İman 3 şey ile kemale erer

Allah'ı rab,islam'ı din , Muhammed (sav)'i peygamber olarak benimseyip onlardan razı olan kişi imanın tadını almıştır.

Said Hatipoğlu saidhatip@internethaber.com

Efendimizin(sav)'in amcası Hz.Abbas'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulu şöyle buyurdular :

'Allah'ı rab,islam'ı din , Muhammed(sav)'i peygamber olarak benimseyip  onlardan razı olan kişi , imanın tadını almıştır. ' ( Müslim , iman )

Hz.Enen'ten rivayet edildiğine göre peygamber(sav) efendimiz şöyle buyurdu : ' Üç şey vardır ki : bunlar kimde bulunursa o kişi imanın tadını alır :

Allah ve Rasulu'nü ,her şeyden çok sevmek. Sevdiğini ancak Allah için sevmek. Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra , tekrar küfre dönmeyi , ateşe atılmak kadar korkunç ve tehlikeli görmek. (Buhari, Müslim,Tirmizi - İman bahsi )

Hz.Abdullah b. Muaviye Allah Resulu'nun şu mübarek sözlerini naklediyor :

Üç şev vardır ki , kim bunları yaparsa imanın tadını almış olur : Tek olan Allah'a kulluk edip , o'ndan başka ilah olmadığına inanmak .Her sene malının zekatını gönülden isteyerek vermek. Zekat verirken de malın yaşlı , uyuz, hasta ve zayıfını değil , vasatından(orta dereceli,çok aşağıda olmayan,çok ileri seviyede olmayan) vermek. Zira Allah , sizden mallarınızın en iyisini istemiyor , ancak kötüsünü vermenizi de emretmiyor. ( Ebu davud , zekat )

Şeytanın düşmanları ve düşmanları

Efendimizin(sav) şeytan ile arasında ki konuşmayı sahabeden İbn Abbas şöyle anlatıyor :

Allah Resulu birgün iblise : ' Ümmetimden kaç dostun var ? 'buyurunca, iblis : 'Ümmetinden dostlarım on tanedir , onlar şu kişilerdir,dedi ve saymaya başladı :

1. Zalim devlet reisi,

2. Malı nereden kazandığına aldırmayan zengin ,

3. Yöneticiyi zulmünde destekleyen alim ,

4. Kibirli kimse ,

5.ölçü ve tartıda hainlik yapan tüccar

6. Karaborsacılık yapan kişi

7. Zina yapan kişi

8. Malının nereden geldiğine önem vermeyen kişi

9.Faiz yiyen

10. İçki içen ve ona yardım eden kişi.

Şeytan bu sözleri söyleyince Allah Resulu ,iblis'e: 'ümmetimden düşmanların kaç tanedir ? ' buyurunca , iblis sözlerine devam etti : 'Ümmetinden düşmanlarım şu kimselerdir :

1. Ey Muhammed(sav) ,birincisi sensin. Ben sana kızıyorum. ( Burada kasıt : peygamberimizin hak olan dini getirdiğinden ve insanları hakka davet etmesinden dolayı şeytan rahatsız olduğunu dile getiriyor. )

2.İlmi ile amel eden alimler. Kur'an-ı kerimin emir ve yasakları ile amel edip , kur'an-ı kerimin ahlakı ile ahlaklanan hafızlar. 5 vakit namaz ezanı okuyan müezzin.

3. Fakir,yoksul ve yetim seven.

4. Allah'a ve emirlerine itaat eden genç

5. Helalinden yiyen

6.Allah için birbirini seven iki mümin

7.Namazlarını cemaat ile kılanlar. Ve insanlar geceleri uyurken kalkıp namaz kılanlar

8.Kendini haramdan uzak tutan kimse

9.Kalbinde kin ve haset olmadan insanlara nasihat eden kimse

10.Daima abdestli olup ,güzel ahlaklı olan kimse.

11.Dul kadınlara sahip çıkan kimse.

12. Ölüme heran hazırlıklı olan kimse.

O bahtiyar kişiyi kendi ayıpları ile meşgul eder

Hz.Ali efendimize şu ibret verici sözler nisbet edilir :

Amellerin en hayırlısı , Allah'ın kabul ettiğidir. Ayların en hayırlısı , Allah'a tövbe-i nasuh ile tövbenin yapıldığı aydır. En hayırlı gün , imanla dünyadan ayrıldığımız gündür. Allah-u teala bir kul hakkında hayır murad ederse , onu dinde fakih (dinde derin anlayış sahibi )yapar. ve o kişinin kalbinden dünya sevgisini ve hırslarını söker çıkarır. Ve o bahtiyar kişiye kendi kusur ve ayıplarını görmeyi nasip eder. ( o kişi daima kusur ve ayıplarından dolayı Allah'tan mağfiret diler. )