geceyi ganimet bilelim. Rabbın kelamı ile meşgul olalım.

Bu gece tevbe edelim. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür. Bu gece günahlarımızı kendimize itiraf edip ,bağışlanmak için o rahmet kapısına yönelelim.

3 - Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, onlara kur'an okuyalım.Onlara duacı olalım.Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım. Onlara vefa gösterelim.

4 - Kaza namazlarımızı kılalım. Nafile namazlar kılalım.

5. Bu gece dilimizi zikirden mahrum etmeyelim. Sürekli 'La ilahe illallah' diyelim. Peygamber efendimize salat-u selam okuyalım.

6. Birbirimizle helalleşelim. Birbirimize merhametli olalım. Birbirimizi Allah için sevdiğimizi söyleyelim. Kendimize ve tüm islam ümmeti için duacı olalım.