En az 7.2 büyüklüğünde 3 deprem geliyor! Türk bilim insanlarının tahmini korkuttu

Son 1500 yılın deprem verilerini inceleyerek İstanbul ve çevresi için olası depremin büyüklüğüne dair senaryolar hazırlayan Türk bilim insanları, 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremlerin beklendiğini ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucu iç karartan veriler elde edildi. Araştırmacılar, Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği segmentlerin yer aldığı Batı (Tekirdağ havzası), Merkez (Kumburgaz havzası) ve Doğu (Çınarcık Havzası) olmak üzere bölgenin tarih boyunca yaşadığı depremler incelendi. 

Araştırmalara göre 1766'da iki ve 1509'da bir olmak üzere 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklüklerinde depremlerin yaşandığı bu üç bölgede gelecekte potansiyel olarak yaşanabilecek deprem büyüklüğüne dair senaryolar geliştirildi.

Son 500 yıl özellikle önemli: Araştırmaya katılan bilim insanlarından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut, "Son 500 yıl özellikle önemli" diyerek şu açıklamalarda bulundu;

"Son 500 yıl özellikle önemli, çünkü Marmara Denizi'ndeki bütün fayların en son kırıldığı periyodun tamamını kapsayan bir zaman aralığı. Marmara Denizi'nin doğu kesimindeki Çınarcık Havza'sında bulunan fay en son 1509'da hareket etmişti.