YAZARLAR

Artık Kadına Şiddet Serbest

olunca ‘Kadını Saklamak’ başlıklı yazımın ne kadar boş olduğunu da anlamış bulunuyorum.Çünkü neredeyse zorla içeri tıktığın şiddet yanlısı erkeği dışarı salacaklarını biliyorlarmış zağar.

Mustafa Sadık İNCEDEMİRsadiki@internethaber.com

 

 

Yok, yok artık kesinlikle anladım. Biz devlet olarak kadınaşiddetle mücadele falan yapmıyoruz. Bunca zaman yapıyor gibiyapıyormuşuz meğer.

O da buraya kadarmış.

Belli ki artık yapıyormuşuz gibi de yapmıyoruz.

 

Baksanıza neredeyse zorla yakalanıp içeri atılmış olan kadınaşiddet uygulayanlar; artık serbest kaldılar.

 

Hem öyle bir çıktılar ki onları bir daha içeri geri sokmak içindevenin bir değil, birkaç hendeği aynı anda aşması gerekecek.

Ya da şiddet gören kadının ölmesi…

 

Bu tahliyeleri görünce aslında kadına şiddetle mücadele içinkadını saklamayı akıl edenlere kızmamak gerektiğini anladım. Çünkübelli ki onlar; erkek egemen ruhların ve genellikle güdülerleyaşayanların akıl kırıntılarının sonuçlarına kapılmışlar.

 

Hal böyle olunca ‘Kadını Saklamak’ başlıklıyazımın ne kadar boş olduğunu da anlamış bulunuyorum.

Çünkü neredeyse zorla içeri tıktığın şiddet yanlısı erkeğidışarı salacaklarını biliyorlarmış zağar.

 

Bildikleri için de kadına; “dayak yersen söyleme sus” demişler.Velhasıl bundan sonra kadına şiddetle mücadele falan hikâyedir.

Cümle âlem tarafından biline…

 

O yüzden duyun kadınlar; iş başınıza düştü.

Bilesiniz.

 

Ya teslim olur; şiddeti hayatınızın gerçeği yaparsınız ya da elele verip erkeklere dünyayı zindan edersiniz.

 

Dayakçı erkeklere yani…

Arada biz de gitmeyelim de…

 

Ne yaparsınız, nasıl yaparsınız bilmem.

Ama yaptınız yaptınız; yoksa bir daha yapacak kudretiniz veimkânınız bile olmayabilir.

 

 

 

 

Yorumlar