BIST 5.001
DOLAR 18,64
EURO 19,60
ALTIN 1.065,40
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB-yurtdışı öğretmen görevlendirme sonuçları

MEB-2018 26 Ocak yurtdışında görevlendirilecek öğretmen atama sonuçları açıklandı. MEB 2017/2 kapsamında yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği sınavı sonuçları TC numarası ile sorgulanabilecek. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen sınav sonucunu adaylar meb.gov.tr adresinden TC numarası ve güvenlik kodu girerek online olarak öğrenebilecek.

Abone ol

MEB yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği sınavı sonuçları açıklandı. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen sınav snuçları 26 Ocak'ta açıklandı. Öğretmen adayları sınav sonuçları sonuc.meb.gov.tr adresinden online olarak öğrenebilecek. 

MEB SINAV SONUCU SORGULAMA: MEB Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2017/2 yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği sınavı başvuru kılavuzu kapsamında temsil yeteneği sınav sonuçları açıklandı.Sonuçlara aşağıdaki bağlantıdan ayrıca ulaşabilirsiniz.

Sınav sonrası itirazlar ve diğer tüm detaylara dair kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Temsil yeteneği sınavı sonuçlarına itirazlar; Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri; Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olup yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan öğretmenlerden ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak, başarı sırasına göre bir kısmı ya da tamamı resen belirlenerek yurt dışı göreve uyum seminerine alınacaktır.Seminere katılmak zorunludur. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın seminere katılmayanlar yurt dışında görevlendirilme haklarından vazgeçmiş sayılarak başarı listesinden çıkarılacaktır.Seminer listeleri; seminer yerinin fiziki kapasitesi, görevlendirme yapılacak ülke gruplarının ihtiyacı ve öğretmenlerin başarı sırası göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır.

Yurt dışında görevlendirmeye hak kazanan öğretmenlerden ilan edilecek seminer listesinde yer almayanlar sonraki tarihli seminerlere çağrılacaktır.Acil öğretmen ihtiyacının olması durumunda temsil yeteneği sınavında başarılı olup sırada bekleyen adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde uyum seminerine alınmadan yurt dışında görevlendirilebilecektir.Yurt Dışı Göreve Uyum Seminerine katıldıktan sonra görevlendirilme hakkından vazgeçen öğretmenler için yapılan ödemeler kendilerine rücu ettirilecektir.

Yurt Dışında Görevlendirme; Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan öğretmenler, yurt dışı temsilciliklerimizin ihtiyaç duyduğu öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak, başarı listesinden sıra atlanmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir yıl süre ile T.C. Büyükelçilikleri/Başkonsoloslukları nezdinde görevlendirilecektir. Yurt dışı görev bölgelerindeki görev yerleri misyon şefinin bilgisi dahilinde Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından belirlenecektir.Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda ve alanda görevlendirilecek öğretmen bulunmaması nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca farklı ülke gruplarında başarılı olan öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecektir.Bakanlığımıza bağlı okullar ile Türk Cumhuriyetlerinde Bakanlığımız işbirliğinde açılan eğitimöğretim kurumları için müracaat eden ve Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan öğretmenler arasından yönetim görevinde değerlendirilmek üzere Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından görevlendirme yapılabilecektir.Ülkeler için belirlenen kontenjanlar; mevcut ihtiyaç, ortaya çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlar ve başarılı olduğu halde çeşitli sebeplerle yurt dışı göreve gitmekten vazgeçebilecek öğretmenler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Bu nedenle Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan öğretmenlerin tamamının görevlendirmesi yapılamayabilir. Temsil Yeteneği Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir.Görev Süresi; Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003 / 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi 1 yıldır.